Thông qua phong trào thi đua thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân

(Mặt trận) - Chiều 11/9, UBND TP Cần Thơ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước (TĐYN) lần thứ V (2020-2025). Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội.
 

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gặp gỡ các đại biểu.

Tinh thần thi đua lan đến từng ngõ, từng nhà

Trong 5 năm qua các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân TP Cần Thơ hưởng ứng tích cực, thực hiện phong trào thi đua có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,53%/năm; thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 97,2 triệu đồng/năm, gấp 1,65 lần so với năm 2015; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 5 năm ước đạt 11.000 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 3.800 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 11.300 tỷ đồng, gấp 1,28 lần so với năm 2015, tăng bình quân 5%/năm. Tổng mức hàng hóa bán lẻ, dịch vụ đứng đầu khu vực và đứng thứ 3 cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện tầm quốc gia và khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Cần Thơ đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Tỷ lệ hộ nghèo trong thành phố còn 0,25%, thấp hơn gần 7 lần so với tỷ lệ hộ nghèo của thành phố cuối năm 2015.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, đến nay, có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 82/83 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị…

 

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Trần Quốc Trung phát biểu tại Đại hội 

Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Trần Quốc Trung thông tin về mục tiêu của phong trào TĐYN và công tác khen thưởng 5 năm tới 2020 - 2025 của thành phố: Tiếp tục phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị vào việc thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào thi đua phải trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của từng địa phương bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL.

 

Quang cảnh Đại hội.

Đánh giá cao những kết quả đạt được phong trào thi đua yêu nước của TP Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhận định: “Thành phố đã tổ chức thực hiện toàn diện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng của cán bộ, đảng viên; sự nhiệt tình, tận tụy của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, không quản ngại vất vả, đến từng ngõ, gõ từng nhà để vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đặc biệt, trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, thành phố đã quyết liệt vào cuộc, các tầng lớp nhân dân thành phố tích cực tham gia, đến nay thành phố chưa có ca nhiễm trong cộng đồng.

Công tác thi đua - khen thưởng có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, ngày càng có nhiều gương “người tốt, việc tốt” trên nhiều lĩnh vực”.

Quyết tâm mới với 5 nhiệm vụ, 5 giải pháp

Nhìn nhận lại sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng: Kinh tế TP Cần Thơ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa thực sự là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL, chưa trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, chưa là đô thị hạt nhân của Vùng.

 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cụ thể, Quyết định số 939 của Thủ tướng Chính phủ đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,6%/năm, nhưng chúng ta mới chỉ đạt 7,53%/năm.

So sánh trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Cần Thơ còn rất khiêm tốn, năm 2019 thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, khách du lịch quốc tế, doanh nghiệp thành lập mới đều đứng thứ 5/5…

Từ những tồn tại, khó khăn trên, để tiếp tục thực hiện thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị “các cấp, các ngành ở TP Cần Thơ cần nhận diện rõ, xác định trọng tâm công tác, khắc phục những mặt hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, đặc biệt là những nội dung quan trọng, toàn diện, sâu sắc trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Các tầng lớp nhân dân thành phố ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10”.

“Trước mắt, tích cực cùng Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dồn nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” - Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, các phong trào thi đua yêu nước của TP Cần Thơ cần tiếp tục hướng vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 59 ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội thành phố và tới đây là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động cho các tập thể.

 

Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có các giải pháp đồng bộ, đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư đủ mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh thật sự thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư tận dụng, khai thác tiềm năng, lợi thế, nội lực của địa phương. Hợp tác và liên kết vùng hiệu quả, nhất là phát triển hạ tầng giao thông, du lịch và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thường xuyên quan tâm quản lý chặt chẽ các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường.

Lan tỏa tinh thần, khí thế của đại hội thi đua, giới thiệu rộng rãi các gương điển hình tiêu biểu đến các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư. Thông qua phong trào thi đua thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố đối thoại, trao đổi, giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm, đồng thời theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân; hạn chế tối đa phát sinh điểm nóng, phức tạp ở cơ sở. Tích cực đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” theo Quyết định 733 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị củng cố tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí, khát vọng, có phẩm chất, năng lực, uy tín cao, nói đi đôi với làm; đồng thời kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, công chức, viên chức làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, Nhà nước.

Qua các phong trào thi đua, 5 năm qua, thành phố có 415 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp thành phố, 4.431 tập thể được tặng danh hiệu Lao động xuất sắc, 1.190 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, 7.310 tập thể và 17.306 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. 27 tập thể và 34 cá nhân được tặng Huân chương Lao động, 54 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 55 tập thể và 410 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Quốc Trung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều