Quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra

(Mặt trận) - Ngày 23/8, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam theo cụm thi đua mới đã về cùng cụm thi đua MTTQ và 5 tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Khối phó Khối thi đua cùng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức trong Khối.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua được quan tâm hơn. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, đặc biệt là nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức liên hiệp hội. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.

Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.

Thể hiện vai trò là chủ trì phối hợp, thống nhất hành động, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị chung, MTTQ Việt Nam đã cùng các tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động lớn, công việc quan trọng. Nét nổi bật là nhiều địa phương tập trung chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình tự quản, phát triển các khu dân cư kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu. Thông qua việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân, vai trò giám sát của Mặt trận được phát huy tích cực hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2018 nhằm xây dựng tổ chức ngày càng lớn mạnh, khắc phục tình trạng hành chính hóa, bệnh hình thức, chồng chéo trong tổ chức, hoạt động.

Các ý kiến đề nghị trong những tháng cuối năm 2018, các tổ chức trong Khối cần tăng cường việc nắm tình hình nhân dân, lắng nghe, gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc từ cơ sở; gắn kết các tổ chức trong khối để tuyên truyền, vận động, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, các phong trào thi đua của Khối đã thể hiện sự đa dạng, phong phú và có sức lan tỏa trong cả nước, việc tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia phong trào thi đua ngày càng đông đảo và đầy đủ thành phần.

Bà Trần Thị Hà cho rằng, thời gian tới, phong trào thi đua của Khối phải tạo được không khí thi đua sôi nổi, đi vào thực chất và đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt cần thường xuyên duy trì việc tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, người lao động trực tiếp.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hoạt động của Khối thi đua trong thời gian qua, với nhiều sự kiện quan trọng như triển khai tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập của các tổ chức trong Khối. Đặc biệt, Khối thi đua đang tập trung thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; tập trung phối hợp giải quyết tình hình gây rối, mất trật tự tại một số tỉnh, thành phố khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt; việc chăm lo cho đoàn viên, hội viên đạt nhiều hiệu quả thiết thực...

“Các phong trào thi đua, nội dung của Khối tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và điều lệ của từng tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đoàn viên, hội viên trong Khối”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, các tổ chức trong khối đã luôn sát cánh cùng Mặt trận trong triển khai các chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam thông qua các hội nghị, các cuộc họp bàn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ vì người nghèo và công tác cứu trợ; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội từ Trung ương đến cơ sở được quan tâm, chú trọng.

Bên cạnh đó, các tổ chức tiếp tục ủng hộ, phối hợp hiệu quả với Mặt trận triển khai các nội dung chương trình như: Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018; Chương trình truyền hình trực tiếp Cả nước chung tay vì người nghèo và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị trong những tháng cuối năm nay, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp cần tiếp tục đổi mới để hoạt động phối hợp theo hướng nền nếp, khoa học, tránh hình thức, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục quan tâm đến việc nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình của đoàn viên, hội viên, chủ động đề xuất với Quốc hội trong công tác tuyên truyền, vận động; kịp thời có báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước.

Đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết của Đảng đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Liên hiệp Hội, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XII; Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ VI; Tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Công đoàn Việt Nam; Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam.

“Năm 2018 là năm chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, mong các tổ chức cùng thi đua, chỉ đạo trong hệ thống tổ chức để thực hiện”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thành Mẫn, các tổ chức thành viên tiếp tục hưởng ứng thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020; tăng cường các hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức, lối sống; phối hợp triển khai các chương trình giám sát cấp Trung ương và hoạt động phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; phối hợp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.  

Với tinh thần đoàn kết, xây dựng và trách nhiệm cao, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng những tháng cuối năm 2018, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sẽ có nhiều sáng tạo, sáng kiến, phối hợp hiệu quả thực, đạt được những kết quả thiết thực hơn nữa.

“Thi đua là yêu nước, thi đua để hoàn thành nhiệm vụ của ngành, thi đua để hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, mỗi thành viên trong Khối cần quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm để hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh ​

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều