Thông qua danh sách 205 người thuộc khối cơ quan ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

(Mặt trận) - Ngày 16/4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lâp danh sách những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 
 Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Đỗ Văn Chiến với các đại biểu tham dự Hội nghị.
Chủ trì Hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội  đồng bầu cử Quốc gia; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.
 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các vị trong Ban Thường trực chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị có ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia; ông Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; đại diện các cơ quan, tổ chức ở Trung ương.

Triển khai các nhiệm vụ được phân công hiệu quả, đúng quy định của pháp luật

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, ngày 18/3, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã lập danh sách sơ bộ 205 người thuộc khối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Ngay sau Hội nghị, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã gửi Biên bản Hội nghị và báo cáo đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và triển khai các công việc theo luật định.

Trên cơ sở đó, ngày 28/3/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1244/2021/UBTVQH14, điều chỉnh lần thứ hai về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, theo số liệu của Hội đồng bầu cử Quốc gia, tổng số người được lập danh sách sơ bộ cả Trung ương và địa phương là 1093 (trong đó Trung ương là 205 người, địa phương là 888 người, trong đó có 75 người tự ứng cử), đạt tỷ lệ 2,19 người ứng cử/01 đại biểu được bầu (Khóa XIV tỷ lệ là 2,29, khóa XIII tỷ lệ là 2,17.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt của 205 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đến các địa phương để tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú nhận xét và thể hiện sự tín nhiệm đối với người ứng cử. Đến ngày 13/4/2021, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nhận đủ 205 biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú thể hiện ý kiến đối với 205 người ứng cử. Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đạt 100%, không có vấn đề, vụ việc cử tri nơi cư trú nêu cần phải xác minh.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng khẳng định, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương chuẩn bị các nội dung báo cáo tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba; đồng thời tổ chức 5 Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử (đợt 1) ở 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cử đại diện tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia để theo dõi, đánh giá tình hình triển khai công tác bầu cử; tổng hợp, đề xuất, kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, các cơ quan, tổ chức hữu quan ở trung ương về khó khăn, vướng mắc đang đặt ra đối với địa phương và đề xuất phương án giải quyết kịp thời. Từ kết quả của các đoàn giám sát, ngày 15/4/2021, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc trong hệ thống Mặt trận để trao đổi, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong công tác bầu cử.

“Theo kế hoạch đề ra, hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đã triển khai các nhiệm vụ được phân công rất nhịp nhàng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Khẳng định Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là một nhiệm vụ rất quan trọng của quá trình bầu cử, đây là hội nghị hiệp thương lần cuối cùng để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia để thực hiện các bước tiếp theo, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng đề nghị các cụ, các vị và các đồng chí căn cứ vào tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với từng người ứng cử để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia.

 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị. 
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, từ danh sách 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã gửi danh sách và tiểu sử tóm tắt đến các địa phương để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã đã phối hợp với UBND cùng cấp (102 xã, phường, thị trấn thuộc 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có người ứng cử cư trú) triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 205 người được giới thiệu ứng cử. Các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tiến hành công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định.

Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đạt 100%, không có vấn đề, vụ việc cử tri nơi cư trú nêu cần phải xác minh.

Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để lựa chọn người xứng đáng ứng cử đại biểu Quốc hội

 Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình phát biểu tại Hội nghị. 
 Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Túc phát biểu tại Hội nghị.
 Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Truyền phát biểu tại Hội nghị. 
 Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị.
 Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Doan phát biểu tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã có những ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để lựa chọn những người hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, cống hiến cho Quốc hội khóa mới. Đa số ý kiến bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với danh sách được giới thiệu ứng cử. Có những ý kiến đề nghị làm rõ hơn liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử; có ý kiến liên quan đến cơ chế, quy định, những vấn đề thực tế đặt ra; có những ý kiến liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng bầu cử Quốc gia…
 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại Hội nghị. 
Từ những ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là công tác chuẩn bị về nhân sự ĐBQH, Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH đã quán triệt sâu sắc chỉ thị của Bộ chính trị, tuân thủ chặt chẽ quy định của Luật bầu cử và các văn bản có liên quan, bảo đảm công tâm, khách quan, đúng quy định. Trên cơ sở thông báo Kết luận số 174-TB/TW của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ban Công tác đại biểu, các cơ quan hữu quan triển khai các bước chặt chẽ, đúng quy định, đúng hướng dẫn.

Cùng với đó, danh sách các ứng cử viên ĐBQH chuyên trách ở Trung ương đều có trong quy hoạch, được các cơ quan lựa chọn, giới thiệu qua các bước rất chặt chẽ, có sự tìm hiểu, đánh giá cả về hồ sơ và thực tế công tác; được giới thiệu với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao. Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát, giới thiệu nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, trình độ để giới thiệu ứng cử, bảo đảm năng lực thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan của Quốc hội.

 Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại Hội nghị.
Ông Đỗ Bá Tỵ cũng nêu rõ, đối với một số trường hợp theo hướng dẫn cần phải có sự trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội đã cân nhắc, lựa chọn kỹ, thận trọng và trên cơ sở thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương mới giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH. Và sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tiếp thu ý kiến của các cụ, các vị; Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục rà soát các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bám sát tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định.

“Như vậy, có thể thấy rằng, danh sách mà Đảng đoàn Quốc hội và UBTVQH chuẩn bị và giới thiệu đều là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn sâu, nổi trội, nhiều kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, công tác giám sát, tham mưu quyết định những vấn đề quan trọng; có uy tín, triển vọng phát triển; được các Ủy ban của Quốc hội giới thiệu với số phiếu tín nhiệm; được cơ quan nơi công tác và cử tri nơi cư trú giới thiệu tuyệt đối để tham gia ứng cử ĐBQH”, ông Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của non sông

Ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với những ý kiến cụ thể, xác đáng, thấu tình, đạt lý của các đại biểu tham dự Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, đây là những ý kiến thể hiện được tinh thần dân chủ, kỷ cương, đại đoàn kết và thể hiện tính nhân văn.

“Bên cạnh ý kiến của các đại biểu, Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến của đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội trao đổi, làm rõ các ý kiến các đại biểu nêu”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch sẽ gửi Biên bản Hội nghị đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, Mặt trận sẽ phối hợp tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; đồng thời đề cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Nhấn mạnh Hội nghị hôm nay cũng là hội nghị cuối cùng, kết thúc ba vòng của quy trình hiệp thương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Mặt trận các cấp đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Nhân Hội nghị quan trọng này, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn và kêu gọi đồng bào, cử tri cả nước tích cực tham gia các Hội nghị tiếp xúc cử tri, các cuộc trao đổi, mạn đàm do Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức; đặc biệt là hăng hái đi bầu cử vào ngày 23/5/2021 để thực hiện quyền lợi, trách nhiệm của công dân, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của non sông.

 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
Tại Hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hương Diệp - Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều