Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khảo sát công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại tỉnh Ninh Bình

Ngày 27/11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 5 do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Ninh Bình có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

 Các đại biểu dự buổi làm việc. 
Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Mai Văn Tuất, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày báo cáo tóm tắt công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên.

Báo cáo khẳng định: Trong những năm qua, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thể chế hóa, cụ thể hóa thành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, chương trình kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh để các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả. Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo đồng bộ, thống nhất gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng chi bộ ở những nơi khó khăn như thôn, xóm chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, ở nơi có đông đồng bào, dân tộc, công giáo; Chỉ đạo duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy viên các cấp định kỳ hằng tháng dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; định kỳ hằng quý tổ chức giao ban cụm xã, giao ban tiểu khu và tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân; phân công các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phụ trách, doanh nghiệp kết nghĩa, giúp đỡ 55 xã đặc thù, còn nhiều khó khăn;

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội nâng cao trình độ, trẻ hóa đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc.

Công tác xây dựng đội ngũ đảng viên được coi trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp về công tác phát triển đảng viên như: Tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề về công tác kết nạp đảng viên; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt việc bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 29/4/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên. Việc quản lý đội ngũ đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, xếp loại đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát; khen thưởng, kỷ luật đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2010 đến năm 2020, Ninh Bình luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng hàng năm. Riêng năm 2021, đến tháng 10, toàn tỉnh kết nạp được trên 1700 đảng viên, vượt 7% kế hoạch năm, là năm đầu tiên trong nhiều năm, Đảng bộ tỉnh đã sớm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng. Trong 5 năm (2017-2021), toàn tỉnh đã thành lập được 50 tổ chức đảng và 157 tổ chức chính trị, xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Những kết quả trên đã từng bước củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Từ thực tế triển khai công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tỉnh Ninh Bình cũng kiến nghị Trung ương: sớm có hướng dẫn thí điểm việc sinh hoạt chi bộ theo hình thức trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới cách thức tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và các lớp đảng viên mới theo hình trức trực tuyến; nghiên cứu quy định tỷ lệ đảng phí trích lại cao hơn hiện nay đối với chi bộ nông thôn;

Nghiên cứu, xem xét có quy định bảo lưu chế độ, chính sách hoặc có chính sách đối với cán bộ được luân chuyển từ cấp huyện xuống cấp xã để động viên, khuyến khích cán bộ; nghiên cứu, cụ thể hóa Hướng dẫn số 01 ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng về nội dung khen thưởng đảng viên không theo định kỳ cho phù hợp với tình hình thực tế để động viên cán bộ, đảng viên có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

Sớm triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên đến các tổ chức cơ sở đảng để việc cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu đảng viên được kịp thời, chính xác, đồng bộ, hiệu quả.

Đồng thời cũng kiến nghị Trung ương có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã; mô hình tổ chức đảng theo ngành dọc; nâng tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nghiên cứu, xem xét quy định về chế độ phụ cấp đối với các chức danh phó bí thư, chi ủy viên chi bộ thôn, xóm, bản, tổ dân phố trực thuộc đảng ủy cấp xã …

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã trao đổi, làm rõ hơn những kinh nghiệm của tỉnh Ninh Bình trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Đồng thời các đại biểu cũng tập trung làm rõ về một số vấn đề như: thực tế việc kiện toàn và những kiến nghị để sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp; thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại những nơi có đông đảng viên (trên 100 đảng viên) và những nơi có quá ít đảng viên (chỉ có 3-5 đảng viên); việc tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng ở thôn, tổ dân phố;

Công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên vùng đồng bào công giáo, vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc; Việc thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đội ngũ đảng viên.

Những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa, việc chuyển sinh hoạt đảng, giảm, miễn sinh hoạt cho các đối tượng này, đặc biệt là công tác quản lý đảng viên khi ra nước ngoài. Công tác đánh giá, phân loại, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm. Vấn đề giám sát cán bộ, đảng viên thông qua vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên…

 Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Ninh Bình cho buổi làm việc; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của tỉnh Ninh Bình với nhiều ưu điểm, nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo. Đây là tư liệu quý để đoàn khảo sát tổng hợp, hoàn chỉnh đề án theo sự phân công của Ban bí thư.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị tỉnh Ninh Bình cần có giải pháp đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc giám sát, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là góp ý đối với đảng viên theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt cần quan tâm hơn nữa công tác phát triển đảng viên, coi trọng chất lượng đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng.

Đối với những kiến nghị của tỉnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết sẽ tiếp thu và kiến nghị với Trung ương xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ vui mừng được đón tiếp, làm việc với đoàn khảo sát, cho đây là cơ hội để Ninh Bình được chia sẻ những kinh nghiệm cũng như đề xuất các kiến nghị với trung ương nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Những ý kiến phát biểu của đoàn khảo sát là những gợi mở quan trọng để tỉnh Ninh Bình tiếp thu, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên trong thời gian tới.

 Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn. 
* Trong khuôn khổ chương trình công tác khảo sát tại Ninh Bình, chiều 27/11, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 5 do đồng chí Lê Tiến Châu, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Qua khảo sát, các đại biểu thống nhất đánh giá: Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên và đã tạo những chuyển biến tích cực: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Ý thức trách nhiệm, đạo đức lối sống, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên có những chuyển biến tích cực.

Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo quy trình chặt chẽ, khách quan đúng quy định từ việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, nhận xét đánh giá đến bố trí sử dụng cán bộ.

Công tác kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên là người theo tôn giáo, đảng viên là công nhân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được quan tâm.

Nếu như năm 2010, Kim Sơn còn 6 xã với tổng số 7 chi bộ ghép của 20 thôn, xóm; có 1 xóm chưa có đảng viên thì đến năm 2018, 100% thôn, xóm, khối, phố trên địa bàn đã có chi bộ.

Từ năm 2010 đến tháng 9/2021, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ huyện kết nạp được 2.744 đảng viên mới, trong đó có 354 đảng viên có đạo (chiếm tỷ lệ 12,91%), 182 đảng viên là học sinh các trường THPT (chiếm tỷ lệ 6,63%).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi làm rõ một số kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của Huyện ủy Kim Sơn trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Giải pháp xóa chi bộ ghép và việc duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ này; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi làm rõ một số khó khăn về: công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở và đảng viên; công tác quản lý đảng viên đi, nhất là đảng viên đi làm ăn xa; việc thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo.

Qua làm việc, các đại biểu cũng trao đổi một số kiến nghị của huyện như: Trung ương cần có chính sách để ưu tiên tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ người theo tôn giáo;

Có chính sách để bố trí thêm biên chế cán bộ theo dõi công tác Đảng về tôn giáo ở huyện; đề nghị thực hiện thí điểm tăng thêm 1 Phó Bí thư Đảng ủy và 1 Phó Chủ tịch UBND cấp xã ở những địa phương khó khăn, để tạo điều kiện luân chuyển cán bộ về giúp đỡ cho xã và đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận cho huyện.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng cũng trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm.

Đồng thời khẳng định trong thời gian tới Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đồng hành, tháo gỡ những khó khăn trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên ở huyện Kim Sơn, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu ghi nhận tinh thần làm việc trách nhiệm, thẳng thắn, tâm huyết của các đại biểu.

Đánh giá cao nội dung báo cáo của huyện Kim Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu cho rằng thông qua báo cáo đã giúp cho Đoàn có những đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của huyện Kim Sơn.

Đây cũng sẽ là những thông tin quan trọng để Đoàn tổng hợp, báo cáo trung ương. Những mô hình hay, cách làm sáng tạo của Kim Sơn trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhất là việc phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo cũng là kinh nghiệm hay để các địa phương khác trong cả nước học tập, nhân rộng.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu đề nghị trong thời gian tới huyện Kim Sơn tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế. Tiếp tục coi trọng và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, không vì chỉ tiêu số lượng mà xem nhẹ chất lượng.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu cũng trao đổi làm rõ một số vấn đề mà huyện Kim Sơn kiến nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Việt Dũng, TVTU, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn trân trọng cảm ơn, đồng thời tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn khảo sát để thực hiện trong thời gian tới, góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Báo Ninh Bình

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều