“Phên dậu” có vững thì đất nước mới ổn định

(Mặt trận) - Sáng 14/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ và biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào quần chúng xây dựng và bảo vệ biên giới, biển đảo trong những năm qua.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan và 80 đại biểu điển hình tiên tiến.

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

Báo cáo kết quả thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết, ngày Biên phòng toàn dân được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị quân đội, công an triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Theo đó, các địa phương đã tổ chức nhiều phong trào quần chúng tham gia bảo vệ biên giới như: Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản biên giới”, “Tàu, thuyền, bến bãi an toàn”, “Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”… Đến nay, tuyến biên giới đất liền có 1.587 tổ tự quản, có 49.724 hộ gia đình và 60.493 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 4.215,844 km đường biên giới, 3.141 mốc quốc giới, 78 công trình biên giới. Trên toàn tuyến biên giới, đã thành lập 14.822 tổ/2.327.737 thành viên tự quản an ninh trật tự.

Đến nay có 7 huyện, thị và 209 xã, phường biên giới đạt chuẩn nông thôn mới; Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu 87 xã biên giới; các cơ quan, ban, ngành, địa phương nhận đỡ đầu 278 xã biên giới xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương đã có nhiều chương trình hành động hướng về biên giới, hải đảo, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, tham gia ủng hộ, giúp đỡ đồng bào, chiến sĩ yên tâm, vững vàng bám trụ, xây dựng và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực như: Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”… Qua chương trình đã trao tặng 7.000 căn nhà cho người nghèo ở biên giới, hải đảo; 300 công trình dân sinh ở địa bàn biên giới; trao 24.876 con bò giống cho người nghèo biên giới.

“Ngày Biên phòng toàn dân đã nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới; ý thức quốc gia, quốc giới, ý thức chấp hành luật pháp và các quy chế, quy định về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới được nâng lên rõ rệt; góp phần huy động được sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển biến toàn diện về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, củng cố, giữ vững lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trong thế trận quốc phòng toàn dân”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định rõ nội dung, biện pháp thực hiện ngày Biên phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, biên giới, biển đảo nước ta có vị trí chiến lược hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ngày 22/02/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16/HĐBT lấy ngày 3 tháng 3 hàng năm là ngày Biên phòng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, qua 30 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân, Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã có nhiều chủ trương, giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch tập trung xây dựng khu vực biên giới phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh.

“Các cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo được triển khai rộng khắp trong cả nước, huy động được nguồn lực to lớn giúp đỡ các xã biên giới và các đồn, trạm Biên phòng, tăng cường gắn bó, đoàn kết quân dân; thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân; đồng thời kịp thời cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng khắc phục khó khăn, gian khổ, hi sinh, yên tâm bám trụ nơi biên giới, biển đảo; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc ”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Mỗi người dân là một cột mốc sống ở khu vực biên giới

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, thực hiện ngày Biên phòng toàn dân là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang, nhất là Bộ đội Biên phòng trong việc tổ chức có hiệu quả các nội dung ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

Để ngày Biên phòng toàn dân những năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X một cách sâu sắc, nhất là các Nghị quyết và Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó nhân dân là chủ thể.

“Mỗi người dân là một cột mốc sống ở khu vực biên giới, lực lượng vũ trang là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách. Mỗi cá nhân cần tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội địa bàn biên giới, biển, đảo”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Khẳng định địa bàn biên giới, hải đảo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là “phên dậu” của đất nước, “phên dậu” có vững thì đất nước mới ổn định để phát triển, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phải hướng mạnh vào việc giúp các địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động đấu tranh phòng, chống, làm thất bại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị địa bàn biên giới, hải đảo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

“UBTƯ MTTQ Việt Nam, cùng các ban, bộ, ngành ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị tuyến sau tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động hướng về biên giới, biển đảo để động viên, chia sẻ với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 33 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 40 tập thể và 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều