Nỗ lực hết mình để hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó

(Mặt trận) - Ngày 28/9, sau một ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 18, khóa IX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và thành công tốt đẹp, phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tin tưởng, với quyết tâm và nỗ lực của mình, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở các văn bản trình tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã nhấn mạnh tới một số nội dung cơ bản được các vị trong Đoàn Chủ tịch thảo luận thẳng thắn, tâm huyết.

Về nội dung tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Dự thảo Nghị quyết về đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, các ý kiến thống nhất với Dự thảo báo cáo tổng kết và cho rằng Nghị quyết 04 của Đoàn Chủ tịch đã được triển khai, thực hiện hiệu quả. Sau 20 năm tổ chức triển khai thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành "thương hiệu" của MTTQ Việt Nam, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, tập thể, cá nhân quan tâm ủng hộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhấn mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là cần thiết, theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, các ý kiến tán thành cao việc ban hành Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Về Dự thảo đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 và một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, tại Hội nghị lần này đã có nhiều ý kiến quý báu, sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ của các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch đối với Dự thảo đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội. Qua thảo luận vào báo cáo chính trị, các ý kiến đều khẳng định việc kiên quyết, kiên trì lấy mục tiêu dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh là điểm tương đồng để vận động và làm sâu sắc, đậm nét thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, Báo cáo chính trị trình Đại hội cần nhấn mạnh tới việc phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện khát vọng xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

"Đây là một trong những thành tố quan trọng trong Báo cáo chính trị và là thành tố để hiệu triệu, tập hợp nhân dân", Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và khẳng định sứ mệnh của MTTQ Việt Nam là tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Để thực hiện sứ mệnh này, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trên cơ sở nhìn lại 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, MTTQ cần tham gia xây dựng cơ chế, chính sách về Luật Giám sát của nhân dân; Luật Giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam... qua đó thể hiện được vị trí, vai trò của Mặt trận trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và kế hoạch giám sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam,Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đồng tình với ý kiến của nhiều đại biểu liên quan đến việc thực hiện các chính sách dân tộc, việc triển khai kế hoạch giám sát, phản biện của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong năm 2024 nhất là nội dung giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên; giám sát khiếu nại để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh cần bổ sung các nội dung này vào chương trình giám sát, phản biện của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Trong năm 2024, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ thực hiện giám sát một số cuộc, theo đến cùng để thể hiện chức năng của Mặt trận và giúp nhân dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.

Nhấn mạnh, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 18, khóa IX đã thành công tốt đẹp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, tại Hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch đã đạt được sự đồng thuận rất cao về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, về tiếp tục nghiên cứu, lắng nghe các ý kiến để từng bước hoàn thiện Báo cáo chính trị sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam để tổ chức thành công Đại hội X MTTQ Việt Nam theo Chỉ thị 22 của Ban Bí thư, thống nhất cao Bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng, với quyết tâm và nỗ lực của mình, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều