Phổ biến kinh nghiệm trong xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn

(Mặt trận) - Sáng 10/6, tại Tuyên Quang, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo về kinh nghiệm xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn.

Dự hội thảo có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam;  bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; đại diện Ủy ban MTTQ 9 tỉnh: Hà Nam, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang; một số chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học trong việc xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn.

 Quang cảnh Hội thảo 
Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn mạnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề lớn mang tính toàn cầu ngày càng cấp bách và được các quốc gia, dân tộc trên thế giới đều rất quan tâm. Nhiều nghiên cứu và báo cáo đã đưa ra đánh giá vấn đề ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đã và đang là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại trong thế kỷ 21, có tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh môi trường thế giới.

Theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, từ năm 2006, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường, hiện đã được nhân rộng tại các địa phương và trong cả nước. Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng, đó là các mô hình: “Lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và mô hình "Khu dân cư thực hiện hài hoà giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường" gắn với nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hiện Mặt trận đang duy trì, xây mới và nhân rộng mô hình điểm "vận động nhân dân ở khu dân cư thực hiện tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường”; xây dựng điểm và nhân rộng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn...

“Từ những mô hình trên, đã có nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động thiết thực về bảo vệ môi trường được hình thành ở các địa bàn dân cư. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về nội dung bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên, có tác dụng tích cực, tạo thành phong trào trên địa bàn, giúp người dân xây dựng “thói quen tốt” về bảo vệ môi trường”, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khẳng định và cho biết qua thực tiễn, các mô hình điểm đã được nhân rộng ra nhiều địa phương, tạo thành phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhất là góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài vẫn còn có những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong việc triển khai xây dựng mô hình điểm như: Nhận thức, hiểu biết về tầm quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên - môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; ý thức bảo vệ môi trường chưa cao, chưa thực hiện nghiêm túc hương ước, quy ước và cam kết bảo vệ tài nguyên - môi trường.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu khai mạc Hội thảo
Các mô hình do MTTQ triển khai thực hiện ban đầu rất có hiệu quả, nhưng do kinh phí hỗ trợ của ngành Tài nguyên và Môi trường để xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường ở khu dân cư chưa được đầu tư tương xứng và không thể duy trì điểm lâu dài nên một số mô hình chưa đảm bảo tính bền vững.

“Một số nơi cấp ủy, chính quyền còn chưa quan tâm đúng mức công tác quản lý, bảo vệ môi trường, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương, nhất là tại địa bàn dân cư; chưa phát huy được trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường tại cộng đồng dân cư…” Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài chia sẻ

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài gợi mở các ý kiến tại Hội thảo cần tập trung vào việc cần có cơ chế, chính sách và một mô hình tổng thể trên phạm vi cả nước làm cơ sở cho việc tổ chức triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn tại khu dân cư hay không cũng như kinh nghiệm và những cách làm hay sáng tạo trong xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn tại khu dân cư và công tác phối hợp với ngành tài nguyên và các đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường ở địa phương.

Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội thảo  
Phát biểu tại Hội thảo, bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của UBTƯ Việt Nam và sự phối hợp, tạo điều kiện của Ủy ban MTTQ 9 tỉnh tham dự Hội thảo, góp phần giúp tỉnh Tuyên Quang dành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang và MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp hiệu quả hơn nữa để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong chặng đường phát triển, hội nhập, trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Hiến kế xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn

Tại Hội thảo, các đại biểu được lắng nghe, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu Mặt trận các cấp, nhất là đại biểu ở khu dân cư với những kinh nghiệm, cách làm rất cụ thể, thiết thực, hiệu quả; thảo luận, chia sẻ thêm những kinh nghiệm cách làm hay, những khó khăn, tồn tại ở địa phương và đưa ra các sáng kiến, đề xuất các giải pháp xây dựng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn thời gian tới.

  PGS.TS Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Tham luận mở đầu Hội thảo, PGS.TS Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam nhận định, hiện nay chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nhiều vùng nông thôn chưa được thu gom và xử lý đúng quy định và là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường. Chất thải rắn sinh hoạt hầu hết chưa được phân loại tại nguồn. Phương thức xử lý chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu vẫn là chôn lấp, các bãi chôn lấp chủ yếu tồn tại từ lâu, tiêu tốn quỹ đất, tỷ lệ chất thải được xử lý kết hợp thu hồi năng lượng còn thấp.

“Trong các năm 2006-2009, mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 3R được triển khai thử nghiệm tại Hà Nội. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện đã đi vào quên lãng” ông Hải dẫn chứng và cho rằng nguyên nhân của sự thất bại theo là do chưa có tính bền vững trong chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng không đồng bộ khiến việc phân loại chất thải trở nên nửa vời”, PGS.TS Lưu Đức Hải nêu thực tế.

Do đó, PGS.TS Lưu Đức Hải khuyến nghị cần có nghiên cứu phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp để xây dựng mô hình ‘Cộng đồng thu gom và phân loại chất thải rắn sinh hoạt bền vững”, từ đó mở rộng các mô hình này trên phạm vi cả nước để giải quyết vấn đề quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bền vững theo hướng biến chất thải thành tài nguyên.

 Ông Bùi Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tham luận tại Hội thảo 
Từ kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm sáng, xanh, sạch, đẹp và phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, ông Bùi Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện nay lượng rác thải phát sinh trên địa bàn tỉnh khoảng 920 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom đã đạt trên 75% ở nông thôn và trên 95% ở đô thị. Tuy nhiên phương pháp xử lý chủ yếu là chôn lấp thông thường (chiếm khoảng 75%) và đốt bằng các lò rác quy mô nhỏ ở cấp xã và cơ sở xử lý do tư nhân đầu tư. Hầu hết các bãi chôn lấp và cơ sở xử lý rác thải đang hoạt động hiện nay chưa đáp ứng được quy chuẩn về môi trường.

Từ bức tranh hiện trạng thu gom, xử lý rác thải của Vĩnh Phúc, ông Bùi Hữu Hưng cho rằng, để thực hiện được mục tiêu phân loại rác thải tại nguồn đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động cũng như chú trọng đầu tư trang thiết bị.

“Trước hết cần phải xây dựng hệ thống nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt quy mô cấp huyện với công suất đủ lớn để có khả năng xử lý hết số rác thải hàng ngày trên địa bàn với các công nghệ đốt và kết hợp giữa đốt và tái chế thành các sản phẩm khác nhau. Đây là điều kiện tiên quyết và quyết định đến việc thành công của hoạt động phân loại rác thải tại nguồn”, ông Hưng đề xuất.

Ông Hưng cũng cho rằng cần có sự đầu tư đồng bộ dụng cụ đựng rác theo từng loại, việc thu gom rác phải có tính chuyên dụng cho từng loại rác, tránh hiện tượng rác đã được phân loại từ các hộ gia đình lại bị trộn lẫn khi vận chuyển đến nơi xử lý. Đặc biệt phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng tham gia và có những hình thức tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể, sinh động để người dân xác định rõ từng loại rác tránh nhầm lẫn giữa rác hữu cơ, vô cơ, rác không thể xử lý mà chỉ có thể chôn lấp.

 Ông Mai Văn Phú, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) thôn Ủm Đon, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tham luận tại Hội thảo
Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, ông Mai Văn Phú, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) thôn Ủm Đon, xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho biết, Thôn đã thành lập Tổ tự quản về bảo vệ môi trường với sự tham gia của 77 hộ gia đình sinh sông trên địa bàn cùng triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường như phân loại rác thải trước khi xử lý, các hộ gia đình cam kết đăng ký thi đua hàng năm không vi phạm ô nhiễm môi trường, không sử dụng, vận chuyển và kinh doanh các sản phẩm nông sản không an toàn, không rõ nguồn gốc.

Ban CTMT thôn Ủm Đon cũng tích cực vận động gia đình, Hội viên các tổ chức hội trồng và chăm sóc hàng rào xanh, đoạn đường tự quản trồng hoa, tổ chức quét dọn đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh đảm bảo môi trường xanh, sạch vào ngày 29 hàng tháng. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã Yên Mỹ, Ủy ban MTTQ việt nam tỉnh Bắc Kạn tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

“Ban CTMT thôn đã tuyên truyền đến các thành viên, các chi hội, đoàn thể vận động nhân dân áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi như: xây hầm Biogas, sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi, góp phần vào công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới”, ông Mai Văn Phú thông tin.

 Bà Hà Minh Liên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT bản Khinh, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tham luận tại Hội thảo 
Bà Hà Minh Liên, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT bản Khinh, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết, nhiều năm qua Tổ tự quản bảo vệ môi trường Bản Khinh, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ được MTTQ các cấp ghi nhận và đánh giá cao là mô hình tiêu biểu thu gom, phân loại và xử lý rác thải ở địa phương. Nhờ đó, nhà ở dân cư được xây dựng khang trang, chủ yếu là nhà sàn, nhà sàn cải tiến bê tông hóa, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, xây dựng được tuyến đường hoa lu, hoa ban dài 800m, xây dựng tuyến đường điện thắp sáng tổng số 62 bóng, dài 2,5km.

Cùng với đó, Ban CTMT bản Khinh thường xuyên phát động nhân dân trong thôn bản tham gia quét dọn 2 lần/ tháng, thu gom rác thải, phát quang cây bụi ven đường, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; vận động nhân dân phân loại rác thải từ gia đình xử lý tại hố rác của gia đình, sử dụng xe chuyên dụng để thu gom rác. Gắn với thực hiện các mô hình “Ngày thứ bảy cùng dân”, mô hình "đường sáng, xanh, sạch đẹp”, mô hình “nhà sạch, vườn đẹp", mô hình đoạn đường tự quản, mỗi chi hội đoàn thể trong thôn cùng các nhóm liên gia đã thực hiện đoạn đường tự quản của chi hội Phụ nữ, chi hội Nông dân, chi hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên, các chi hội đã tặng mỗi gia đình một sọt nhựa đựng rác nhằm làm tốt hơn việc thu gom rác, từ đó góp phần nhắc nhở người dân ý thức hơn trong việc cùng chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

 Ông Vũ Đức Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên tham luận tại Hội thảo
Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, nhân rộng mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác tại nguồn, ông Vũ Đức Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cho biết, tại các khu dân cư, Ban CTMT đã chủ trì phối hợp với lãnh đạo thôn, chi đoàn, chi hội tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường, không xả chất thải ra hệ thống cống rãnh, bờ sông, bờ kè, đường làng, ngõ xóm, đảm bảo giữ sạch cảnh quan môi trường; kết hợp tuyên truyền cách thức phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón bằng cách sử dụng chế phẩm sinh học tại gia đình; tạo chuyển rõ trong việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình ở mỗi khu dân cư.

Theo ông Vũ Đức Phúc, trong thời gian tới, cần chú trọng nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của môi trường sống và nhiệm vụ bảo vệ môi trường của các cá nhân tổ chức, hộ gia đình ở các địa bàn dân cư, để người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh, môi trường trong sinh hoạt, sử dụng công trình vệ sinh của hộ gia đình hợp lý, nước thải, rác thải được thu gom và xử lý đúng quy trình, quy định; qua đó đẩy mạnh phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải, sản xuất thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn: Hành động không chờ đợi

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khẳng định, với tinh thần làm việc nghiêm túc, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng mô hình điểm thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn; những khó khăn, tồn tại ở địa phương, đưa ra những giải pháp thực hiện có hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nhất là trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài ghi nhận và đánh giá cao các tham luận đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo của các đại biểu tham dự Hội thảo, đồng thời khẳng định các ý kiến đề xuất các giải pháp của các đại biểu, Ban tổ chức Hội thảo sẽ tiếp thu đầy đủ để cụ thể hóa và phối hợp triển khai trong năm 2022 và thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu kết luận Hội thảo 
Nhấn mạnh hiện nay vấn đề xử lý rác thải của các địa phương là một vấn đề còn rất nóng, rất khó, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho rằng, trong lúc chờ có nhà máy, công nghệ xử lý rác hiện đại triệt để, chúng ta phải hành động ngay và không thể chờ đợi.

“Không thể chờ thêm 5 năm - 10 năm nữa để có một quy trình trọng vẹn đầy đủ khép kín mà ngay từ hôm nay chúng ta phải hành động để góp phần giảm thiểu lượng rác thải phải chôn lấp, lượng rác thải xả ra môi trường” Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, để triển khai xây dựng điểm và nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn được triển khai rộng rãi trên toàn quốc, đạt kết quả thực chất và bền vững hơn nữa, tới đây Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Bộ Tài Nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát, đánh giá và xây dựng mô hình cộng đồng thu gom, phân loại và xử lý rác thải chung của cả nước với những nội dung và tiêu chí cụ thể. Tiến tới xây dựng và ban hành Đề án xây dựng điểm và nhân rộng mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, đồng thời có hướng dẫn cụ thể triển khai trong phạm vi toàn quốc.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị, việc tổ chức xây dựng mô hình cần phải nghiên cứu, khảo sát, đánh giá đầy đủ tình hình, thực trạng công tác bảo vệ môi trường về nhận thức và hành vi của người dân; điều kiện kinh tế, xã hội; về sản xuất, kinh doanh; phong tục, tập quán, thói quen hằng ngày của cá nhân và hộ gia đình ở cộng đồng dân cư ở các vùng miền khác nhau làm cơ sở xây dựng nội dung, tiêu chí và giải pháp phù hợp để xây dựng mô hình điểm đại diện cho các vùng miền trên cả nước, làm căn cứ để đánh giá mức độ thành công khi tiến hành kiểm tra, nghiệm thu mô hình.

Cùng với đó, phát huy trách nhiệm của mọi thành phần trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là vai trò của các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các vị già làng, trưởng bản, trưởng các họ tộc trong việc xây dựng mô hình.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch đề nghị, ở Trung ương cần tập trung khảo sát, tổng kết để làm cơ sở xây dựng Đề án triển khai trên phạm vi toàn quốc; đồng thời mong muốn các địa phương ủng hộ cùng tham gia để Đề án có chất lượng và có tính khả thi cao. Về phía Mặt trận cần phối hợp với Bộ Tài nguyên và  Môi trường các cơ quan liên quan để đề xuất hoàn thiện về cơ chế chính sách và một số mô hình tổng thể liên thông khép kín để có thể áp dụng toàn quốc phù hợp với đặc thù, điều kiện của từng địa phương, từng vùng miền khác nhau.

Trong lúc chờ một Đề án mang tính tổng thể, quy mô toàn quốc theo Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài, MTTQ các địa phương cần nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bằng Nghị quyết, Chỉ thị. Đây là điều kiện tiên quyết, quan trọng để MTTQ và các đoàn thể có thể triển khai các mô hình một cách hiệu quả, thực chất và bền vững.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng đề nghị MTTQ địa phương cần phối hợp với chính quyền để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy các nguồn lực; có cơ chế phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội để phân công, phân việc cụ thể, không chồng chéo và không chung chung.

“Công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu, nhận thức rằng bảo vệ môi trường là việc không thể không làm, làm cho chính mình, cho cuộc sống của mình, cho gia đình và con cháu của mình. Nếu nhân dân đồng thuận thì chắc chắn sẽ làm được”, Phó Chủ tịch Phùng Khái Tài chia sẻ.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng lưu ý, MTTQ các cấp cần tiếp tục quan tâm sơ kết, tổng kết, đúc rút ra những kinh nghiệm tốt, khắc phục những bất cập hạn chế để hình thành những quy trình, cách làm bảo đảm đồng bộ, khép kín và quan trọng nhất là huy động được sức dân, sự tự nguyện tham gia của nhân dân, không chỉ trông chờ vào kinh phí, hỗ trợ từ nguồn ngân sách.

Cùng với đó cần tăng cường kiểm tra, giám sát, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các mô hình làm tốt, hiệu quả và phê bình, nhắc nhở, kể cả cấp ủy, chính quyền, MTTQ ở cơ sở nếu không tích cực thực hiện.

Với kết quả của Hội thảo, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tin tưởng, công tác xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư nói chung, đặc biệt là xây dựng mô hình điểm thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn ở cộng đồng dân cư nói riêng sẽ tạo thành phong trào rộng khắp trên cả nước trong thời gian tới, để mỗi khu dân cư đều sáng – xanh – sạch – đẹp và văn minh.

Hương Diệp (tổng hợp)

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều