Sự hài lòng của người dân bắt nguồn từ những việc làm cụ thể

(Mặt trận) - Chiều 30/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam trong cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức”. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Ngô Sách Thực chủ trì Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo quyết liệt, coi đây là một trong những nội dung quan trọng trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, với phương châm xây dựng Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, công tác CCHC nhất là cải cách thể chế đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức coi trọng. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm, với nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

“Bên cạnh nỗ lực, cố gắng và những kết quả tích cực đã đạt được thì cần phải thẳng thắn nhìn nhận công tác CCHC thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộ cả về hoàn thiện chính sách, pháp luật, lẫn tổ chức thực hiện. Đặc biệt, phải coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác cải cách hành chính”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, người dân chính là đối tượng chịu tác động trực tiếp của mọi chính sách, giải pháp về CCHC nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Người dân cũng là người hưởng lợi từ cải cách hành chính mang lại. Vì vậy, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, MTTQ Việt Nam cần phát huy vai trò giám sát của mình trong công tác cải cách hành chính, góp phần cùng người dân tạo áp lực, thúc đẩy công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đạt mục tiêu đề ra.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, từ những chương trình giám sát đang triển khai, cần có những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể hằng năm; cần làm rõ nội dung, kế hoạch và chương trình giám sát, nhất là các lĩnh vực liên quan đến vấn đề dân sinh như giá dịch vụ, giá thuốc, học phí, vấn đề đạo đức nghề nghiệp…

Từ thực tế triển khai, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế Nguyễn Tuấn Hưng cho rằng, sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ là kết quả đầu ra của mỗi cơ sở y tế, là thước đo đánh giá sự phù hợp của những dịch vụ y tế được cung cấp so với nhu cầu và mong đợi của người dân, là bằng chứng giúp từng đơn vị nhận biết những bất cập khiến bệnh nhân chưa hài lòng, trên cơ sở đó thúc đẩy việc cải tiến quy trình cung cấp dịch vụ và các yếu tố có liên quan. Bởi vậy, chỉ số hài lòng cần phải được sử dụng như là một chỉ số chiến lược để xây dựng hình ảnh, thương hiệu của mỗi cơ sở y tế và là thế mạnh cạnh tranh với những cơ sở y tế khác. 

“Trong bối cảnh hiện nay, khi mà hầu hết các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế tại các tuyến trên ở nước ta đều đang trong tình trạng quá tải thì việc tiến hành đo lường sự hài lòng của khách hàng càng cần thiết hơn bao giờ hết, bởi lẽ đây sẽ là những bằng chứng hữu ích giúp lãnh đạo các đơn vị chấn chỉnh lại từng công đoạn trong quy trình cung cấp dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng và củng cố uy tín của cơ sở cũng như của toàn ngành”, ông Hưng nói.

Đề cập đến những tồn tại trong triển khai giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, hiện nay, tại một số tỉnh, thành phố, vấn đề liên quan đến khoa học - công nghệ chưa được giải quyết kịp thời và hiệu quả; tiến bộ khoa học và công nghệ ứng dụng vào sản xuất và đời sống chưa nhiều, một số công nghệ và ứng dụng có tính phổ biến, nhân rộng chưa cao; chính sách kết nối nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp chưa hiệu quả; chưa tạo được môi trường thực sự hấp dẫn để thu hút những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý có kinh nghiệm về phục vụ địa phương; đội ngũ cán bộ khoa học tuy có tăng về số lượng, nhưng chất lượng chưa tương xứng…

Từ những vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Tuấn Anh đề nghị, cần có giải pháp bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp khoa học, công nghệ và doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học; đồng thời có chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan quản lý, đơn vị tư vấn của Nhà nước sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp trong nước sản xuất từ việc áp dụng công nghệ mới, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học.

“Cần quan tâm, chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ sinh học, tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam, có sức cạnh tranh cao trên thị trường thế giới; gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động khoa học và công nghệ với sản xuất, đời sống”, ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến khác cho rằng, vấn đề giám sát CCHC, MTTQ Việt Nam cần đi sâu vào giám sát nội dung phù hợp với khả năng và điều kiện hiện nay của MTTQ, các đoàn thể, vừa đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và đòi hỏi của nhân dân. Đồng thời Mặt trận cần thể hiện vai trò trong giám sát để thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, dịch vụ công, dịch vụ đơn vị sự nghiệp.

Theo ông Đỗ Duy Thường, Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, các đơn vị hiện đang coi trọng thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về CCHC và chỉ số hài lòng của người dân đã được cải thiện. Tuy nhiên, hiện nay người dân vẫn băn khoăn về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị ngoài công lập khi vẫn còn nhiều thủ tục quá rườm rà; trình tự thực hiện qua nhiều cấp duyệt và triển khai; thành phần, số lượng hồ sơ vẫn còn quá nhiều giấy phép con, nhiều loại hồ sơ, đây chính là cản trở cho người dân khi đi làm các thủ tục hành chính và phát sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. Cùng với đó, trình độ dân trí tiếp cận các vấn đề liên quan đến pháp luật còn hạn chế, trình độ nhân viên hành chính cấp xã chưa được đào tạo cơ bản, thái độ phục vụ và đạo đức công vụ của bộ phận cán bộ, nhân viên chưa được đảm bảo, kỷ cương pháp luật hành chính còn bỏ ngỏ và chưa nghiêm…

Từ những trăn trở lên, ông Đỗ Duy Thường cho rằng, sự hài lòng của người dân chính là phải đi vào những việc làm cụ thể, để thực hiện được điều này, Mặt trận các cấp cần triển khai giám sát thái độ phục vụ, đạo đức của công chức, nhân viên, người đứng đầu đối với người dân - vì đây chính là những người then chốt trong trực tiếp thực hiện CCHC.

Các ý kiến tại Hội thảo cũng cho rằng, hiện nay các bộ, ngành đang chủ động đo lường, đánh giá chất lượng, cải cách hành chính trong hoạt động của mình. Để có bộ tiêu chí tiên tiến, phù hợp trước khi ban hành cần lấy ý kiến của Mặt trận, đoàn thể, các chuyên gia nhà khoa học.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội thảo, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực khẳng định, các ban, đơn vị liên quan sẽ bổ sung, tập hợp ý kiến tại Hội thảo để từ đó đề xuất những nội dung cụ thể trong triển khai các chương trình giám sát trong thời gian tới.

Từ những bất cập và kiến nghị đại biểu đã nêu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng các chương trình giám sát cần bám sát và tập trung vào công khai, minh bạch, giải trình các nội dung và đơn giản hóa các thủ tục, tăng khả năng tiếp cận, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và đảm bảo tính thiết thực trong triển khai thực hiện.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều