Thay đổi tư duy, nhận thức của mỗi cán bộ khi thực hiện cải cách hành chính

(Mặt trận) - Chiều 6/8, tại Hà Nội, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề án khoa học cấp cơ sở “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.
 

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách hành chính (CCHC) đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực: Cải cách về thể chế; cải cách về thủ tục hành chính; cải cách về tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính trong cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Việc CCHC này chính là đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới; đồng thời góp phần kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định trong cơ quan. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam.

Trên cơ sở những nội dung trên, nhóm nghiên cứu đã đưa ra đánh giá, tổng kết thực trạng việc triển khai, thực hiện chủ trương về cải cách hành chính tại cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Theo đó, đề án chia thành 3 chương, chương 1 đề cập tới “Cơ sở lý luận và thực tiễn cải cách hành chính cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam”; chương 2 tập trung vào phân tích “Thực trạng việc triển khai, thực hiện cải cách hành chính cơ quan”; chương 3 đề ra những “Giải pháp đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính cơ quan đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra 4 giải pháp cụ thể: Giải pháp đẩy mạnh thực hiện quy trình, quy định và các quy trình, thủ tục hành chính cơ quan; đẩy mạnh thực hiện cải cách về tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan; đẩy mạnh thực hiện cải cách tài chính công trong cơ quan và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn của cơ quan.

 

 Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đánh giá cao Ban Chủ nhiệm đề án đã kết hợp giữa lý luận và thực tiễn để hoàn thiện các nội dung đề ra; đồng thời đưa ra các giải pháp sát với yêu cầu thực tế, mang tính ứng dụng cao trong quá trình triển khai CCHC tại cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

“Đây là một đề án khó nhưng Ban Chủ nhiệm đã hệ thống và sắp xếp nội dung triển khai theo hướng logic, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện CCHC, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể, gắn liền với thực tế đang diễn ra tại cơ quan”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh ghi nhận.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, Ban Chủ nhiệm đề án cần tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, từ đó chỉnh sửa và tập hợp những nội dung trọng tâm trong việc triển khai CCHC để trình Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

“Phải làm rõ công tác CCHC sẽ đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như thế nào, sẽ giúp gì cho hoạt động của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Đặc biệt, để thực hiện CCHC thì phải đề ra giải pháp nhằm thay đổi về nhận thức, tư duy, hành động và tập trung nâng cao trình độ, phát huy trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức trong triển khai nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh gợi mở.

Hội đồng đã bỏ phiếu nghiệm thu đề án đạt loại xuất sắc.

Hương Diệp

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều