Tạo sức lan tỏa trong thực hiện các phong trào thi đua

(Mặt trận) - Đó là đề nghị của ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 9/3, tại thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Hội nghị có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 5 thành phố đã nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân… Công tác quy hoạch, trật tự đô thị, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường được đẩy mạnh; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; niềm tin trong các tầng lớp nhân dân được củng cố.

Năm 2017, thu ngân sách của 5 thành phố ước đạt 621,048 nghìn tỷ đồng, bằng 47,77% thu ngân sách của cả nước. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh tổng thu ngân sách đạt 348,190 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1%; thành phố Hà Nội tổng thu ngân sách đạt 210,289 nghìn tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 33,9% tổng thu ngân sách của 5 thành phố. Tổng vồn đầu tư của 5 thành phố chiếm 65% của cả nước; lượng khách du lịch của 5 thành phố là hơn 50 triệu lượt, trong đó gần 10 triệu lượt khách quốc tế trong tổng số 12,9 lượt khách quốc tế trên cả nước.

Thu hút đầu tư cũng được các thành phố quan tâm, đứng đầu về số lượng doanh nghiệp mới thành lập là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chiếm 53,7% tổng số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước. Số doanh nghiệp mới được thành lập trong năm của 5 thành phố là 75.559 doanh nghiệp. Tổng số vốn đăng ký thành lập mới là 880.093 tỷ đồng.

Các thành phố trong Cụm cũng đã thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… 5 thành phố cũng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và các giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước, theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chủ đề năm “Đổi mới nhanh - Hiệu quả cao - Phát triển mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố”; Thành phố Hà Nội tiếp tục với chủ đề “Năm kỷ cương hành chính” và  “Năm trật tự văn minh đô thị”; thành phố Hải Phòng tiếp tục với chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; thành phố Cần Thơ tiếp tục với chủ đề “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”;  thành phố Đà Nẵng tiếp tục với chủ đề thi đua xây dựng “Thành phố 4 an”.

Chia sẻ về những nét nổi bật trong công tác thi đua - khen thưởng của thành phố Đà Nẵng trong năm 2017, ông Phạm Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố cho biết, Đà Nẵng đã chú trọng triển khai công tác thi đua theo chủ đề năm “Chương trình thành phố “4 an””. Chương trình được triển khai tích cực, từ đó góp phần cũng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức trao đổi, giao lưu với điển hình tiên tiến thông qua các hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thi đua cùng các điển hình tiên tiến; tổ chức tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm các điển hình tiên tiến. Đồng thời, thực hiện khen thưởng chuyên đề bước đầu, tránh được tình trạng khen thưởng tràn lan, thiếu tiêu chí cụ thể, chú trọng nâng dần tỉ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp công tác theo tỉ lệ quy định từ 70% trở lên tổng số tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

Để công tác Thi đua - Khen thưởng trong năm 2018 đạt hiệu quả hơn nữa, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng cần tổ chức các Hội thảo, các chương trình thực tế đi học hỏi kinh nghiệm về những mô hình hay, gương điển hình giỏi tại các địa phương để tạo sức lan tỏa. Đồng thời, việc chấm điểm thi đua cần tập trung vào các mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần tích cực hoàn thành vượt mức các mục tiêu về kinh tế - xã hội của các địa phương, tránh việc khen thưởng tràn lan, không đúng người, đúng việc.

Điểm qua một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2017, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự đột phá chung của 5 thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa tổng sản phẩm nội địa cũng như thu ngân sách chiếm tới 47,77% của cả nước, nhiều sáng kiến, mô hình hay, cách làm tốt được 5 thành phố mạnh dạn, sáng tạo, đi đầu, vận dụng linh hoạt thế mạnh… có tác dụng góp phần giải quyết “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách thông qua bài học thực tiễn của những Thành phố năng động.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, nội dung các phong trào thi đua đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và của từng địa phương. Chất lượng công tác khen thưởng đã được nâng lên như: khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp được quan tâm nhiều hơn, từ đó động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và cho mỗi thành phố nói riêng.

“Hoạt động cụm thi đua có hiệu quả thiết thực, các tiêu chí ký kết giao ước thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, không ngừng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Về công tác khen thưởng đã có sự cân đối giữa các lĩnh vực một cách hợp lý hơn.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, hiệu quả một số phong trào chưa cao, có nơi còn hình thức. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, vẫn có những tập thể, cá nhân mà thành tích chưa thật sự tiêu biểu, chưa tạo được sự chuyển biến trong việc phát hiện các điển hình để khen thưởng kịp thời, những vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, tội phạm, ma túy vẫn còn xảy ra ở các thành phố lớn.

Từ những trăn trở trên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của 5 thành phố cần tiếp tục tổ chức thực hiện sao cho thể hiện rõ vai trò đầu tàu của cả nước, từ đó, tiềm lực, tiềm năng, lợi thế sẽ phát triển hơn nữa. Đồng thời, cần chăm lo nguồn nhân lực, mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng; nội dung, hình thức phong trào thi đua cần thực hiện sao cho tránh hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng tình với nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2018 của Cụm thi đua 5 thành phố, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị 5 thành phố cần tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; các phong trào thi đua cần hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội như cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp; tổ chức rà soát quy hoạch chung, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất… ưu tiên bố trí quỹ đất để đầu tư phát triển công nghiệp 4.0; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Chương trình phát triển đô thị; xây dựng và từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh và tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

“Đặc biệt phải bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực lan tỏa thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng để nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng Cụm thi đua 5 thành phố cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính giữa các cơ quan nhà nước và trong nội bộ từng cơ quan gắn với phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử phục vụ tốt nhất quá trình triển khai đô thị thông minh.

Với những bài học được đúc rút từ việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm qua, và truyền thống yêu nước, tình đoàn kết, kiên cường, năng động, sáng tạo của các thành phố, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2018 của các thành phố sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả to lớn, góp phần tích cực vào phong trào thi đua chung của cả nước.

 

Tại Hội nghị, thành phố Hải Phòng được đề cử làm Cụm trưởng Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo 5 thành phố trong Cụm cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều