Nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam góp ý xây dựng Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Sáng 29/6, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị xin ý kiến các vị nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam về định hướng xây dựng Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ trì Hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt

Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Dự Hội nghị có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; các vị nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam; các thành viên trong Tổ biên soạn Tiểu ban Văn kiện; Tổ giúp việc Tiểu ban nghiên cứu và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, để chuẩn bị cho Đại hội X MTTQ Việt Nam, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tham mưu cho Ban Bí thư Ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Để triển khai Chỉ thị này, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thành lập các Tiểu ban để chuẩn bị cho công tác Đại hội; tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để quán triệt Chỉ thị và các nội dung chuẩn bị cho Đại hội; tổ chức Hội nghị xin ý kiến lãnh đạo một số tổ chức thành viên và Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn; Hội nghị xin ý kiến các vị nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam về định hướng xây dựng Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Nêu một số định hướng góp ý xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và Điều lệ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, dự thảo Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, vừa có giá trị tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm, vừa xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới. Bởi vậy việc xây dựng văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X cần phải tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa những điểm mới của tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt

Trên tinh thần nghiêm túc cầu thị lắng nghe, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn cụ, các vị, các đồng chí sẽ có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp để tiếp nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình nhân dân và tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư…

Cùng với việc xây dựng văn kiện Đại hội, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, Chỉ thị 22 của Ban Bí thư đặt ra yêu cầu phải có những đổi mới về nhân sự Đại hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Việc xây dựng nhân sự Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ mới có thể mở rộng thành phần, số lượng tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu trong nước và đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài, lựa chọn những người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao với đất nước và công tác Mặt trận tham gia Uỷ ban Mặt trận các cấp, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kỳ vọng, Hội nghị sẽ lắng nghe được nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng, cụ thể của các cụ các vị, các đồng chí góp ý vào xây dựng Báo cáo chính trị và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Trên cơ sở đó Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nghiên cứu sửa đổi Điều lệ sẽ chắt lọc tiếp thu, xây dựng và hoàn thiện các dự thảo văn kiện với mong muốn lớn nhất tổ chức một kỳ Đại hội thành công trên tất cả các phương diện: văn kiện, nhân sự và công tác hành chính và tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt
Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt

Tại Hội nghị, các vị nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam đã có những ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm vào việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam. Các ý kiến cho rằng, để tổ chức Đại hội thành công phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các văn kiện, quá trình xây dựng Báo cáo chính trị cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân như chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, thực chất, khách quan tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, khẳng định kết quả đạt được, chọn lựa những mô hình hay, cách làm tốt, nhân tố mới; thẳng thắn, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Những kết quả nào nên tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ tới; những hạn chế nào cần phải khắc phục.

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hoá Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt
Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội cựu Thanh niên xung phong phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt

Trên cơ sở đó, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029 cần tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận; phân tích đầy đủ bối cảnh tình hình, dự báo thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới đặt ra với công tác Mặt trận; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp đột phá nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp nhân dân; tiếp tục triển khai hiêu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Qua thảo luận, các ý kiến cũng khẳng định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải phù hợp chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. Với việc nhận diện rõ vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa được Điều lệ quy định hoặc có quy định nhưng chưa phù hợp, việc sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam sẽ tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng cho hoạt động của cả hệ thống MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới…

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Đạt
Tiếp thu những ý kiến sâu sắc, tâm huyết và gắn với thực tiễn của đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, từ ý kiến của Đại biểu thông qua các Hội nghị góp ý của MTTQ Việt Nam, các thành viên trong Tổ biên soạn Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc Tiểu ban nghiên cứu, sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện để dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ mới phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, khả thi; thể hiện được vai trò chủ trì hiệp thương, thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam và vai trò của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tại Quy định 97-QĐ/TW ngày 7/2/2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương, Quy định nêu rõ: "Thành viên Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, các Ủy viên Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng Ban Tổ chức cán bộ cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Bí thư Đảng đoàn, 1 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Bí thư Đảng đoàn.".

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, dự thảo Báo cáo chính trị phải thể hiện được vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ; phải tạo nên sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động; đề ra phương hướng nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ MT các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị
Đại biểu phát biểu tại Hội nghị 

Hương Diệp - Vũ Mạnh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều