Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trên cương vị lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội cho biết: 6 tháng qua, công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tập trung vào việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, tăng cường phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cụ thể, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung triển khai các hoạt động thiết thực và hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân; chủ động sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, sản xuất của nhân dân để kịp thời đề xuất, kiến nghị, phản ánh với Đảng, Nhà nước; tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với đó, các cấp hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ từ Trung ương đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, đại diện cho lợi ích chính đáng của hội viên, của nhân dân, tuân thủ nguyên tắc hoạt động theo điều lệ được phê duyệt. Hoạt động các Hội được cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch gắn với thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thành; quan tâm thu hút hội viên tham gia tổ chức hội, vận động hội viên tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; vận động đóng góp quỹ phúc lợi giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng báo cáo tại Hội nghị.

Hoạt động đáng ghi nhận nhất là các cấp Hội đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ với thực hiện công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhiều cá nhân hội viên là điển hình tiêu biểu, nỗ lực vượt khó vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Nhiều tổ chức hội đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Tuy nhiên, trên cơ sở đạt được, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế, nhất là hoạt động phản biện của một số hội quần chúng thông qua Mặt trận; công tác giám sát của khối Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhà nước, cán bộ, đảng viên còn hạn chế; việc phản hồi của các cơ quan, tổ chức được giám sát hoặc cơ quan có văn bản được phản biện còn ít…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã khẳng định vai trò quan trọng của các đoàn thể, hội quần chúng đối với phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, cùng với Đảng, Nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội. Đồng thời, các đại biểu cũng nêu lên những vấn đề mà nhân dân quan tâm lo lắng trong thời gian qua như tình trạng suy giảm đơn hàng của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu dẫn đến thiếu việc, mất việc, sụt giảm tiền lương của người lao động; tình trạng sạt lún đất ngày càng nghiêm trọng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; tình trạng thiếu điện và các vấn đề về năng lượng; vấn đề thủ tục hành chính và công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính… Các đại biểu đề nghị trong thời gian tới Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương cần bám sát chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục chú trọng đến những vấn đề mà nhân dân quan tâm, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trong tham mưu, tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn về công tác quần chúng.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương,
Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã đạt được trong 6 tháng qua.

Điểm lại quá trình hoạt động của Hội đồng trong 30 năm qua, Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết, Hội đồng được quyết định thành lập từ ngày 02/5/1991 với 22 đồng chí, với chức năng tư vấn và thực hiện công tác nắm tình hình nhân dân, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các biện pháp chỉ đạo công tác quần chúng, công tác dân vận của hệ thống chính trị; tham gia thẩm định, góp ý các đề án về công tác dân vận trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Để tiếp tục đổi mới, cải cách hoạt động của Hội đồng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quần chúng trong tình hình mới, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trên cương vị lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên.

"Làm sao cho các đoàn viên, hội viên (không sót một ai như lời dạy của Bác Hồ) biết, hiểu, từ đó tự giác thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước", đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cần nắm chắc tình hình của nhân dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tăng cường công tác vận động nhân dân thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, phát triển đất nước; chăm lo đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, minh bạch trong từng hội quần chúng.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền về những kết quả và mô hình hay của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; kịp thời thông tin tình hình thế giới, khu vực và trong nước cho cán bộ các hội, giúp cán bộ hội nắm vững thông tin, từ đó định hướng dư luận cho đoàn viên, hội viên… góp phần tạo đồng thuận xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều