Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận

(Mặt trận) - Phát biểu khi kiểm tra công tác Mặt trận năm 2018 tại tỉnh Quảng Ngãi ngày 10/12, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Mặt trận các cấp tại địa phương cần quan tâm tới việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác Mặt trận, từ đó đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Cao Phúc, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Cao Phúc, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong năm 2018, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, các nội dung trong Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam đề ra cơ bản hoàn thành, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, từ đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động được nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng thực hiện và đạt được kết quả khá tốt. Công tác tuyên truyền, vận động từng bước đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện.

Trong triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tỉnh tiếp tục thực hiện theo hướng tập trung về cơ sở nhằm xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình tự quản ở KDC gắn với phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhân dân trong tỉnh tự giác tham gia thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động thông qua mô hình “Khu dân cư 6 không”, “Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, từ đó nhân rộng mô hình ra phạm vi toàn tỉnh gắn với việc thành lập và ra mắt Tổ tự quản ở khu dân. Kết quả trong năm 2018, có 274.149/325.386 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; có 2.423/3.013 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư tiêu biểu”.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp tiến hành rà soát, phân loại hộ nghèo để có giải pháp cụ thể trong vận động thực hiện phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 21 tỷ, đạt 118,3% kế hoạch; các chương trình an sinh đạt 43,37 tỷ và phân bổ 11,2 tỷ hỗ trợ người nghèo trong tỉnh.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân với 29 cuộc giám sát bằng đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ cấp huyện, thành phố, 4 cuộc giám sát của cấp xã và 368 cuộc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ, ông Nguyễn Cao Phúc cho biết, từ 14 huyện, thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chọn ra 17 xã, phường, thị trấn để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm, đến nay đã có 2/17 đơn vị điểm cấp xã tổ chức Đại hội, và toàn tỉnh tập trung hoàn thành Đại hội cấp huyện trước ngày 5/4/2019, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2019.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có những đổi mới trong triển khai, thực hiện 5 chương trình hành động do UBTƯ MTTQ Việt Nam đề ra, từ đó góp phần vào thành tựu chung về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên toàn tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, từ đó tạo sức lan tỏa trong triển khai thực hiện; công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm; Ngày hội Đại đoàn kết đã huy động được đông đảo nhân dân trên toàn tỉnh tham gia… Đặc biệt, công tác phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng có hiệu quả thiết thực, từ đó góp phần nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị.

Đồng quan điểm với nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra trong năm 2019, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Mặt trận các cấp trong toàn tỉnh cần đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động tới nhân dân thông qua những giải pháp thiết thực, hiệu quả và tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp tiếp tục triển khai các chương trình giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương và đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đối với các chương trình phản biện, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng lưu ý, Mặt trận các cấp cần phát huy trí tuệ của Hội đồng tư vấn, từ đó có những ý kiến sát thực tới những vấn đề về phát triển kinh tế, xã hội trên toàn tỉnh.

“Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình mới, Mặt trận các cấp cần chú trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động của độ ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận thông qua việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và phổ biến những cách làm hay, những mô hình hiệu quả trong các phong trào, các cuộc vận động”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Trong công tác triển khai Đại hội MTTQ các cấp, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, Mặt trận các cấp cần tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội theo đúng hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng thời tổ chức Đại hội theo đúng tiến độ đề ra.

Đối với việc thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam ở địa phương, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, cần thực hiện thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện, từ đó có lộ trình sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra công tác Mặt trận năm 2018 tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều