Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Lễ Kỷ niệm “Ngày Khuyến học Việt Nam” và phát động “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt” năm 2023

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Kỷ niệm “Ngày Khuyến học Việt Nam” và phát động “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt” năm 2023. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố.
 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu tham dự Kỷ niệm “Ngày Khuyến học Việt Nam” và phát động “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt” năm 2023 
Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan cho biết, Hội Khuyến học Việt Nam hiện có trên 22 triệu hội viên. Mạng lưới tổ chức khuyến học, khuyến tài được triển khai trên 100% các địa bàn dân cư và đang trở thành một phong trào quần chúng mang tính tự giác cao. Trong phong trào nhân dân làm khuyến học, Hội Khuyến học Việt Nam đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, kết nối mọi lực lượng xã hội để cùng nhau gánh vác sứ mệnh thúc đẩy sự học của người lớn và hỗ trợ giáo dục trong, ngoài nhà trường, lấy khuyến học, khuyến tài làm phương tiện thực hiện mục tiêu chiến lược đưa đất nước trở thành một xã hội học tập. Hiện nay Hội đã trở thành một tổ chức với quy mô lớn. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Hội sẽ tập trung triển khai mô hình “Công dân học tập” theo Quyết định 677 và tiếp tục thực hiện 4 mô hình học tập theo Quyết định 387 của Thủ tướng Chính phủ.
 Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Phát động Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2023, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan nêu rõ, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng, Báo Điện tử Dân trí, Tập đoàn VNPT đồng tổ chức và có sự phối hợp của các Bộ, ngành. Trải qua 16 năm trao giải, Giải thưởng đã trở thành giải thưởng có uy tín, nơi hội tụ các tài năng Việt, tuyển chọn những công trình và sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân tham gia giải.

Theo bà Nguyễn Thị Doan, năm 2023, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục chặng đường phát hiện, hỗ trợ và tôn vinh nhân tài trong các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, môi trường, Y, dược, giáo dục đào tạo và “Khuyến tài trong lĩnh vực nông nghiệp: Tự học thành tài”. Với chủ đề “Tôn vinh tài năng - Khơi nguồn sáng tạo”, Giải mong muốn thu hút nhiều tài năng, sản phẩm, các giải pháp Công nghệ số và tham gia vào quá trình chuyển số quốc gia của Chính phủ, đóng góp trí tuệ, sức sáng tạo trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Cách mạng 4.0.

 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của toàn thể Hội viên Hội Khuyến học Việt Nam; đồng thời mong muốn toàn thể Hội viên luôn giữ vững nhiệt huyết và ngọn lửa khuyến học, khuyến tài, đem các giá trị này tiếp tục nhân lên rộng khắp trong cộng đồng, xã hội để góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành một quốc gia học tập, đạt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045 gắn với mốc 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã chỉ ra.

“Từ sự nỗ lực không ngừng của các cấp hội; sự mẫn cán, tâm huyết của từng hội viên, phong trào khuyến học, khuyến tài đã từng bước ăn sâu, bắt rễ vào mỗi gia đình, thôn bản, làng xã, cộng đồng dân cư tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục - đào tạo và đưa phong trào xã hội học tập phát triển rộng và mang lại hiệu quả thiết thực hơn. Đặc biệt hai năm vừa qua, trong đại dịch COVID-19, các cấp hội đã thực hiện có hiệu quả chương trình “Máy tính cho em” và hỗ trợ các em mất cha mẹ do đại dịch COVID-19 để duy trì cuộc sống và tiếp tục được đến trường.”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh rõ hơn mục tiêu của “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục” trong giai đoạn mới là: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài”. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 đề cập trực tiếp việc “phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”.

 
Nhấn mạnh thực trạng công tác giáo dục, phát triển nguồn lực con người gắn với mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước những năm tới đây đang đặt ra những yêu cầu và đòi hỏi mới đối với công tác khuyến học, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng Hội cần bám sát, làm theo, thực hiện tốt những bài học từ tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân, về tầm quan trọng của công tác giáo dục và sự nghiệp trồng người, công tác khuyến học trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy sức mạnh nhân dân, được triển khai đồng bộ, trở thành ý thức, giá trị hướng đến và có sự tham gia của mỗi người dân, mỗi cộng đồng và toàn xã hội.

“Cần tiếp tục phát huy vai trò công tác khuyến học như là cầu nối giữa truyền thống hiếu học tốt đẹp qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc với định hướng phát triển nguồn nhân lực, con người và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, công tác khuyến học bên cạnh việc chú trọng làm lan tỏa theo chiều rộng, cần gắn với nâng cao chất lượng theo chiều sâu, triển khai có hiệu quả hơn nữa các phong trào xây dựng xã hội học tập, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, mở rộng tăng cường số lượng thành viên tham gia để làm lan tỏa, truyền tải, hình thành nhận thức đúng, cách hiểu đúng về việc học trong thời đại mới, học suốt đời, học đi đôi với hành, học gắn với phát triển hoàn thiện năng lực phẩm chất của mỗi cá nhân, học gắn đáp ứng những đòi hỏi của bối cảnh, tình hình đổi mới xây dựng đất nước, đặc biệt là nhu cầu về nguồn nhân lực cao đang đặt ra bức thiết gắn với mục tiêu phát triển đất nước từ nay đến những năm 2030 và 2045. 

Cùng với đó, công tác khuyến học cũng cần được triển khai song hành gắn liền với công tác khuyến tài, tạo điều kiện cho phát triển nhân tài Việt, để việc khuyến học có đóng góp quan trọng cho đổi mới, sáng tạo và là động lực cho quá trình đổi mới giáo dục, xây dựng đất nước.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị  các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang và mỗi người dân quán triệt và thực hiện thường xuyên hơn, tốt hơn nữa Kết luận 49 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và  Quyết định 1373 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo và xây dựng xã hội học tập.

Đánh giá cao những kết quả đạt được qua 16 kỳ Giải thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kỳ vọng Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2023 sẽ thu hút đông đảo tài năng tham gia, tạo môi trường khuyến khích, tôn vinh và phát triển cho sáng tạo và trí tuệ Việt Nam.

Hương Diệp

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều