Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị giao ban các cơ quan báo chí, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Ngày 14/7, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Hội nghị giao ban các cơ quan báo chí, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023.
Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tóm tắt kết quả 6 tháng công tác đầu năm của các cơ quan báo chí, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Báo Người Công giáo Việt Nam và Trang Thông tin điện tử, Trang Fanpage MTTQ Việt Nam đã chủ động, xây dựng kế hoạch công tác, bám sát sự chỉ đạo, định hướng về công tác thông tin, tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Theo đó, Tạp chí Mặt trận đã xuất bản các số lý luận, với những bài viết trọng tâm đi vào công tác nghiên cứu lý luận, ứng dụng thực tiễn, lãnh đạo quản lý, giám sát, phản biện, hoạch định chính sách liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Nhiều bài nghiên cứu chuyên sâu đăng trên Tạp chí của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu và cán bộ Mặt trận, mang tính định hướng cho công tác Mặt trận, đó là: Một số vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc về truyền thông chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 – 2027. Nhiều bài viết mang tính định hướng lớn cho công tác Mặt trận: “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam: “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát công tác tổ chức và cán bộ”; “Một số giải pháp thực hiện chính sách dân tộc phù hợp với đặc điểm tự nhiên - xã hội của từng vùng dân tộc thiểu số”... “Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. Đối với Tạp chí Mặt trận Điện tử đã cập nhật nội dung theo đúng tôn chỉ mục đích của Tap chí với các bài viết bám sát hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bài viết chuyên sâu về công tác lý luận chính trị; giám sát phản biện, Đại đoàn kết...

Đáng chú ý, Báo Đại đoàn kết đã tập trung thông tin, tuyên truyền những sự kiện quan trọng, các hoạt động lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đưa tin, bài tuyên truyền, phản ánh kết quả các hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Hội nghị phản biện xã hội dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và các hoạt động trọng tâm của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đặc biệt, Báo đã tổ chức thành công Tọa đàm “Lỗ hổng an toàn hàng không: xử lý thế nào”, Tọa đàm “Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Hành trình không ngừng nghỉ, không vùng cấm”. Các tọa đàm được nhiều cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Cùng với đó, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam đã thực hiện đăng tải hơn 1.000 tin, bài, ảnh tập trung thông tin, tuyên truyền những nội dung mang tính trọng tâm, trọng điểm như tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam và cập nhật các tin, bài mang tính định hướng công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tin bài được đăng, dẫn lại đảm bảo kịp thời, chính xác, có chiều sâu.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo UBTW MTTQ Việt Nam tại Hội nghị

Đến nay, Trang Fanpage của UBTƯ MTTQ Việt Nam hiện có trên 21.490 tài khoản đăng ký theo dõi. Trung bình mỗi ngày có 8-15 tin bài, các video đăng lên trang nhằm phản ánh hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Trong đó, từ 1/1 đến 30/6/2023, có trên 1.533.970 lượt tiếp cận, trung bình mỗi tháng có trên 50.000 lượt tương tác, trên 7.000 lượt chia sẻ các bài viết.

Từ việc tương tác trên Fanpage, qua thống kê của hệ thống tin, bài đăng trên trang mattran.org.vn đã tăng số lượng người quan tâm và chia sẻ đường link các tin, bài viết trên trang, qua đó cho thấy hiệu quả tuyên truyền và sức lan tỏa của hệ thống Fanpage MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, trở thành hiệu ứng thiết thực của việc sử dụng Fanpage và khẳng định vị trí của Trang thông tin điện tử UBTƯ MTTQ Việt Nam tới hệ thống Mặt trận các cấp cũng như các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương và nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, các cơ quan báo chí, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam tiếp tục duy trì thực hiện theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, khắc phục khó khăn để kịp thời tuyên truyền về các hoạt động, sự kiện quan trọng, nổi bật, phản ánh sâu giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng, đối ngoại của đất nước, kết quả hoạt động của MTTQ  Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, các cơ quan báo chí, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm tập trung, bám sát chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, UBTƯ MTTQ Việt Nam, đặc biệt lưu ý và đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị các cơ quan báo chí, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029, trong đó tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029; tập trung tuyên truyền về đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức dự kiến trong tháng 10/2023.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, các cơ quan báo chí, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam tiếp tục thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích hoạt động, thực hiện Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các cơ quan báo chí, tuyên truyền sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi, thống nhất hành động, nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phục những vướng mắc, hạn chế (nếu có), hướng tới mục tiêu chung hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền theo kế hoạch đã đề ra.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều