Tập trung giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người và kéo dài

(Mặt trận) - Sáng 10/1, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018 và “Năm dân vận chính quyền 2018”.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến nhân dân và phản biện của các đoàn thể các cấp trong xây dựng chính sách

Theo Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận của toàn bộ hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Quan điểm của Đảng về vai trò to lớn của nhân dân, về động lực của phong trào thi đua yêu nước là chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đang đi vào thực tiễn cuộc sống, ngày càng sâu sắc hơn. Những yêu cầu đối với công tác dân vận, những bài học kinh nghiệm về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, giữa chính quyền, hệ thống chính trị với nhân dân là câu trả lời quan trọng trong việc tăng cường, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

Trong xây dựng chính sách, pháp luật, đã chú trọng việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trước khi ban hành, nhất là những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường... Thông qua đó, các chính sách, pháp luật được đi vào cuộc sống, tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, thực sự coi công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương, là trách nhiệm của mình; phát huy trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần tạo chuyển biến thực sự về phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Đề cao vai trò của người đứng đầu

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao chủ đề và sáng kiến phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018" giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ và cho rằng, đây là năm đầu tiên thực hiện, nhưng đã có sự tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kết quả đạt được là hết sức cơ bản.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, từ khi triển khai Kế hoạch số 1573, đến nay sự vào cuộc của các ban ngành, địa phương là hết sức khẩn trương, đồng bộ, đã có 62/63 tỉnh, thành ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền”; có 9/21 bộ, ngành ban hành văn bản triển khai thực hiện. 63/63 Ban Dân vận tỉnh, thành ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện. Đây là kết quả rất ấn tượng.

“Với các chỉ tiêu về KTXH đều hoàn thành và nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch, trong đó kinh tế đạt mức tăng trưởng 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua, những thành quả về phát triển KTXH đã góp phần tăng cường lòng tin và đồng thuận xã hội, trong đó có phần đóng góp quan trọng, tích cực từ quá trình thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2018"”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đồng tình với những đánh giá về kết quả thực hiện 6 lĩnh vực công tác dân vận trong năm qua, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, những kết quả này đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận. Từ đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước được nâng lên rõ rệt.

“Chúng tôi vui mừng trong những đánh giá mới nhất về những tác động tích cực đến công tác dân vận, đã đề cập vai trò của MTTQ Việt Nam là 1 trong 4 tác động tích cực đến công tác dân vận, đó là việc MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hướng về cơ sở; nâng cao vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ; lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm hoạt động; đẩy mạnh phong trào thi đua, yêu nước; đổi mới hoạt động giám sát, phản biện, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Điểm lại những thành công trong công tác Mặt trận năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2018 cũng là năm được đánh giá là mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam với Nhà nước được tăng cường, các chương trình phối hợp ngày càng đi vào nền nếp và có chiều sâu trên cơ sở quy định của Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam, pháp luật có liên quan và văn bản hướng dẫn thi hành đã được hoàn thiện ở mức cao và dần đi vào ổn định.

Đồng tình với chủ đề của công tác dân vận năm 2019: “Công tác dân vận trong tham gia giải quyết khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài”, gắn với phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, chủ đề này sẽ khắc phục được những lực cản trong khiển khai các chương trình giám sát của MTTQ Việt Nam thời gian qua như: việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tại một số địa phương còn chậm, chưa đúng trình tự, thủ tục; tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền vẫn đạt thấp hơn so với mục tiêu đề ra; việc theo dõi, nắm bắt và dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo ở cơ sở còn hạn chế và thiếu thường xuyên, có vụ việc còn biểu hiện bị động, bất ngờ khi có tình huống xảy ra…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị trong năm 2019, Ban Dân vận Trung ương và Chính phủ cần quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại; triển khai tổ chức thực hiện Luật Tố cáo 2018 (sửa đổi), nhất là những điểm mới của Luật. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cùng với đó, cần chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90% (Theo báo cáo số 2285/BC-TTCP, 25 tháng 12 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ).

Về phía Nhà nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, cần tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách còn bất cập, chưa phù hợp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng phát triển đô thị; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Hành trang lớn nhất là niềm tin của nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng, thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả khá ấn tượng. Bước đầu tâm trạng nhân dân, nhất là ở nông thôn rất phấn khởi. Tinh thần liêm chính, phục vụ dân tốt hơn, niềm tin xã hội, thị trường, của người dân có tăng lên. Thành quả đó có vai trò của công tác dân vận.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Dù đã đạt được những kết quả bước đầu như vậy, nhưng Thủ tướng chỉ rõ, “bệnh quan liêu xa dân, dân oán trách chúng ta vẫn còn nặng lắm”. Nếu làm tốt công tác dân vận, đất nước ổn định, kinh tế phát triển bền vững. Theo Thủ tướng, tình trạng khiếu kiện đông người vẫn còn phức tạp. “Mình nói do dân, vì dân, nhưng vẫn còn nhiều người hò hét, hô khẩu hiệu một cách khó chấp nhận”. Một bộ phận cán bộ mất dân chủ, không đối thoại với nhân dân, chỉ có 30% người đứng đầu đối thoại với nhân dân.

Thủ tướng cho biết, tại một cuộc khảo sát mới đây thì có tới 14 vấn đề làm cho nhân dân lo lắng. Nhân dân phiền nhất là thủ tục hành chính rườm rà, tình trạng tham nhũng vặt diễn ra ở một số cấp, ngành liên quan đến quyền lợi của người dân. Thủ tướng cho rằng chúng ta phải lắng nghe ý kiến từ các cuộc điều tra này để giải quyết các mối quan hệ với nhân dân. Do đó, chúng ta phải cùng nhau chia sẻ khát vọng, tinh thần đoàn kết, hành động phục vụ nhân dân, đưa dân tộc tiến lên, đưa nhân dân đến bến bờ hạnh phúc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, cần quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo đồng người, kéo dài. Bên cạnh đó cần nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu. Các bộ, ngành Trung ương cần quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Mục tiêu cao cả nhất của Đảng là xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân được sống trong hạnh phúc. Dân vận làm cho dân tin, là làm cho dân ấm no, hạnh phúc, an toàn, quyền công dân theo Hiến pháp phải được bảo vệ. Đây là nhiệm vụ được đề ra đối với các cấp chính quyền.

Tiếp tục cải cách hành chính gắn tinh giản biên chế, sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18. Tăng cường rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tránh phiền hà cho người dân. Công tác xử lý tham nhũng, tham nhũng vặt yêu cầu có chuyển biến một cách nghiêm túc. Tình trạng “trên nóng dưới lạnh” phải chuyển biến. Không thể để tình trạng ngâm hồ sơ của dân, Thủ tướng nói.

Lễ ký kết hợp tác.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều