Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Ngày 20/1, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng khối đại  đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới”. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và chủ trì hội thảo.
 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các vị trong Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Chương trình phối hợp thống nhất hành động hằng năm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển đất nước thông qua việc phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được triển khai trong các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội. Kết quả đạt được thời gian qua có ý nghĩa to lớn và quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Chủ trì Hội thảo

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Mặt trận trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Nội dung và phương thức vận động, tập hợp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc có lúc chưa theo kịp tình hình, hiệu quả chưa sâu rộng và toàn diện, chưa đáp ứng kịp thời trước những yêu cầu mới của xã hội. Các CVĐ và phong trào thi đua yêu nước có nơi còn hình thức; kết quả vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh chưa đồng bộ, giảm nghèo chưa bền vững. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở một số địa phương, cơ sở còn hình thức, chất lượng không cao; vai trò Mặt trận đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân chưa được phát huy đầy đủ. Kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân chưa tướng xứng với tiềm năng và vị thế của MTTQ Việt Nam; công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại kết quả chưa rõ nét. Hoạt động của Mặt trận ở một số nơi còn thiếu chủ động, hiệu quảchưa cao.

“Việc tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới” là nhiệm vụ cần thiết góp phần tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

 

Quang cảnh Hội thảo

Tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở Việt Nam; đánh giá thực trạng vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; đồng thời đưa ra các giải pháp và kiến nghị phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030.

Tiếp thu những ý kiến tại hội thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, những ý kiến này sẽ giúp Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam vận dụng vào quá trình công tác nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều