Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”: Dựa vào dân, tin tưởng nhân dân để làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở

(Mặt trận) - Ngày 7/12, phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học “Tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam”, do Bộ Công an tổ chức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh, cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở cơ sở phải phối hợp với lực lượng công an xã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, “đi từng ngõ, gọi cổng từng nhà, nắm tay từng đối tượng”, dựa vào dân, tin tưởng nhân dân để từ đó làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Trung ương có Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng, Tiến sỹ Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; cùng các chuyên gia, nhà khoa học. Hội thảo được kết nối tới điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lan tỏa được nhiều cách làm sáng tạo

 Quang cảnh Hội thảo 
Phát biểu tham luận tại Hội thảo với chủ đề “Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Bộ Công an trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nêu rõ, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên không chỉ của lực lượng công an nhân dân, mà còn là sự nghiệp của toàn dân. Vì vậy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, quan trọng, vừa cấp bách, vừa chiến lược, vừa lâu dài trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng hành với mọi phong trào cách mạng của dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn có vai trò quan trọng trong vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Theo đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, từ năm 1991 đến nay, Ban Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam (nay là Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam) đã ký kết với Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) các Nghị quyết liên tịch và các Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

“Với sự tham mưu của lực lượng công an, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng, chính quyền, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được đẩy mạnh, phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và hiệu quả; khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội vì cuộc sống bình yên, vì hạnh phúc của nhân dân”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu, từ kết quả của các chương trình phối hợp đã lan tỏa được nhiều cách làm sáng tạo, gắn kết giữa các địa phương; đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, người có uy tín ở cộng đồng, chức sắc, chức việc các tôn giáo xây dựng các hình thức tự quản về an ninh trật tự; phân công các lực lượng tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật trở về địa phương.

Cùng với đó tập trung củng cố, nhận rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở như: “Tổ an ninh nhân dân”, “Tổ liên gia”, “Tổ tự quản”, “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm”, “Đội thanh niên xung kích”, “Hiệp sỹ đường phố”, “Đội xe ôm phòng, chống cướp giật”… Qua tổng hợp đã có trên 344.897 lượt khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 1.882 Ban; 15.656 Tổ bảo vệ dân phố với 72.456 thành viên; có 37.371 Đội dân phòng với trên 409.287 thành viên; có 111.649 Tổ hòa giải với tổng số 661.183 hòa giải viên; có 309.391 bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp... hoạt động có hiệu quả.

“Đặc biệt, sau gần 20 năm Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" và 15 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được tổ chức đã trở thành Ngày hội của toàn dân, là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp từ Trung ương đến các địa phương chung vui, thăm hỏi, động viên, gắn bó mật thiết hơn với nhân dân.”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội thảo  
Cũng theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, với tính chất là phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, lực lượng công an nhân các cấp đã không ngừng rèn luyện và trưởng thành, gần dân, gắn bó với nhân dân, sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, vì lợi ích của nhân dân.

“Nhân dân đã tích cực phối hợp với lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội; tích cực tham gia tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, thực hiện các biện pháp tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; xây dựng nội quy, quy ước về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường "An toàn về an ninh trật tự"; tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định.

Xây dựng quy chế phối hợp trong việc đánh giá, tự đánh giá và phân loại hoạt động mô hình

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa  phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục cùng với Bộ Công an đẩy mạnh công tác phối hợp đi vào chiều sâu, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng dân tộc.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, lực lượng công an từ Trung ương đến các địa phương nghiêm túc quán triệt nội dung và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài; tổ chức hiệu quả các biện pháp đấu tranh với các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, các loại hình tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội; phát động mỗi địa phương một sáng kiến trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ địa bàn cơ sở.

Nhấn mạnh tới việc vận dụng linh hoạt tác phong “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, xây dựng vững chắc "thế trận lòng dân" với "thế trận an ninh nhân dân", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho rằng, cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ở cơ sở phải phối hợp với lực lượng công an xã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, “đi từng ngõ, gọi cổng từng nhà, nắm tay từng đối tượng”, dựa vào dân, tin tưởng nhân dân để từ đó làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, hòa giải hiệu quả các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nhất là ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự, tuyến biên giới, hải đảo.

“Tổ chức tốt các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn liền với phát huy dân chủ, trợ giúp xã hội, khắc phục khó khăn, an sinh xã hội; đền ơn đáp nghĩa và xóa đói, giảm nghèo”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gợi mở.

Nội dung tiếp theo mà Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề cập tới trong công tác phối hợp là việc tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên với nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời phát huy hiệu quả vai trò của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc các tôn giáo làm nòng cốt trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở các địa phương.

Cùng với đó cần xây dựng quy chế phối hợp trong việc đánh giá, tự đánh giá và phân loại hoạt động mô hình; sơ kết, tổng kết và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biêu; phổ biến và nhân rộng cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả giữa các đơn vị, địa phương.

Nhấn mạnh qua 30 năm phối hợp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lực lượng công an nhân dân đã từng bước trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần để đất nước ta có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khẳng định, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Công an để nâng cao thực chất phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hương Diệp

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều