Phát huy giá trị, hiệu quả của 73 công trình Sách vàng Sáng tạo Việt Nam

(Mặt trận) - “Tôi tin tưởng Sách vàng Sáng tạo Việt Nam ngày một phát huy giá trị, mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, đồng bào cả nước, đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đồng lòng, chung sức, cống hiến sức lực, trí tuệ và thi đua sáng tạo; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đó là nhấn mạnh của ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 và phát động đợt thi đua đặc biệt Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 sáng 30/8, tại Hà Nội. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu này.

- Kính thưa: Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam,

- Kính thưa: Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương,

- Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,

- Kính thưa: Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,

- Kính thưa: Đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,

- Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương,

- Kính thưa các vị trong Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và các đồng chí lãnh đạo MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các tổ chức thành viên,

- Kính thưa các tác giả, nhóm tác giả, các nhà khoa học có công trình sáng tạo về KHCN được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018,

- Thưa các đồng chí và qúy đại biểu!   

Trong không khí cả nước vui mừng, phấn khởi tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018); hoà chung khí thế của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rất vui mừng về thành tựu phát triển đất nước thời gian qua và tiếp tục ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, hôm nay tại Thủ đô Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ công bố, phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 và phát động đợt thi đua đặc biệt “Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024”.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan phối hợp tổ chức buổi lễ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, chào mừng các vị, các nhà khoa học; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đặc biệt là chúc mừng, chia vui với các tác giả, nhóm tác giả có công trình được tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương đã quan tâm phối hợp, hỗ trợ cho việc tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố, phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam và tổ chức Lễ phát động thi đua đặc biệt “Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp”.

Kính thưa các đồng chí và quí đại biểu!

Trong thời gian qua, hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, các hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, sáng tạo, được đông đảo cá nhân, tổ chức tham gia. Là năm thứ ba liên tiếp công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, kế thừa, phát huy kết quả từ 2 lần công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 và năm 2017, năm nay Sách vàng Sáng tạo Việt Nam giới thiệu 73 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ; đó là những công trình tiêu biểu, có giá trị hỗ trợ cộng đồng nâng cao đời sống, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường… các lĩnh vực hóa học, vật lý, sinh học… được ứng dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, quốc phòng; có những sáng tạo khởi nguồn từ quá trình lao động của bà con nông dân và trở lại phục vụ sản xuất nhưng năng suất, hiệu quả tăng thêm nhiều lần; có nhiều giải pháp ứng dụng trong sản xuất, chế biến; tiết kiệm năng lượng, thực sự góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu suất của nền kinh tế.

Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm nay cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tiếp tục cổ vũ, tôn vinh và khẳng định sự trân trọng đối với các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ, đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, đặc biệt là khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo; qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Đảng, Nhà nước ta luôn hết sức quan tâm đến phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Đại hội 12 của Đảng đã khẳng định: Khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu…, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại. Vừa qua chúng ta vui mừng về Báo cáo xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2017, Việt Nam được xếp hạng 47 trên 127 quốc gia và nền kinh tế, tăng 12 bậc so với năm 2016. Đây là thứ hạng cao nhất mà Việt Nam đạt được từ trước tới nay và có thể nói là mốc đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc về các hoạt động đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ. Đất nước ta đang từng bước hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, để có nhiều cơ hội phát triển nhanh và bền vững, thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ khoa học công nghệ là một trong những yếu tố hết sức quan trọng; điều đó đặt ra yêu cầu đối với những công trình giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam phải không ngừng nâng cao uy tín, chất lượng, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn và tới đây phải phối hợp, kết nối chặt chẽ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia  và Mạng lưới nhân lực thực hiện Chiến lược quốc gia về 4.0 khi Chính phủ triển khai Chương trình này.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao  và trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, mang lại ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng và toàn xã hội. Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương, chúc mừng về những kết quả nổi bật đó.

Kính thưa các đồng chí và qúy đại biểu!

Thực hiện Chỉ thị số 17, ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024; để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; với quyết tâm cao, khí thế mới, tại buổi lễ quan trọng hôm nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chính thức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2019.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân hãy thi đua học tập, công tác, lao động, sản xuất, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện vai trò làm chủ của mình, gắn liền dân chủ với kỷ cương, quyền lợi và trách nhiệm, làm cho khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng thêm đông, thêm mạnh, thêm vững chắc. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên các cấp xác định nội dung phần việc cụ thể, hoàn thành thật tốt Chương trình hành động Đại hội 8 MTTQ Việt Nam đã đề ra, phối hợp, hướng dẫn, tổ chức Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tinh thần: đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thứ hai: Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; đổi mới việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 theo tinh thần Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thứ ba: Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; tham gia thiết thực công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; rà soát, chọn một số nội dung, vụ việc để giám sát có kết quả cụ thể.

Thứ tư: Củng cố tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ năm: Vận dụng sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, địa bàn để đề ra mục tiêu, nội dung thi đua có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, tránh hình thức, hiệu quả thấp. Kết thúc đợt thi đua, mỗi địa phương đều tự thấy kết quả đã đạt được, có báo cáo đầy đủ, chính xác, cụ thể, rõ người, rõ việc.

Kính thưa các đồng chí và quý đại biểu!

Với truyền thống đoàn kết, hiếu học, trọng đức, trọng tài của dân tộc Việt Nam; đức tính thông minh, sáng tạo, cần cù của người Việt Nam, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng rằng Sách vàng Sáng tạo Việt Nam ngày một phát huy giá trị, mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, đồng bào cả nước, đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài sẽ tiếp tục tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy và phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; đồng lòng, chung sức, cống hiến sức lực, trí tuệ và thi đua sáng tạo; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Một lần nữa tôi xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ, các tổ chức thành viên và các địa phương cùng tác giả, nhóm tác giả, các nhà khoa học có công trình được tuyển chọn, vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018 cùng toàn thể quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu!

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều