Rà soát tiến độ thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Văn phòng Chính phủ

(Mặt trận) - Chiều 8/8, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban rà soát tiến độ thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và UBTƯ MTTQ Việt Nam năm 2017. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Theo ông Phùng Khánh Tài, Chánh Văn phòng Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, thực hiện Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 15/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện 14 nội dung của kết luận. “14 nội dung trong Kết luận của Thủ tướng Chính phủ đều đã được các bộ, ngành phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai”, ông Tài khẳng định.

 Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức khảo sát việc triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 06 tỉnh, thành phố (Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng), đồng thời kết hợp khảo sát các phong trào hiện có ở khu địa bàn dân cư làm cơ sở đề xuất việc phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong triển khai để tránh sự chồng chéo.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã phối hợp Bộ Tài chính thống nhất bố trí kinh phí thực hiện Chương trình phối hợp số 90 về “Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020” năm 2017, đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã làm việc với Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo, lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ để thống nhất tổ chức một buổi làm việc giữa 03 cơ quan để tham mưu đề xuất các giải pháp thành lập Hội đồng Tư vấn Tôn giáo Quốc gia; phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo và cán bộ MTTQ các tỉnh, thành phố trong cả nước; bước đầu đã phối hợp triển khai tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh Đồng Tháp, Quảng Bình.

Tuy nhiên, ông Phùng Khánh Tài cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, một số nội dung triển khai còn chậm, chưa đảm bảo theo tiến độ đề ra.

 

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, hiện ở khu dân cư có quá nhiều hoạt động, nhiều phong trào thi đua chồng chéo, gây áp lực cho xã, phường. “Mặt trận đã hiệp thương cùng các tổ chức thành viên để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để tránh sự trùng lắp giữa các phong trào thi đua”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thông tin.

Từ thực tế trên, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị các bộ, ngành liên quan cần rà soát thống nhất nội dung các cuộc vận động theo tinh thần những nội dung trùng lắp thì hợp nhất Ban Chỉ đạo và thống nhất các danh hiệu thi đua ở cơ sở, khu dân cư để tránh chồng chéo, gây áp lực cho xã phường, khu dân cư.

Theo ông Nguyễn Quốc Thắng, Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, việc triển khai Nghị quyết liên tịch số 525/2012 về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần được hai bên trao đổi thống nhất về việc xây dựng đề cương thảo luận cụ thể, tránh tình trạng lặp đi lặp lại các vấn đề như vấn đề trong quá trình tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, có rất nhiều câu hỏi cử tri nêu, đại biểu Quốc hội có thể trực tiếp giải đáp ngay tại buổi tiếp xúc, tránh tình trạng tất cả những vấn đề cử tri nêu đều đợi trả lời bằng văn bản.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc rà soát các quy chế phối hợp, đồng thời khẳng định 14 nội dung của Chương trình phối hợp đều được Văn phòng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành triển khai thực hiện. “Những đề xuất của Mặt trận đối với các với các bộ, ngành, đặc biệt báo cáo tình hình cử tri và nhân dân của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại mỗi kỳ họp Quốc hội đều được Văn phòng Chính phủ cập nhật, để từ đó thể chế hóa bằng văn bản, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện theo đúng tinh thần Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam”, ông Mai Tiến Dũng nêu.

Đối với 3 nội dung của Chương trình phối hợp còn chậm chễ, ông Mai Tiến Dũng cho biết, Văn phòng Chính phủ sẽ đôn đốc các bộ, ngành liên quan quyết liệt thực hiện để đến cuối năm 2017 tổng kết Chương trình phối hợp sẽ không có tình trạng nhiệm vụ không có kết quả hoặc còn dở dang.

Trong việc tiến hành rà soát các phong trào, các cơ sở đề xuất giải pháp bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Mai Tiến Dũng cho rằng Văn phòng Chính phủ sẽ rà soát cùng các bộ, ngành, địa phương theo tinh thần hợp nhất Ban Chỉ đạo để có sự thông suốt từ Trung ương đến địa phương, tránh sự chồng chéo trong quản lý và các danh hiệu thi đua.

Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ cũng tiếp tục làm tốt vấn đề lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết những kiến nghị của MTTQ Việt Nam chuyển tới các bộ, ngành để góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. “Chính phủ đang thực hiện triển khai chương trình lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri qua website Chính phủ, thông qua website, Chính phủ tập hợp phản ánh của nhân dân, từ đó chuyển tới các bộ, ngành có liên quan, kết quả trả lời của các bộ, ngành sẽ được scan lên website”, ông Mai Tiến Dũng thông tin.

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là buổi làm việc quan trọng nhằm rà soát những công việc đã và đang triển khai trong năm 2017 theo Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 15/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017, đồng thời đánh giá cao sự chủ động của Văn phòng Chính phủ cùng với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với một số nội dung còn chậm như việc tiến hành rà soát các phong trào cơ sở, đề xuất giải pháp bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; việc  khảo sát và tổ chức Hội nghị biểu dương phát huy vai trò các tôn giáo tham gia các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần; việc giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rà soát, đôn đốc các bộ, ngành triển khai thực hiện đầy đủ, có kết quả các nội dung theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng cuối năm 2017.

“Văn phòng Chính phủ cần quan tâm đôn đốc các bộ, ngành phối hợp cùng với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện các chương trình giám sát về đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp; giám sát nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực thuế, hải quan; giám sát về đảm bảo an toàn thực phẩm; giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân… để góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Văn phòng Chính phủ ủng hộ để MTTQ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu năm 2017; công bố “Sách vàng sáng tạo Việt Nam” năm 2017 và phát động phong trào “Đoàn kết sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” để hoàn thành kế hoạch năm 2017, tạo tiền đề cho các chương trình phối hợp trong năm 2018.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều