Tạo động lực để đồng bào các dân tộc vươn lên

(Mặt trận) - Ngày 12/3, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác năm 2019. Dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2017-2021, công tác phối hợp theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở giữa hai bên đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác tham gia xây dựng chính sách; tham gia các hội nghị, hội thảo và tham gia kiểm tra ở một số địa phương, nhất là việc hai bên cùng phối hợp trong công tác lựa chọn, xây dựng, bồi dưỡng và phát huy vai trò hơn 34 nghìn người có uy tín là người dân tộc thiểu số ở các khu dân cư.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, đến nay đã có 39/48 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố ký chương trình phối hợp với Ban Dân tộc. Việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp bước đầu đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ MTTQ Việt Nam và Ban Dân tộc các cấp trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo động lực để đồng bào các dân tộc vươn lên thoát khỏi tình trạng khó khăn, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước.

Thứ trưởng, PChủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Về kế hoạch phối hợp công tác giữa hai bên trong năm 2019, bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc khẳng định, hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2021”; tham mưu và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chú trọng các chương trình phát triển kinh tế và giảm nghèo vùng đặc biệt khó khăn; phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên đồng bào nhân các ngày lễ, tết, lễ hội truyền thống của các dân tộc…

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Thống nhất với kế hoạch công tác năm 2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đề nghị hai cơ quan phối hợp tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu dân tộc thiểu số dọc theo biên giới Việt - Lào. Cùng với đó, hai cơ quan sẽ phối hợp để tổ chức hội thảo tham gia ý kiến vào đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; phối hợp tổ chức các cuộc giám sát để nắm tình hình nhân dân, việc thực các chính sách dân tộc.

“Năm 2019, hai bên sẽ phối hợp giám sát đề án thí điểm "Cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới” ở 10 tỉnh, thành để làm rõ hiệu quả tuyên truyền của đề án tại các thôn, bản”, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến mong muốn, năm 2019, UBTƯ MTTQ Việt Nam tập trung chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Dân tộc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ III.

Chăm lo đời sống của đồng bào vùng dân tộc

Đánh giá cao kết quả phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc thời gian qua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn có những chính sách cụ thể nhằm quan tâm, chăm lo và cải thiện đời sống của đồng bào vùng dân tộc. Bên cạnh đó, MTTQ, các cấp, các ngành cũng luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vận động đồng bào các dân tộc đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Từ những kết quả đạt được, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc cần tiếp tục triển khai các nội dung ký kết tại Chương trình phối hợp số 22/Ctr-MTTW-UBDT, từ đó tiến hành sơ kết, tổng kết những nội dung triển khai, có biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng những mô hình hiệu quả trong việc quan tâm, chăm lo và cải thiện đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, hai bên cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách cho người có uy tín vùng dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phải chọn các chương trình trọng tâm, trọng điểm, tránh sự trùng lặp với các chương trình giám sát đang được triển khai.

“Mặt trận phải huy động sự vào cuộc của các tổ chức thành viên để phát huy sức mạnh đại đoàn kết, từ đó giúp đồng bào tin vào Đảng, Nhà nước, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Mặt trận các cấp cần triển khai rộng khắp cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tới đồng bào vùng sâu, vùng xa gắn với việc vận động đồng bào tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung sản xuất kinh doanh.

Khẳng định chìa khóa giúp đồng bào vươn lên thoát nghèo là phải nâng cao trình độ học vấn, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, hai bên cần phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để vận động con em đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa khắc phục khó khăn, chăm chỉ đến trường, coi kiến thức là hành trang giúp gia đình vươn lên thoát nghèo.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Mặt trận các cấp phải huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với nhiệm vụ và yêu cầu thực tế tại địa phương.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị

Bên cạnh đó, cần quan tâm đến việc quy hoạch chung chỗ ở cho đồng bào, đặc biệt là các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; gìn giữ bản sắc văn hóa; chăm lo tốt hơn tới sức khỏe của người dân để đảm bảo mỗi gia đình luôn là gia đình văn hóa, gia đình văn minh, không có tệ nạn xã hội và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Năm 2019 là năm tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp lựa chọn nhân sự là người dân tộc theo cơ cấu, đảm bảo tính đại diện, tính tiêu biểu từ Trung ương tới địa phương.

Hương Diệp - Ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều