Nơi nào có điểm nóng thì Mặt trận phải có ý kiến

(Mặt trận) - Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ X (2014-2019) Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sáng 15/1, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị Mặt trận Thành phố cần nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cần đảm bảo việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nơi nào có điểm nóng thì Mặt trận phải có ý kiến.

Tham dự Hội nghị có bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Nâng cao đời sống cho nhân dân

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cho biết, năm qua, hệ thống Mặt trận TP đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được thực hiện tốt đã phát huy tiềm năng của các thành phần các giới trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, nhất là công tác vận động cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở các tỉnh phía Bắc. Nhiều hoạt động được tập trung triển khai, tổ chức, cả hệ thống MTTQ Việt Nam TP đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành các công việc theo kế hoạch đề ra và có đầu tư đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Công tác chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng xã hội khác được hệ thống Mặt trận chủ động triển khai thực hiện từ TP đến cơ sở và tổ chức chăm lo chu đáo, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tổ chức cho nhân dân đón Tết đoàn kết, đầm ấm, đảm bảo tết đến mọi người, mọi nhà. Năm 2018, Quỹ Vì người nghèo toàn TP đã vận động được trên 175 tỷ đồng, tổ chức chăm lo cho nhân dân với số tiền trên 152 tỷ đồng.

Công tác giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm thực hiện; đã tập trung xây dựng các văn bản triển khai, tham gia thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ Việt Nam TP; tập trung tổ chức có hiệu quả các hội nghị phản biện xã hội các dự thảo đề án thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP của UBND TP ban hành.

Tuy nhiên, hoạt động của Mặt trận TP vẫn còn có những hạn chế nhất định, công tác phối hợp triển khai các hoạt động còn chậm, chưa chủ động trong một số mặt công tác, nhất là công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tình hình nhân dân. Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế.

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm báo cáo về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội của TP trong năm qua. Theo đó, trong năm 2018, tình hình kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng, cao hơn so cùng kỳ; tổng sản phẩm nội địa (GRDP) ước đạt 1.331.440 tỷ đồng, tăng 8,3% so cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị được giữ vững.

Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn TP, những năm qua, TP đã huy động mọi nguồn lực tạo bước đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt các công trình thực hiện các chương trình đột phá của TP, tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm: hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; hạ tầng thủy lợi, giảm ngập nước, ứng phó biến đổi khí hậu; hạ tầng về y tế, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.

Hướng về Đại hội bằng việc làm thiết thực

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả về kinh tế, xã hội mà Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2018, với mức tăng trưởng cao hơn mức bình quân của cả nước (8,3%), trong đó có 18/20 chỉ tiêu đạt, GDP bình quân đầu người đạt trên 5 ngàn USD, trong đó GDP cả nước đạt 2.587 USD; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của TP chỉ còn 3%, nếu theo tiêu chí chung của cả nước thì TP.Hồ Chí Minh không còn hộ nghèo; thu ngân sách đạt gần 20 tỷ USD…

“Trong thành tích chung của TP có sự đóng góp tích cực của MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Ghi nhận những kết quả đáng khích lệ của Mặt trận các cấp TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, TP. Hồ Chí Minh luôn là đơn vị dẫn đầu của cả nước trong triển khai các phong trào thi đua do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động thông qua nhiều sáng kiến hay, nhiều mô hình hiệu quả; việc phản ánh ý kiến, kiến nghị của người dân luôn đảm bảo tính kịp thời; luôn là địa phương đi đầu trong đảm bảo các chính sách an sinh, xã hội đối với các hộ nghèo, nhân dân các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên cả nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận TP cần nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cần đảm bảo việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhân dân cần được phát huy quyền làm chủ của mình; cấp ủy, chính quyền các cấp phải vì dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân yên tâm sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển chung của TP.

“Làm sao để động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện quyết tâm chính trị cao hơn nữa như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn. Hiện lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất kỳ vọng vào giám sát, phản biện, nên giám sát của MTTQ cần phải làm thế nào để Đảng tin, Nhà nước tin, dân tin. Giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài giám sát theo kế hoạch cần có giám sát thường xuyên, giát sát đột xuất thì mới hiệu quả”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhắn nhủ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao Cờ đơn vị xuất sắc cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đề cập đến vấn đề nhức nhối của Thành phố trong xử lý môi trường và lượng rác thải, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận Thành phố cần phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các chương trình giám sát tại mỗi khu dân cư, nơi nào có điểm nóng thì Mặt trận phải có ý kiến.

Trong công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận Thành phố bám sát Chỉ thị 17 ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương và lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy để tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào tháng 9/2019. Đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.

“Cần có đợt phát động thi đua, vận động các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội Mặt trận bằng những việc làm thiết thực”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TP.HCM, các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hội nghị cũng đã tổ chức hiệp thương bổ sung, thay thế nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. nhiệm kỳ 2014 - 2019 với sự đồng thuận, nhất trí cao. Đồng thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã trao Cờ đơn vị xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Hương Diệp (tổng hợp) ​

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều