Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(Mặt trận) - Ngày 12/7, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Tuyên Quang nhằm nắm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tìm hiểu về kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Tham dự buổi làm việc có ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Triệu Thị Lún, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện cho các sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nhiều giải pháp đồng bộ tinh giản biên chế

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cho biết, năm 2017, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 7,6%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.777 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23,3% xuống còn 19,3%.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,2%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 890 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội được quan tâm chăm lo thực hiện tốt, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công.

Ông Chẩu Văn Lâm khẳng định, trong thời gian qua, MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, các phong trào, các cuộc vận động theo chỉ đạo của Trung ương.

MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện các chương trình kinh tế, xã hội, các phong trào, cuộc vận động như chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, thực hiện chương trình giảm nghèo…

Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng cho biết, Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức triển khai trong toàn tỉnh theo tinh thần những việc đã rõ thì làm ngay, làm quyết liệt. Trước mắt rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp lại bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tinh giản biên chế theo lộ trình kế hoạch đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã giảm 287 biên chế, trong đó có 38 công chức, và 249 viên chức, đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo quy định.

Đối với cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành các kế hoạch, triển khai thực hiện. Năm 2018, cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh được giao 21 biên chế, biên chế hiện có 20 cán bộ, công chức. Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ các huyện ủy thực hiện xây dựng dự thảo đề án thí điểm xây dựng cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.

Về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, ông Nguyễn Hồng Thắng khẳng định, đến nay các huyện, thành phố đã ban hành, triển khai kế hoạch Đại hội. MTTQ các xã, phường, thị trấn đang chuẩn bị các nội dung, dự thảo văn kiện Đại hội, lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Dự kiến, tiến độ Đại hội MTTQ cấp xã được thực hiện từ quý IV/2018 và hoàn thành trong quý I/2019. Đại hội MTTQ cấp huyện hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2019, cấp tỉnh hoàn thành chậm nhất trong tháng 7/2019.

“Định hướng nhân sự nhiệm kỳ mới, dự kiến Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, 100% Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024 là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp; 100% Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã là Ủy viên Ban Thường vụ hoặc Ủy viên Ban Chấp hành cấp ủy cùng cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.”, ông Nguyễn Hồng Thắng thông tin.

Lựa chọn chương trình giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ ấn tượng trước những nỗ lực, cố gắng của Tuyên Quang trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn xuống dưới 19,3%, y tế, giáo dục được quan tâm góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chia sẻ với những khó khăn tỉnh Tuyên Quang phải đối mặt đó là tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí và kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Tuyên Quang cần tập trung tái cơ cấu nền nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, áp dụng công nghệ cao để việc sản xuất không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước mà còn phục vụ cho xuất khẩu, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý tỉnh Tuyên Quang quan tâm phát huy tiềm năng, thế mạnh của du lịch, nâng cao trình độ dân trí, quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo đúng tinh thần của Nghị Quyết 39-NQ/TW, Nghị quyết 18-NQ/TW theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Về nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu MTTQ tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đổi mới các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tập trung nguồn lực chăm lo cho người nghèo, triển khai hiệu quả các chương trình giám sát, phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tế địa phương.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý MTTQ các cấp quan tâm đến việc củng cố bộ máy, việc tinh giản biên chế phải theo đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

“Đối với việc thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương, cần thực hiện thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện, lựa chọn nhân sự có năng lực, trình độ, từ đó có lộ trình sơ kết, tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm.” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Đối với những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quy định 282-QĐ/TW ngày 01/04/2015, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, gắn với việc xác định đúng vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu đặt ra với MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Tiếp nối mạch nguồn tri ân

Tiếp tục hoạt động tri ân các gia đình người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), chiều cùng ngày, đoàn công tác đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; tới thăm, tặng quà 5 hộ gia đình chính sách; tặng quà, trao biển hỗ trợ làm nhà cho 4 hộ nghèo và tặng quà cho 10 học sinh nghèo vượt khó tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Tới thăm các gia đình có công với cách mạng, tặng quà các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam luôn thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thông qua những hành động thiết thực nhất hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp, bằng những hành động thiết thực của mình, tiếp tục vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để chăm lo cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công với cách mạng, gia đình chính sách, từ đó có thêm nguồn lực hỗ trợ các gia đình chính sách xây nhà, phát triển kinh tế, để mỗi gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống, góp sức mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều