Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh: MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tham gia giám sát với Quốc hội

(Mặt trận) - Phát biểu tại Hội nghị triển khai chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội sáng ngày 27/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát những tháng cuối năm 2022 và triển khai chương trình giám sát năm 2023.
 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu 
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, công tác phối hợp giám sát của MTTQ Việt Nam với Quốc hội Khóa XV có nhiều đổi mới, tạo hiệu quả tích cực trong hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các cấp trong thực hiện ngay trong quá trình tổ chức giám sát và sau giám sát.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp triển khai các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là hoạt động giám sát chuyên đề và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri còn một số hạn chế nhất định. Công tác phối hợp trong hoạt động giám sát giữa MTTQ Việt Nam và Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa được chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa được như mong muốn do cùng một nội dung phải họp nhiều từ tổ, đoàn, các ủy ban… nên việc tham gia các cuộc giám sát tại các địa phương do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức của đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chưa được đầy đủ, thường xuyên; việc mời đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia các hoạt động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chưa thường xuyên.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, thời gian tới, MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội những tháng cuối năm 2022; tham gia ý kiến vào các báo cáo giám sát và Nghị quyết sau giám sát 4 chuyên đề giám sát năm 2022.

MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tham gia giám sát với Quốc hội năm 2023; tham gia góp ý và dự thảo các kế hoạch giám sát; cử đại diện tham gia các hoạt động giám sát theo Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến trong việc hoàn thiện các báo cáo giám sát trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là đối với 4 hoạt động giám sát chuyên đề năm 2023 đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định.

Đó là: “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”; “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”; “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, tăng cường sự phối hợp thường xuyên trong việc xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi các Kỳ họp thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV; giám sát, đôn đốc các cơ quan, tổ chức giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri và nhân dân; phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; phối hợp tổ chức đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15.6.2017 (Nghị quyết liên tịch số 403) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; nghiên cứu và đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi Nghị quyết liên tịch số 403 để hoàn thiện các quy định và thực hiện các biện pháp đổi mới việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Hương Diệp

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều