Quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số

(Mặt trận) - Chiều 25/6, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu, nhân sự cấp ủy phải là những người trên dưới một lòng, quyết tâm, quyết đoán, quyết liệt, quyết làm. Đăc biệt cần quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc 

Tham dự cuộc làm việc có ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức - Cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

38% tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho biết, Gia Lai là tỉnh bắc Tây Nguyên với dân số trên 1,5 triệu người, gồm 44 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,23%. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã được chuẩn bị triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy trình, quy định. Hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo các tiểu ban giúp việc chuẩn bị về nội dung, nhân sự và các điều kiện phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh đảm bảo theo tiến độ đề ra.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại cuộc làm việc. 

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm triển khai thực hiện, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng. Lãnh đạo các cấp ủy tập trung nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp. Kịp thời định hướng dư luận về chủ trương của Đảng để ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện của tổ chức, cá nhân thông tin xuyên tạc, vu khống nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, hạ uy tín của cán bộ, đảng viên.

Về chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 113 đồng chí, gấp 2 lần so với số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đương nhiệm, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 43 đồng chí (chiếm 38%). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 25 đồng chí, gấp hơn 1,5 lần so với số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy đương nhiệm. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch được thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu. Đến nay, 21/21 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành thực hiện công tác rà soát quy hoạch cán bộ; phê duyệt, rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy cấp dưới theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại cuộc làm việc. 

Để làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp và Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau đại hội, nhất là những nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc. 

Đối với việc bầu cử cấp ủy các cấp, đến nay, đã có 46/46 tổ chức cơ sở đảng (24 đảng bộ cơ sở và 22 chi bộ cơ sở) đã tiến hành đại hội điểm; 799/886 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội đại trà, còn 87 tổ chức cơ sở đảng. Trước ngày 30/6/2020 sẽ hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở; trước ngày 31/8/2020 sẽ hoàn thành đại hội đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sẽ hoàn thành trước ngày 31/10/2020.

Giải quyết dứt điểm, thấu đáo những kiến nghị của nhân dân

Ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tỉnh đã tận dụng tối đa lợi thế, tiềm năng, từ đó, giúp bức tranh kinh tế xã hội toàn tỉnh ổn định, bộ mặt nông thôn mới ngày càng đổi mới với việc 70 xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 38%); kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với đó, công tác bảo vệ biên giới, ngăn chặn vượt biên, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan hoạt động Fulro, “Tin lành Đê ga", tà đạo “Hà Mòn" được triển khai hiệu quả và duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

“Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhưng toàn tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, dân tộc; phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, chức sắc tôn giáo trong cộng đồng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số triển khai thực hiện đúng cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống đối với đồng bào các dân tộc thiểu số”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận.

Đề cập đến việc triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, công tác chuẩn bị nhân sự đã được tiến hành theo hướng đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đặc biệt, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại được quan tâm và tập trung giải quyết triệt để.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị văn kiện được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, công phu, đảm bảo tiến độ, chất lượng, sát thực, phù hợp tình hình từng địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo tiếp thu hoàn chỉnh Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH trước khi trình Tỉnh ủy lần 3.

 

Để tiếp tục triển khai hiệu quả việc tổ chức Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cần tiếp tục bám sát Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn 26 ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kết luận 60 ngày 8/10/2019 của Bộ Chính trị; đặc biệt là các nội dung chỉ đạo toàn diện, sâu sắc, cụ thể của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận Hội nghị BCH Trung ương 12 ngày 14/5/2020 vừa qua.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung giải quyết dứt điểm những tâm tư, đề xuất của nhân dân. Xử lý triệt để các điểm nóng, đồng thời tập trung tuyên truyền để không để các thế lực thù địch, phản động không lợi dụng để xuyên tạc, chống phá nhiều mặt trước trong và sau đại hội.

“Công tác tuyên truyền phải thực sự đến tới các tầng lớp nhân dân, để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Đối với việc chuẩn bị Báo cáo chính trị trình Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, báo cáo chính trị phải thể hiện tầm nhìn, sự bứt phá đi lên, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, khát vọng của cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra ưu, khuyết điểm, nguyên nhân chưa thực hiện được những mục tiêu đã đề ra.

Trân trọng nhắc tới tinh thần phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải xác định, song song với phát triển kinh tế, xã hội của cả nhiệm kỳ thì phải kiên quyết đấu tranh với hiện tượng, tham nhũng lãng phí, có như vậy mới đảm bảo hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân.

Trong công tác cán bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Phải xây dựng được đội ngũ cán bộ trên dưới một lòng, phải quyết tâm, quyết đoán, quyết liệt và quyết làm, chỉ như vậy thì mới đưa tỉnh ngày càng phát triển và đi lên.

Đối với việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương từ nay đến cuối năm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, tỉnh cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh, bền vững; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân bởi mục tiêu cuối cùng là lo cho nhân dân, đời sống nhân dân ổn định thì tỉnh mới phát triển bền vững.

“Cần tập trung vào công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt cần tập trung chăm sóc sức khỏe, đảm bảo các dịch vụ y tế và tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị. 

Triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến ngày 20/6, tỉnh Gia Lai đã thực hiện chi trả thông qua hệ thống bưu điện cho 302.452/307.098 người nhận tiền hỗ trợ, đạt 98,5%. Tổng kinh phí hỗ trợ đã chi trả: 256.024.500.000/259.741.750.000 đồng, đạt 98,6%.

Sau khi kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ, dự kiến sẽ chi trả hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm: 637 hộ, với số tiền: 637.000.000 đồng; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: 1.496 lao động, với tổng số tiền: 1.545.500.000 đồng…

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều