Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) - Sáng ngày 11/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
Quang cảnh cuộc làm việc

Góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành đô thị “văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”

Trình bày báo cáo đối với những nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến cho biết, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành đô thị “văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, ông Nguyễn Nam Tiến cho biết, với sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân để tập hợp, đoàn kết các lực lượng và xây dựng đồng thuận xã hội, thực hiện thành công Chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 với nhiều nội dung, lĩnh vực hoạt động đạt kết quả tốt, 6/7 chỉ tiêu Đại hội IX MTTQ Việt Nam tỉnh đạt và vượt góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Những kết quả đạt được của Mặt trận trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền chặt, tăng cường sự đồng thuận xã hội, ổn định tình hình Nhân dân, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân ngày càng nâng cao, tạo tiền đề cơ bản thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Nam Tiến phát biểu tại cuộc làm việc

Từ những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội quyết tâm nâng cao vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là “Đô thị, văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh” của cả nước và khu vực; đồng thời bám sát sự hướng dẫn của Mặt trận Trung ương, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế ở địa phương để xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch công tác, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% khu dân cư thực hiện đầy đủ 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với chất lượng ngày càng cao; 100% khu dân cư triển khai, duy trì và thực hiện thường xuyên hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, mỗi khu dân cư xây dựng được ít nhất 1 tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; Phấn đấu trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hướng dẫn, triển khai để mỗi khu dân cư trong tỉnh hình thành ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản tại cộng đồng; Phấn đấu 100% khu dân cư có mô hình tuyên truyền pháp luật; Phấn đấu 100% Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin trong hướng dẫn, phối hợp và hoạt động của hệ thống Mặt trận các cấp…

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại cuộc làm việc

Đối với công tác nhân sự, ông Nguyễn Nam Tiến cho biết, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X là 95 vị (tăng 5 vị so với khóa IX). Trong đó đảm bảo tỷ lệ người ngoài Đảng, tỷ lệ người tiêu biểu đại diện cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, các giai tầng xã hội phù hợp với cơ cấu dân số và không thấp hơn tỷ lệ của nhiệm kỳ 2019-2024. Dự kiến tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 23-25%; tỷ lệ nữ chiếm 25-27%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 8-9%; tỷ lệ tôn giáo chiếm 17-18%.

Dự kiến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029 là 9 vị gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 5 vị Ủy viên Thường trực.

Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra trong hai ngày 7-8/8/2024 với 300 đại biểu chính thức.

Làm rõ vai trò của Mặt trận trong vận động các tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế khi bám sát Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tán thành các nội dung mà dự thảo Báo cáo chính trị đề cập, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, dự thảo Báo cáo được thể hiện rõ ràng, số liệu minh chứng cụ thể đã làm nổi bật những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần tiếp tục rà soát để nêu bật được vai trò của MTTQ các cấp trong tỉnh đối với việc huy động nguồn lực ủng hộ phòng chống thiên tai, đại dịch Covid-19 và làm rõ vai trò của Mặt trận trong vận động các tôn giáo tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tại cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng gợi mở, việc bố trí Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội cần theo đúng thành phần, mang bản sắc đặc trưng của tỉnh; phóng sự trình chiếu tại Đại hội cần làm nổi bật lên bản sắc của MTTQ các cấp trong tỉnh trong triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024.

Đối với Đề án nhân sự, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị cần cơ cấu thành phần phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để mỗi Ủy viên Ủy ban nhiệm kỳ mới sẽ góp phần triển khai hiệu quả nội dung 6 chương trình hành động mà Đại hội đề ra.

Căn cứ vào nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cần quan tâm bố trí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tham gia Ban Thường vụ của cấp đó, từ đó tạo điều kiện để cán bộ Mặt trận tham gia đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh cho nhân dân trên địa bàn.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều