Phát triển kinh tế hợp tác xã để nâng tầm chuỗi giá trị nông sản Việt

(Mặt trận) - Phát biểu tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ngày 13/2, tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị, cần phải xác định được tiềm năng, lợi thế trong phát triển sản phẩm ở mỗi địa phương, từ đó xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị và gắn với khoa học công nghệ để góp phần nâng cao chất lượng cho nông sản Việt.

Cùng tham dự buổi làm việc có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam và các HTX đến từ các tỉnh, thành phố.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đến nay, cả nước có 22.456 HTX, trong đó có 13.712 HTX nông nghiệp, 7.563 HTX phi nông nghiệp, 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, có 74 liên hiệp HTX, với tổng số 6.950.000 thành viên và số lao động thường xuyên 2.480.000 người, tổng giá trị tài sản là 87.000 tỉ đồng. Hiện các HTX đang trở thành loại hình tổ chức sản xuất phổ biến, nhất là vùng khó khăn như Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên. Các HTX chủ yếu cung ứng dịch vụ đầu vào cho thành viên, khoảng 30% HTX nông nghiệp và hầu hết HTX phi nông nghiệp cung ứng cả dịch vụ đầu vào và đầu ra cho thành viên. Hầu hết các HTX bảo toàn vốn và tăng doanh thu.

Năm 2018, cả nước có khoảng 15% tổng số HTX nông nghiệp và hơn 60% HTX phi nông nghiệp sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Phần lớn HTX có nhận thức và nhu cầu sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị để phát triển bền vững, nhiều HTX đã huy động các nguồn lực, xúc tiến thương mại thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo cũng cho rằng, có được những kết quả này là nhờ vào vai trò quan trọng của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam ở các tỉnh, thành phố trên cả nước, Liên minh HTX tỉnh, thành phố tham gia công tác quản lý nhà nước đối với HTX, thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, HTX ở Trung ương và địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của HTX. Đội ngũ cán bộ của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam bám sát địa bàn xã vận động, tư vấn và hỗ trợ thành lập mới HTX; đào tạo cán bộ chủ chốt HTX; hỗ trợ phương tiện quản lý, hướng dẫn HTX huy động các nguồn lực sản xuất, kinh doanh; giám sát, lắng nghe và cùng HTX xử lý các khó khăn, vướng mắc; phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho HTX.

Biểu dương những kết quả đạt được của Liên minh HTX trong thời gian qua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, kinh tế hợp tác, HTX có tác động tích cực đối với phát triển nền kinh tế - xã hội và các địa phương, từ đó góp phần vào việc cung ứng hàng hóa tiêu dùng nhằm ổn định giá cả thị trường, đóng góp tích cực vào tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

“Các HTX đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi vào những cánh đồng mẫu lớn, tạo ra sản phẩm nông nghiệp phục vụ trong nước và xuất khẩu. Đây là cơ sở quan trọng nhằm nâng cao trình độ sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân từ đồng bằng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đóng góp vào thành công chung của đất nước trong thời gian qua”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, kinh tế hợp tác, HTX đã được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, như: Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Kết luận của Bộ Chính trị số 56-KL/TW ngày 21/2/2013; Luật Hợp tác xã năm 2012 và hệ thống các văn bản, nghị quyết liên quan. Đặc biệt, với vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam giúp cho Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát triển nền kinh tế tập thể ngày càng vững mạnh, đóng góp quan trọng vào nền tảng của nền kinh tế đất nước.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, năm 2019 là năm các cấp các ngành phải nỗ lực phấn đấu, quyết liệt trong thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, chính vì vậy Liên minh HTX trong cả nước cần bứt phá trong hoạt động, thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt, quyết làm và có tầm nhìn trong triển khai nhiệm vụ.

Cùng với đó, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hợp tác xã, nâng cao nhận thức và tư duy về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tạo sự chuyển biến từ nhận thức tới hành động cho cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.

“Cần phải suy nghĩ, tìm ra cơ chế, chính sách cho HTX phát triển. Kinh tế HTX phải phát triển tương xứng, ngang tầm với sự phát triển của đất nước. Các tỉnh khi xây dựng mô hình HTX và đầu tư cơ sở hạ tầng phải gắn với chuỗi giá trị, tạo sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ Trung ương đến địa phương và phải nâng cao thu nhập cho người lao động”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Liên minh HTX cần tổ chức tổng kết và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp nói riêng.

Là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng Liên minh HTX Việt Nam cần tiếp tục phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam tăng cường giám sát việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực hoạt động của HTX sao cho có hiệu lực, hiệu quả, đồng thời giám sát hoạt động của các hợp tác xã thành viên theo qui định của pháp luật; hỗ trợ kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, đề xuất sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về hợp tác xã và huy động nguồn lực ở trong và ngoài nước để tạo điều kiện cho HTX phát triển.

Với vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục tập hợp những kết quả đạt được, những tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam nói riêng và các tổ chức thành viên nói chung để Mặt trận báo cáo tại kỳ họp Quốc hội và kiến nghị, đề xuất với Chính phủ để từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, cơ chế, chính sách cho kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển thuận lợi.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều