Nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận

(Mặt trận) - Sáng ngày 12/12, tại tỉnh Bình Định, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2022. Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 tỉnh trong Cụm thi đua: Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Hội nghị 
Nỗ lực, sáng tạo và tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận của Cụm thi đua nêu rõ, năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Cụm luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, MTTQ Việt Nam các cấp đã nỗ lực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện chương trình công tác tại địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương và cả nước.

  Quang cảnh Hội nghị
Theo đó, nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Cụm thi đua đã đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong công tác tài chính, sử dụng mạng Văn phòng điện tử (E-Office) để trao đổi thông tin, văn bản với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận trên Trang thông tin điện tử, Trang cộng đồng (Fanpage facebook) và các trang mạng xã hội. Trong đó, tỉnh Phú Yên đăng 180 tin, bài viết trên trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nâng cao hiệu quả hoạt động trang cộng đồng Fanpage Facebook; tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động trang cộng đồng Fanpage” (Facebook), 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đã thành lập trang Fanpage Facebook; 220/241 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã mở Chuyên mục “Đại đoàn kết” trên hệ thống truyền thanh xã, 184/241 xã đã thành lập trang Fanpage Facebook với 3.480 tin, bài cộng tác;…
 Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định - Cụm trưởng Cụm thi đua phát biểu tại Hội nghị
Mặt trận các tỉnh và các đoàn thể các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thông qua từng nội dung của cuộc vận động đã xây dựng chương trình thiết thực, cụ thể, ngày càng lan tỏa sâu rộng mang lại hiệu ứng xã hội cao, khơi dậy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, với nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, mô hình trang trại, tổ liên kết sản xuất giỏi; nâng cao chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; thông qua công tác tuyên truyền đã có hàng nghìn hộ dân hiến đất, ngày công lao động và đóng góp bằng tiền sửa chữa, làm mới đường bê tông liên thôn, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

MTTQ các tỉnh đẩy mạnh công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo và các hoàn cảnh gặp khó khăn. Số liệu thống kê cho thấy, đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định vận động được trên 26,647 tỷ đồng, đã triển khai xây dựng 377 nhà đại đoàn kết với số tiền 15,08 tỷ đồng, xuất “Quỹ Cứu trợ”, Quỹ “Người nghèo” số tiền 561,5 triệu đồng để trao tặng quà cho 658 hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Yên tiếp nhận được 12,201 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 202 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; thăm tặng 67.967 suất quà cho người nghèo với tổng giá trị tiền hàng hơn 27,697 tỷ đồng.

Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Ngãi đã vận động được số tiền 28,6 tỷ đồng cùng với nguồn Quỹ năm 2021 chuyển sang, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã phân bổ số tiền 32,2 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Quảng Nam tiếp nhận được 25, 633 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 444 nhà đại đoàn kết trị giá 20,6 tỷ đồng; sửa chữa 212 nhà trị giá 2,1 tỷ đồng và hỗ trợ khác hơn 20 tỷ đồng. Tổng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Khánh Hòa đạt 17,346 tỷ đồng, Ban Vận động tỉnh đã phân bổ số tiền hơn 9.212 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đại đoàn kết, hỗ trợ quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…

 Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định phát biểu
Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm đã chú trọng việc phối hợp với chính quyền thông qua việc ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp công tác; chủ động hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên để triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội. Việc triển khai các chương trình giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, Đoàn giám sát đã xác định những tồn tại, vướng mắc và có văn bản kiến nghị các cơ quan liên quan xem xét giải quyết; đồng thời theo dõi thường xuyên và giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát.

Trong đó, tỉnh Bình Định chủ trì tổ chức giám sát 6 nội dung, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ trì tổ chức giám sát 5 nội dung và thành lập 258 đoàn, giám sát nhiều nội dung trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính sách pháp luật; tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức 9 đoàn giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức 466 cuộc giám sát tại 625 đơn vị; tỉnh Phú Yên tổ chức giám sát 419 cuộc, thành lập 190 đoàn giám sát, qua hoạt  động giám sát,…

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế, vướng mắc như trong công tác phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức thành viên còn chưa chặt chẽ, một số phong trào do Mặt trận phát động chưa đem lại kết quả như mong muốn,… từ đó đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp để phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong năm 2023.

Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt nắm tình hình nhân dân từ cơ sở

 Hội nghị thống nhất suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi là cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị trong Cụm thi đua đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động để triển khai hiệu quả 5 chương trình hành động. Trong đó phải kể đến việc Mặt trận các tỉnh trong Cụm đã quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với nhiều nội dung đa dạng, sáng tạo, hình thức mới, hấp dẫn thông qua tài liệu tuyên truyền và thế mạnh của mạng xã hội để tạo được sự lan tỏa, rộng khắp.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng có nhiều đổi mới; có nhiều mô hình, cách làm hay, con số ấn tượng trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua; hoạt động chăm lo cho người nghèo được trú trọng, an sinh xã hội cho người dân được chăm lo khi các tỉnh quyết liệt vào cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời hoạt động giám sát đã trực tiếp đi vào những vấn đề nổi cộm, những việc khó để lắng nghe hơn nữa tiếng nói của nhân dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự xã hội của địa phương và đất nước.

 
Để tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Cụm thi đua, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền thông qua các sản phẩm truyền thông hiện đại, ngắn gọn, xúc tích, tăng tính hấp dẫn, sinh động của tài liệu tuyên truyền. Tận dụng tối đa thế mạnh của mạng xã hội, zalo, fanpage facebook, kết nối hệ thống vận hành fanpage để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hoạt động tuyên truyền trong toàn hệ thống. Từ đó các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam được người dân tiếp cận nhanh hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng yêu cầu cán bộ Mặt trận cần quan tâm đổi mới thực chất, sâu sát, kịp thời và bản lĩnh hơn trong việc nắm bắt đúng, đủ tình hình nhân dân và quan tâm đôn đốc, theo dõi, giám sát những ý kiến phản hồi đối với tâm tư, nguyện vọng người dân phản ánh. Đặc biệt, cần quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt nắm bắt tình hình nhân dân từ cơ sở và ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai nhiệm vụ.

Cùng với đó cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia với yêu cầu mới; Tiếp tục có nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, chăm lo cho những công nhân ở các khu công nghiệp bị giảm giờ làm, thất nghiệp về quê ăn tết. Đây cũng là trách nhiệm của Mặt trận các cấp.

“Năm 2023 là năm tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đây là cơ hội để MTTQ các cấp đóng góp những ý kiến, kiến nghị để Ngày hội ngày càng thực chất hơn, gần với nhân nhân hơn để từ đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài gợi mở.

Cũng theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, Mặt trận các cấp trong cụm cần triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị 18 của Ban Bí thư theo hướng bài bản và đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, nhân dân; đồng thời cần khắc phục được những hạn chế mà Chỉ thị 18 đã nêu, từ đó triển khai các nội dung giám sát theo đúng quyền, nghĩa vụ của mình, tránh tình trạng hình thức, không mang lại hiệu quả.

“Phải tạo chuyển biến trong nhận thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội và giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội. Các cơ quan liên quan cũng cần có trách nhiệm trong xử lý các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận”, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua đã trao hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi 5 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 200 triệu đồng. Hội nghị cũng thống nhất suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi là cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023.

Hương Diệp - ảnh Nhất Sơn

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều