Quy tụ sức mạnh nhân dân từ các phong trào, các cuộc vận động

(Mặt trận) - Ngày 11/12, tại Quảng Ngãi, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Cao Phúc, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 5 tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung gồm: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Cao Phúc, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, trong năm 2018, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, các nội dung trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 do Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đề ra cơ bản hoàn thành, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận trong nhân dân.

Việc tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)… tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, qua đó nhận được sự đồng tình, tích cực thực hiện của nhân dân.

Trong triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng và triển khai 46 mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và an toàn giao thông, trên 30 mô hình đạt hiệu quả cao… kết quả có 85% khu dân cư được công nhận văn hóa, 96% hộ gia đình được công nhận văn hóa; tỉnh Bình Định đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới tại 65 xã, trong đó, có 49 xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và 16 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, đã hoàn thành các thủ tục và trình Trung ương công nhận thành phố Quy Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Đối với việc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ thoát nghèo, an sinh xã hội, tỉnh Quảng Nam đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 51 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới 289 nhà (14 tỷ đồng), sửa chữa 294 nhà (4,6 tỷ đồng), hỗ trợ mua vật tư, phương tiện sản xuất, khám chữa bệnh, trợ giúp học sinh nghèo... hơn 3,5 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh Quảng Ngãi đã vận động được 21,2 tỷ đồng, đạt 118,3% kế hoạch, việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội trị giá 43,373 tỷ đồng; tỉnh Phú Yên đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 10,234 tỷ đồng (đạt 113,7%), vận động thực hiện các chương trình an sinh xã hội ước đạt 172,35 tỷ đồng (đạt 239,37% chỉ tiêu). Trong quý III/2018, Mặt trận tỉnh Phú Yên cũng đã hỗ trợ 2 tỉnh của Lào bị thiệt hại do lũ quét số tiền 500 triệu đồng…

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức thành viên được tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì thực hiện 3 cuộc giám sát ở cấp tỉnh; cấp huyện chủ trì thực hiện 29 cuộc giám sát; cấp xã chủ trì thực hiện 372 cuộc giám sát…; tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thành công 2 hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án, nghị quyết; cấp huyện tổ chức 17 hội nghị phản biện và trực tiếp góp ý đối với 37 dự thảo văn bản; cấp xã tổ chức được 110 hội nghị phản biện và trực tiếp góp ý 191 dự thảo văn bản…

Tại Hội nghị, đại biểu 5 tỉnh trong Cụm thi đua đã chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, từ đó tạo sức lan tỏa trong triển khai 5 chương trình hành động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua giữa các tỉnh trong Cụm là dịp để đánh giá kết quả công tác trong năm 2018, và tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương trong cụm, từ đó tạo luồng thông tin hai chiều nhằm triển khai tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đề ra trong năm 2019.

Biểu dương những kết quả nổi bật của các tỉnh trong Cụm thi đua, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, những kết quả này sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và góp phần vào thành công chung của công tác Mặt trận cả nước trong năm 2018.

Ghi nhận những ý kiến thẳng thắn của đại biểu tại Hội nghị, để công tác Mặt trận năm 2019 hoàn thành mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Mặt trận 5 tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả và kinh nghiệm trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền; công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân với những phương pháp cụ thể, thiết thực; chú trọng thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và bám sát nhiệm vụ chí trị ở địa phương, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn từ xã hội.

“Có như vậy, MTTQ mới thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tầng lớp nhân dân, từ đó hoạt động của Mặt trận các cấp mới thực sự đổi mới và quy tụ được sức mạnh của nhân dân trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng lưu ý các tỉnh trong cụm thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin về kết quả hoạt động của MTTQ các tỉnh và kịp thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, đặc biệt là những chương trình giám sát, phản biện xã hội tại mỗi địa phương, vì chỉ khi các chương trình giám sát, phản biện được thực hiện hiệu quả thì mới phát huy tính dân chủ, phát huy sức mạnh của toàn thể nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các tỉnh trong Cụm cần tập trung tổ chức thắng lợi Đại hội theo tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, hướng dẫn của Mặt trận Trung ương và lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Cùng với đó, cần triển khai các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng trước, trong và sau Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2014; sớm xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch để đưa Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đi vào thực tiễn.

“Mặt trận 5 tỉnh trong cụm cần tìm ra những phương thức mới, sáng tạo để tháo gỡ, khắc phục những vướng mắc, hạn chế, tồn tại. Đồng thời thực hiện tốt các chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn.

Trên tinh thần khách quan, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu khen thưởng để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định. Hội nghị cũng đã đồng nhất và giới thiệu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam là Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung năm 2019.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều