Phát huy tính sáng tạo, sáng kiến trong thực hiện các phong trào thi đua

(Mặt trận) - Chiều 27/3, tại Hà Nội, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018. Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua; ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Khối phó Khối thi đua; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Đổi mới phương thức phối hợp trong thực hiện các phong trào thi đua

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2017 là năm đất nước ta đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, trong những thành tựu đó có sự cố gắng, nỗ lực của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Trong năm 2017, các phong trào thi đua, nội dung của Khối đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và của từng tổ chức, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hơn 12 triệu hội viên Hội Nông dân, hơn 15 triệu Hội viên Hội Phụ nữ; hơn 23 triệu đoàn viên, thanh niên và hơn 2,9 hội viên Hội Cựu chiến binh trong cả nước.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, có được những kết quả trên là do các cuộc vận động, phong trào thi đua được nâng lên về chất; các tổ chức đã chú trọng xây dựng các mô hình, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các tầng lớp nhân dân; công tác phối hợp có nhiều đổi mới theo hướng cụ thể hơn; việc chăm lo cho đoàn viên, hội viên đạt nhiều hiệu quả thiết thực; công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác cho cán bộ được quan tâm hơn.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đã đạt được của từng tổ chức và thảo luận về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội cùng chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên cũng như trong tổ chức triển khai các hoạt động nhằm xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục hành chính hóa, hình thức hóa nhằm phát huy hiệu quả công việc.

Theo ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế", các tổ chức thành viên trong khối đã thực hiện tốt 7 nội dung trọng tâm mà các tổ chức đã ký giao ước thi đua đầu năm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức.

Công tác thi đua, khen thưởng của Khối tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng với phương pháp, hình thức, nội dung thiết thực. Các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tính đột phá của tổ chức, cơ quan, đơn vị. Hình thức phát động, tổ chức thực hiện đa dạng, phong phú, hấp dẫn; nội dung thi đua sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của từng tổ chức. Nhiều sáng kiến, ý kiến tham mưu, đề xuất có giá trị thiết thực, nhiều chương trình mới, lĩnh vực khó được áp dụng trong công việc đạt hiệu quả cao.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong khối tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Thực hiện phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” và 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của UBTƯ MTTQ Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của BCH TƯ Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hình thức, cách làm phong phú, đa dạng, có nhiều đổi mới.

Tạo sức lan tỏa từ những điển hình tiên tiến

Tham luận tại Hội nghị, các tổ chức chính trị - xã hội đã lựa chọn những điển hình tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình hay, cách làm mới trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các nhiệm vụ chính trị được giao.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong việc phát triển bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” ở Công đoàn xây dựng Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam cho biết: tính riêng từ năm 2012-2017, đã có 1.416 cá nhân được các cấp khen thưởng. Có thể khẳng định, công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến do CĐXDVN đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển, nhất là phong trào thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia và phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực sự trở thành động lực to lớn cổ vũ CNVCLĐ vươn lên lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất.

Đề cập đến hiệu quả của việc vận động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, bà Trần Thị Hiên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh cho biết, Hội Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức ký kết về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Từ năm 2013 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã vận động và xây dựng được 32 tổ liên kết sản xuất, 5 HTX thu hút gần 1.500 phụ nữ tham gia. Một số mô hình tiêu biểu như: Tổ liên kết sản xuất rau sạch, Tổ trồng nấm thôn Bái Uyên, Tổ liên kết chăn nuôi gà đẻ trứng, vịt thịt thị trấn Gia Bình,…

Huy động sức mạnh toàn dân

Ghi nhận nỗ lực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho rằng, Khối đã huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời với nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cho những người trực tiếp lao động đã tạo được sự hào hứng của mỗi đoàn viên, hội viên trong thực hiện các phong trào thi đua.

Là khối thi đua đặc thù với lượng thành viên đông đảo trong Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, bà Hà đề nghị năm 2018, khối cần nỗ lực hơn nữa để các cụm khối thi đua trong cả nước noi theo, đồng thời các thành viên trong Khối tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của mình trong thực hiện các phong trào thi đua; tuyên truyền về các tấm gương, điển hình tiên tiến; đẩy mạnh các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả để vận động đoàn viên, hội viên tham gia; đồng thời xây dựng các mô hình điển hình, tổ chức nhiều hoạt động để chào 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc…

Đồng tình với 9 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp đã đề ra trong năm 2018, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị khối cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội; làm tốt công tác tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực lan tỏa thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng để nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua.

Cùng với đó, các thành viên trong khối cụ thể hóa các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” phù hợp với chương trình hành động và nhiệm vụ chính trị của tổ chức trong năm 2018. Đồng thời, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”... từ đó nhân rộng các điển hình, các mô hình tiêu biểu ở cơ sở trong thực hiện phong trào thi đua.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý các thành viên trong khối cần tiếp tục hưởng ứng thực hiện, phổ biến, quán triệt trong hệ thống và tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp đang triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, mỗi tổ chức tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Nhân dịp này, các tổ chức trong Khối đã tổ chức chấm điểm thi đua, kết quả công tác năm 2017 để lựa chọn và đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều