Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Mặt trận) - Sáng 4/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức bế mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu chụp ảnh lưu niệm cùng các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 nhiệm kỳ XII

Kiên định, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến đánh giá cao trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 đã đoàn kết, đổi mới, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ quận nhiệm kỳ XI đề ra. Trong đó, MTTQ Việt Nam Quận 1 cùng các tổ chức thành viên đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo như “ATM gạo”, “Đi chợ giúp dân”, “Mua thuốc giúp dân”, “Tôn giáo đồng hành và chia sẻ”, “Bữa cơm nghĩa tình”, “Đồng hành cùng y tế cơ sở”, phong trào “Tăng vùng xanh, giảm vùng đỏ”, “Tự hào người cán bộ Mặt trận xông pha”… qua đó đã đoàn kết, quy tụ đông đảo các giai cấp, tôn giáo, doanh nghiệp và tình nguyện viên tin tưởng, đồng thuận, hưởng ứng.

Trong nhiệm kỳ tới, bà Trần Kim Yến đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 cần tiếp tục củng cố và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới; đổi mới hơn nữa công tác tập hợp, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp với đặc thù địa bàn; nâng cao hơn nữa chất lượng phối hợp, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cơ sở tôn giáo. Đồng thời, nỗ lực tiên phong, trách nhiệm, triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của MTTQ TP, Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển TPHCM và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiên định, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, chủ động khảo sát, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội phù hợp với thực tiễn địa phương, những vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm, giám sát các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện các nhóm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM theo Nghị quyết 98/2023/QH15; Giám sát chuyên đề về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, nhân dân thuộc thẩm quyền của chính quyền cùng cấp. Phối hợp thực hiện tốt các quy định của Trung ương, TP về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với nhân dân; phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở; xây dựng đa dạng các kênh nắm bắt thông tin; kiến nghị giải quyết kịp thời các vấn đề Nhân dân quan tâm, phản ánh, kiến nghị.

Ngoài ra, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền cùng cấp như: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Cuộc vận động người dân TPHCM không xả rác ra đường, kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước, “Vì người nghèo”… của hệ thống MTTQ gắn với các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền, tổ chức thành viên phát động.

Bà Trần Kim Yến đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tiếp tục quan tâm củng cố hệ thống tổ chức MTTQ quận, phường thực sự vững mạnh, nhất là việc chuẩn bị nhân sự Ban công tác Mặt trận trong thực hiện Đề án sắp xếp Khu phố trên địa bàn. Xây dựng biện pháp cụ thể, thiết thực để triển khai đồng bộ, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hiệp thương cử 65 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1, nhiệm kỳ 2024-2029

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội với phương hướng phấn đấu gồm: 4 mục tiêu tổng quát, 14 chỉ tiêu cụ thể, 2 công trình và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện 6 chương trình phối hợp thống nhất hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, phấn đấu 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường duy trì trang mạng xã hội và hoạt động hiệu quả; ít nhất 50% Ban công tác Mặt trận có hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội; đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; phấn đấu vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đảm bảo chỉ tiêu được giao; quỹ “Vì người nghèo” đạt ít nhất 20 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu chương trình "Vì Trường Sa xanh”; phấn đấu trong nhiệm kỳ xây dựng, phối hợp xây dựng, đề xuất ít nhất 2 mô hình, giải pháp đạt Giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đại hội cũng xác định thực hiện 2 công trình như: Phối hợp xây dựng quận, phường đạt chuẩn đô thị văn minh với 100% khu phố đạt chuẩn “Khu phố văn hóa”, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản hoạt động hiệu quả tại cộng đồng; ít nhất 50% khu phố đạt chuẩn “Khu dân cư Đoàn kết, nghĩa tình, tự quản”. Vận động, kết nối xây dựng, sửa chữa 50 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, trao tặng ít nhất 2.000 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ các cấp cho học sinh nghèo, khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yếntặng Cờ thi đua đơn vị đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đồng thời, phát động 6 Chương trình hành động, gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Động viên Nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ; Xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản” với 16 nhiệm vụ trọng tâm và 42 giải pháp chủ yếu.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 nhiệm kỳ XII với 65 ủy viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã hiệp thương cử ra Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận gồm 6 thành viên, trong đó đồng chí Dương Thị Hồng Gấm được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 nhiệm kỳ 2024-2029. 2 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 gồm: Phạm Thị Ngọc Minh và Cao Trung Tín. Các đại biểu cũng hiệp thương cử ra 5 Phó Chủ tịch không chuyên trách, gồm các đại biểu: Hoàng Thị Tố Nga, Thượng tọa Thích Minh Quang, Nguyễn Trí Dũng, Hoàng Thị Lợi, Đặng Quốc Hùng.

Các đại biểu đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, với 8 chính thức và 2 dự khuyết là những đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, MTTQ phường, cá nhân tiêu biểu.

Tại Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 1 Cờ thi đua đơn vị đạt thành tích xuất sắc 5 năm liên tục trong phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2019 – 2024; Ban chấp hành Đảng bộ Quận 1 tặng bức đồng cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 với dòng chữ  “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Nghĩa tình”.

Dịp này, UBND TPHCM tặng Bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 1; Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân; UBND Quận 1 tặng Giấy khen cho 21 tập thể và 17 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 khen thưởng 34 tập thể và 24 cá nhân có nhiều thành tích cao trong công tác mặt trận giai đoạn 2019-2024.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều