Quyết tâm đưa công tác Mặt trận đạt được kết quả thiết thực trong tình hình mới

(Mặt trận) - Sau một ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 14 Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Đoàn Chủ tịch đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn của các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch, đặc biệt những chia sẻ mang tính gợi mở nhiều nội dung hết sức quan trọng, thiết thực đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn tới của bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Với những ý kiến góp ý quan trọng này, Ban Thường trực sẽ tiếp thu và tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo văn bản cũng như triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

“Chúng tôi sẽ còn tiếp tục xin ý kiến các cụ, các vị, các đồng chí nhiều lần nữa trước khi đưa ra quyết định những vấn đề quan trọng đối với hoạt động của Mặt trận trong thời gian tới”. Người đứng đầu Mặt trận khẳng định và yêu cầu các ban, đơn vị của cơ quan Mặt trận Trung ương phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin và phải thực hiện việc báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện có hiệu quả 5 nội dung Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018. Điều này đã được khẳng định và ghi nhận tại các Hội nghị sơ kết các Chương trình phối hợp với Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và cả nước.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức ngày 4/7, nhiều địa phương thống nhất cao vì thời gian qua Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng cơ chế đảm bảo cho hoạt động của Mặt trận.

Trong đó Mặt trận luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề nhân dân quan tâm, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng, vai trò của Mặt trận.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, đã có nhiều việc mới, việc khó như giám sát, phản biện xã hội, nhưng hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục nỗ lực thực hiện và đạt những kết quả tiến bộ. Đồng thời việc lắng nghe ý kiến nhân dân, tổng hợp ý kiến nhân dân và cử tri đã được phản ánh một cách đầy đủ, thẳng thắn, trách nhiệm với Quốc hội, Chính phủ. Cùng với đó là sự quyết tâm đổi mới các cuộc vận động, phong trào thi đua để tránh chống chéo, hình thức, hiệu quả thấp.

Tại các cuộc họp thường niên với Chính phủ, Thủ tướng đã ghi nhận những phản ánh kịp thời những bất cập, điểm nóng của cử tri và nhân dân từ Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và chỉ đạo kịp thời, các bộ, ban, nghành, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp và tiếp thu thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, vừa qua Mặt trận Trung ương đã triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm, bỏ cấp Phòng của các ban tham mưu, thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, trên cơ sở ý kiến góp ý của các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên sẽ tập trung và nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực các nội dung của Nghị quyết Hội nghị đã thống nhất thông qua, trong đó chú trọng các nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất là triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội, để nhân dân tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước, cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của một số phần tử chống đối Đảng, Nhà nước, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động, gây rối làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và đất nước.

Thứ hai, Mặt trận các cấp cần nắm chắc tình hình nhân dân, lắng nghe đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân. Đổi mới việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết năm 2018 ở khu dân cư sao cho thiết thực. Phát huy dân chủ, chủ động phối hợp giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở.

Thứ ba, Mặt trận các cấp cần triển khai hiệu quả hơn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong đó tổ chức tốt các hoạt động “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2018. Cũng như kịp thời triển khai công tác cứu trợ, chăm lo Tết cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, người nghèo, người yếu thế trong xã hội.

Thứ tư, Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại nhân dân.

Thứ năm là tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, giám sát, phản biện xã hội. Trong nhiệm vụ này, cần đổi mới cách làm, tăng cường đối thoại chú trọng hiệu quả của sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận và sự tham gia của người dân, kịp thời báo cáo cho tổ chức Đảng các thông tin đầy đủ, khách quan, không né tránh.

Thứ sáu, Mặt trận bám sát Chỉ thị 17 ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, đặc biệt quan tâm việc đổi mới nội dung, tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Cùng với đó chú trọng việc thực hiện Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

“Thời gian tới, nhiệm vụ của Mặt trận các cấp sẽ ngày càng nhiều hơn, quan trọng, cấp bách hơn, tôi mong muốn các cụ, các vị tiếp tục mang tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm của mình để giúp cho công tác Mặt trận được thiết thực, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều