Quyết liệt hoàn thành đúng tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

(Mặt trận) - Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Nguyễn Hữu Dũng chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tuyến có gần 2.700 đại biểu đến từ điểm cầu Hà Nội và 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

1.650 đơn vị cấp xã tiến hành tổ chức Đại hội trong quý IV/2018

Báo cáo về tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và kết quả công tác chỉ đạo điểm Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội MTTQ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức quán triệt đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy ban hành các văn bản lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương; chỉ đạo cấp ủy cơ sở tạo điều kiện về kinh phí, hướng dẫn cụ thể về công tác nhân sự MTTQ cấp xã để tổ chức thành công Đại hội.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh báo cáo về tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã triển khai các công việc chuẩn bị, tổ chức triển khai tập huấn, hướng dẫn mẫu hệ thống văn bản Đại hội MTTQ các cấp; chọn điểm chỉ đạo đại diện cho từng vùng, miền.

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố, dự kiến có 1.650 đơn vị MTTQ Việt Nam cấp xã tiến hành tổ chức Đại hội trong quý IV/2018 (chiếm 14,78% số xã, phường, thị trấn), còn lại sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đại trà sau khi rút kinh nghiệm từ những Đại hội điểm của địa phương tổ chức.

Đến nay, cả nước có 753/14.162 (chiếm 6,7%) đơn vị cấp xã chọn làm điểm, trong đó 59 đơn vị Đại hội điểm do cấp tỉnh chỉ đạo trực tiếp, 694 đơn vị do cấp huyện chỉ đạo, đặc biệt có 4 đơn vị tổ chức Đại hội điểm trong tháng 9/2018 ở Hà Nội, Lâm Đồng và 2 xã của tỉnh Nghệ An. Trong quý IV/2018, sẽ có 662 đơn vị cấp xã tổ chức Đại hội điểm; Đại hội điểm trong quý I/2019 có 91 đơn vị.

Trong công tác tuyên truyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiến hành nhiều hình thức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam các cấp nói chung và Đại hội điểm ở cấp xã nói riêng, đang được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, nội dung và công tác nhân sự của Đại hội đảm bảo theo đúng yêu cầu của Điều lệ MTTQ Việt Nam, yêu cầu của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam”, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đại biểu từ các điểm cầu đã chia sẻ những kết quả bước đầu trong triển khai tổ chức Đại hội điểm cấp xã. Tuy nhiên, các ý kiến cũng chỉ ra những khúc mắc trong quá trình hiệp thương số lượng Ủy viên Ủy ban cấp xã, cấp huyện; về độ tuổi trong hiệp thương Chủ tịch Ủy ban MTTQ các cấp; số lượng, thành phần đại biểu tham dự Đại hội các cấp…

Trên cơ sở các ý kiến của MTTQ các tỉnh, thành phố, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã cùng trao đổi với các địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhằm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp hướng tới Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tổ chức Đại hội đảm bảo dân chủ, tránh hình thức, phô trương, lãng phí

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 17 ngày 4/1/2018 về lãnh đạo Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công văn gửi cho UBND các tỉnh, thành phố để ủng hộ đối với MTTQ các cấp về điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí để tiến hành Đại hội. Theo đó, các tỉnh, thành phố đã tham mưu cho Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương; đồng thời chủ động hướng dẫn, tập huấn trên cơ sở Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư.

Đến nay các tỉnh ủy, thành ủy đều có công văn, chỉ thị để chỉ đạo Mặt trận cấp tỉnh, huyện, xã để tiến hành Đại hội. Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng ban hành Thông tri hướng dẫn và kế hoạch để Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương ban hành các kế  hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với Mặt trận các cấp tiến hành Đại hội.

“Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để trong năm 2018-2019 hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp để tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, vừa qua Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã khảo sát nắm tình hình ở một số địa phương về công tác chuẩn bị Đại hội. Kết quả khảo sát cho thấy các địa phương đã chủ động triển khai để đảm bảo đúng tiến độ, thời gian tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, phát huy vai trò của Ban Thường trực, các ban tham mưu thực hiện, triển khai có hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của Trung ương.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới, những hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; phân tích, làm rõ thời cơ và thách thức trong nhiệm kỳ tới; dự báo, phát hiện những vấn đề mới của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024.

“Văn kiện phải mới, phải rõ, phải làm sao dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tránh tình trạng văn kiện sao chép của những nhiệm kỳ cũ. Đồng thời phải đề cập đến những vấn đề nhân dân đang kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ Mặt trận nhằm phát huy vai trò của Mặt trận trong tình hình mới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, Chương trình hành động bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, kết luận của Ðảng và phù hợp với tình hình thực tiễn; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền; thể hiện rõ vai trò của Mặt trận trong giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Cơ cấu thành phần bảo đảm để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện.

Đề cập đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ ở một số địa phương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trước hết cần thống nhất về mặt nhận thức khi tiến hành đổi mới và phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ để từng bước giải quyết thấu đáo nhằm thực nghiêm các chủ trương, văn bản của Đảng đã ban hành. Đối với các địa phương thí điểm thực hiện đổi mới, cần tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, nếu có vấn đề khúc mắc trong quá trình thực hiện cần phải kiến nghị, đề xuất kịp thời với Trung ương.

“Cần nghiên cứu kỹ lưỡng để làm sao khi sắp xếp cán bộ phải đảm bảo tính tinh gọn, hiệu quả. Qua Đại hội, bộ máy của Mặt trận phải mạnh lên để Mặt trận thể hiện đúng vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Toàn cảnh Hội nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, MTTQ các cấp cần quan tâm tới công tác tuyên truyền để Đại hội lần này thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đại hội thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với khí thế mới trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

“Việc tổ chức Đại hội đảm bảo dân chủ, tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Khi tiến hành Đại hội điểm, cần lưu ý chọn ở địa bàn thuận lợi và cả địa bàn khó khăn để có cái nhìn tổng thể, ngay sau đó tiến hành rút kinh nghiệm từ nội dung, hình thức để Đại hội đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Song song với việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 đã đề ra. Theo đó, trong thời gian tới, Mặt trận các cấp cần tiếp tục hưởng ứng thực hiện tốt tháng cao điểm vì người nghèo; làm tốt việc nắm bắt, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng định hướng thông tin và xử lý giải quyết; triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”, tổ chức hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam... qua đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ ở các địa bàn dân cư.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều