Sức mạnh của Mặt trận bắt nguồn từ địa bàn khu dân cư

(Mặt trận) - Tiếp tục trương trình làm việc tại tỉnh Trà Vinh, chiều 9/4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Buổi làm việc nhằm nắm bắt kết quả công tác Mặt trận năm 2017, quý I năm 2018 và đánh giá vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới.

Chủ động triển khai các chương trình hành động

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận trong năm 2017 và quý I năm 2018, ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Mặt trận tỉnh đã phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, các tín đồ, đồng bào phật tử tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động, qua đó phát huy tinh thần yêu nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, MTTQ tỉnh tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với 13.078 suất quà được gửi đến các hộ nghèo trên toàn tỉnh; tổng Quỹ “An sinh xã hội” trong năm 2017 thu được là 236,5 tỷ, từ nguồn Quỹ này, Ban điều hành Quỹ các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng được 200 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Đối với việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì phối hợp, duy trì xây dựng và nhân rộng 151 mô hình lồng ghép vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (trong đó cấp tỉnh 10 mô hình, cấp huyện 17 mô hình, cấp xã 124 mô hình).

Đến nay, tỉnh đã bình xét, công nhận 208.478/269.158 hộ gia đình văn hóa, nông thôn mới đạt 77,45%; 752/816 ấp văn hóa, nông thôn mới, đạt 92,15%; 1.249/1.600 cơ quan, trường học, trạm y tế, chợ và cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng văn minh.

Toàn tỉnh Trà Vinh có 30/85 xã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, 13/85 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 49/85 xã đạt từ 10 -14 tiêu chí.

Từ những kết quả đạt được của MTTQ tỉnh trong thời gian qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Trà Vinh đã có sự thay đổi về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh được phủ khắp, thu nhập bình quân của người dân được tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,41%, cận nghèo 8,7%, 30/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

“Có được kết quả này là nhờ vào nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, sự tham gia của MTTQ các cấp và các đoàn thể trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc thực hiện hiệu quả các chương trình hành động năm 2018 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ tỉnh Trà Vinh tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó huy động được sức mạnh của nhân dân trong phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với đặc thù là tỉnh đồng bào Khmer chiếm 32% dân số, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu trong tuyên truyền Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư ngày 10/1/2018 về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới và Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

 “Đảng bộ, chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục chăm lo đời sống cho nhân dân, các chương trình an sinh, xã hội được đảm bảo và huy động được sự chung tay của toàn xã hội đối với hộ nghèo, gia đình chính sách trên toàn tỉnh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị đồng bào dân tộc trên toàn tỉnh phát huy tinh thần tự quản trong triển khai các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Đồng thời phát huy dân chủ, tăng cường vai trò của người dân trong triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội. “Các chương trình giám sát cần phải làm có trọng tâm, trọng điểm.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để triển khai hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng cần phải huy động sự vào cuộc của nhân dân và tạo sự chuyển biến trong nhân dân đối với cuộc đấu tranh này.

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp tỉnh Trà Vinh tạo điều kiện để Mặt trận các cấp tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở, hoàn thành theo đúng kế hoạch tổ chức Đại hội đã đề ra.

Mặt trận tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Tại Trà Vinh, có nhiều xã đã đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu trong số đó là xã Long Đức, thành phố Trà Vinh.

Tại thời điểm phê duyệt, xã Long Đức đạt 08/19 tiêu chí. Sau 03 năm, đến cuối năm 2013 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được UBND tỉnh kiểm tra và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (sớm hơn so kế hoạch 02 năm).

Hàng năm, BCĐ xã xây dựng kế hoạch củng cố và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, 12/12 ấp đều được công nhận và tái công nhận ấp NTM. Kết quả qua điều tra trong năm 2017, toàn xã có có 4.197/4.597 hộ đạt chuẩn hộ nông thôn mới, đạt 91,65% (còn 103 hộ phát sinh chưa đưa vào bình xét), tăng 582 hộ so năm 2016.

Bộ mặt nông thôn của xã có sự chuyển biến rõ nét, toàn xã hiện có 145km đường GTNT được nhựa hóa (tăng 65% so với trước khi xây dựng NTM), đảm bảo trên 96% nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân; hệ thống thủy lợi được đầu tư nạo vét, đáp ứng 98% nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp; có 4.671/4.682 hộ sử dụng điện (chiếm 99,8%), trong đó có 4.598/4.671 hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn chiếm 98,4%). Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 95,2%, hợp vệ sinh đạt 100%; số hộ có hố xí, nhà tắm hợp vệ sinh đạt 95%.

Kết quả bình xét cuối năm 2017, toàn xã có 52 hộ nghèo, chiếm 0,77% (trong đó hộ nghèo hưởng chính sách bảo trợ xã hội là 16 hộ); hộ cận nghèo 164 hộ, chiếm tỷ lệ 3,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 39 triệu động/người (tăng 21 triệu đồng so với thời điểm chưa xây dựng nông thôn mới).

Theo ông Ngô Chí Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, thành công của Trà Vinh trong xây dựng nông thôn mới là việc tỉnh đã bổ sung thêm 7 tiêu chí phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, từ đó tạo động lực cho 85 xã trong toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đối với các xã xét đạt chuẩn đều phải có sự công nhận xã văn hóa nông thôn mới của cấp huyện, sau đó mới đủ điểu kiện để đưa lên tỉnh xét duyệt.

Chúc mừng những kết quả đáng khích lệ mà xã đạt được với thu nhập đầu người đạt 39 triệu/năm, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành mục tiêu đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của người dân; các thiết chế văn hóa được hoàn thiện, trình độ học vấn được nâng lên, các chính sách an sinh, xã hội được đảm bảo,…

“Chỉ khi đảm bảo được những yếu tố này thì mới tạo được sự đồng lòng của nhân dân trong xây dựng quê hương, đất nước và xứng đáng đưa thành phố Trà Vinh trở thành đô thị văn minh.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Để phát huy thế mạnh của xã nông thôn mới Long Đức nói riêng và trên toàn tỉnh Trà Vinh nói chung, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, chính quyền các cấp cần đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp tại khu dân cư thông qua việc tăng cường trồng cây xanh, phát triển hệ thống rau sạch, chăn nuôi sạch, đảm bảo vệ sinh môi trường ở làng xóm, thôn ấp và hệ thống đường giao thông thông suốt.

Cùng với đó, Đảng bộ, chính quyền các cấp cần tiếp tục duy trì hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từ đó nâng cao trình độ học vấn của người dân, đảm bảo các khu dân cư không có tệ nạn xã hội, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm và phát triển.

“Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh bắt nguồn từ địa bàn khu dân cư, chính vì vậy tổ chức tốt hoạt động của Mặt trận tại khu dân cư là một lần nữa khẳng định rõ vai trò của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã tặng 10 suất quà cho hộ nghèo tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, và trao số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

Hương Diệp - Ảnh Quốc Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều