Phát huy tinh thần sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn của đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Chiều ngày 10/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã chủ trì duyệt các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Quang cảnh cuộc làm việc

“Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển”

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ việt Nam và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; là diễn đàn hội tụ tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển” nhằm “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam; phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; mở rộng dân chủ; đổi mới, sáng tạo; thực hiện khát vọng xây dựng quê hương Ninh Thuận phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Điểm lại những hoạt động nổi bật trong nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình cho biết, nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư, có kết quả, sản phẩm cụ thể. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp thông qua các trang cộng đồng của MTTQ các cấp (trang cộng đồng Fanpage Facebook, các nhóm zalo). Kịp thời sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2016-2021 và ký kết chương trình phối hợp thực hiện giai đoạn 2021-2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình phát biểu tại cuộc họp

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ 5 năm qua cũng phải kể đến việc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận có nhiều đổi mới trong triển khai 5 chương trình hành động như: tổ chức thành công giải golf ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023, Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói của người nghèo”...; Tổ chức thành công Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt” trên trang cộng đồng Facebook, thu hút 698 tác phẩm dự thi, trên 396 ngàn lượt tương tác, trên 700 ngàn lượt người tiếp cận và Cuộc thi trực tuyến “Bình chọn sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận được yêu thích” năm 2023, với 41 tác phẩm là sản phẩm OCOP của 26 đơn vị tham gia dự thi, thu hút 5.763 lượt bình chọn...

Với mục tiêu nâng cao vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam tỉnh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển Ninh Thuận giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc trong nhiệm kỳ mới, ông Lê Văn Bình cho biết, để làm được điều này, nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố xây dựng, tích hợp nội dung, giao diện Trang thông tin điện tử trong hệ thống Cổng thông tin điện tử của huyện, thành phố; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã sử dụng thành thạo quản trị Trang cộng đồng (Fanpage) MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp; Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, mỗi xã, phường, thị trấn có từ 02 đến 03 mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả và 01 mô hình nhân dân tự quản về bảo vệ môi trường, giao thông nông thôn, tuyến phố văn minh, an ninh trật tự, an toàn giao thông, khuyến học; trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng 1.600 nhà Đại đoàn kết; ...


Đối với công tác nhân sự tại Đại hội, ông Lê Văn Bình cho biết, dự kiến cơ cấu số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 là 89 vị Ủy viên, tăng 2 vị so với nhiệm kỳ trước. Số lượng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 là 9 vị.

"Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã hội để giới thiệu, hiệp thương tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới đảm bảo số lượng và chất lượng", ông Lê Văn Bình nói.

Về thành phần Đại biểu dự Đại hội dự kiến là 400 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 295 đại biểu. Đại hội dự kiến diễn ra trong 2 ngày 24-25/6/2024.

Nhân sự trình Đại hội cần đảm bảo cơ cấu, thành phần

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận khi chuẩn bị công phu, chu đáo Báo cáo chính trị và các tài liệu liên quan trình Đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư; các văn bản, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác Đại hội.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận khi chú trọng kiện toàn bộ máy trong nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần; đồng thời, tổ chức các cuộc góp ý vào nội dung văn kiện trình Đại hội đảm bảo chặt chẽ và bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, từ đó xác định cụ thể các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới theo đúng tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Đột phá - Phát triển”.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như cấp ủy, chính quyền các cấp đối với hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ qua cũng như những ý kiến góp ý sâu sắc vào nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2024-2029”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại cuộc làm việc

Trên tinh thần mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc và nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị nhân sự trình Đại hội cần đảm bảo cơ cấu, thành phần theo hướng đổi mới và đáp ứng yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn mà Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành.

Cùng với đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội cần đảm bảo tính đại diện và tạo sự đồng thuận đối với đại biểu tham dự Đại hội; Chương trình Đại hội cần đảm bảo các nội dung nhằm phát huy tính sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn của đại biểu tham dự thông qua các nội dung thảo luận trực tiếp tại Đại hội.

Từ ý kiến góp ý của đại biểu tham dự cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo chính trị theo hướng, Báo cáo Chính trị cần có thêm nhiều số liệu về công tác hiệp thương, phối hợp hành động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh với các tổ chức thành viên; công tác đoàn kết phối hợp với các tầng lớp nhân dân; các biểu phụ lục về kết quả của nhiệm kỳ 2019-2024 cũng như các nội dung liên quan để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thành công tốt đẹp.

“Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với nhân dân trong toàn tỉnh”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gợi mở.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều