Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai giảng Học viện Quốc phòng

Sáng 22/9, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đã dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng).
 Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng. 
Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phát biểu khai giảng năm học, Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng (Học viện), nêu rõ: Năm học 2021 - 2022 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ của nhiệm kỳ 2021 – 2026, Học viện Quốc phòng quyết tâm đi đầu trong thực hiện chủ trương “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Học viện tập trung nâng cao chất lượng toàn diện công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học, tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp dạy học phù hợp với xu thế giáo dục - đào tạo hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn; thực hiện nghiêm quy định, quy chế trong học tập, kiểm tra, đánh giá kết quả; quyết liệt thực hiện “3 thực chất”, kiên quyết chống tiêu cực, bệnh thành tích trong giảng dạy, học tập, công tác.

Đặc biệt, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, phong trào thi đua đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ và của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phát động, toàn Học viện chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.

Mỗi học viên cần xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của khóa học, nhận rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi được tham gia học tập, nghiên cứu, rèn luyện tại Học viện Quốc phòng, từ đó cùng nhau xây dựng môi trường học tập thân thiện, hiện đại, giàu tính nhân văn sâu sắc; chủ động, tích cực, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập, nâng cao kiến thức, năng lực, bản lĩnh chính trị; tự học tập, nghiên cứu, rèn luyện, hoàn thành tốt nội dung, chương trình của từng môn học, khóa học...

 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai giảng.
Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội là khâu trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của đất nước, của dân tộc, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng đến thắng lợi cuối cùng.

Đặc biệt, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định “Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước”. Đây là điểm mới, thể hiện quyết tâm hiện thực hóa quan điểm về vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo trong thực tiễn, giải quyết “điểm nghẽn” của nhiều năm qua.

Là một trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của quân đội và của quốc gia, trải qua hơn 44 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo”, Học viện Quốc phòng đã có những đóng góp quan trọng trong đào tạo cán bộ cho đất nước; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”; Huân chương Hồ Chí Minh, hai Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Học viện đã tiếp nối truyền thống đánh giặc, giữ nước của ông cha ta; góp phần xây dựng Quân đội Việt Nam anh hùng, “đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất, đội quân công tác”; tô thắm thêm hình ảnh Anh Bộ đội Cụ Hồ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu, học viên thực hiện nghi lễ chào cờ.  
Theo Thủ tướng, trong những năm gần đây Học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt trong đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, thực hiện 3 thực chất “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất”, làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm trong học tập cho các đối tượng học viên.

Đặc biệt, trong năm học qua Học viện đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện - đào tạo; vận dụng phương pháp dạy học tích cực với phương châm “lấy người học làm trung tâm”; linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, phương pháp tổ chức huấn luyện phù hợp và chủ động ứng dụng công nghệ quản lý, công nghệ dạy học trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như: tổ chức học trực tuyến, chia ca, tăng lớp..., không để dịch bệnh xâm nhập vào Học viện.

Cùng với đó, Học viện đã chủ động biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác huấn luyện - đào tạo; tích cực nghiên cứu nhiều đề tài khoa học có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc; công tác đối ngoại quân sự có bước phát triển mới, mở rộng trao đổi, đối thoại, giao lưu quốc phòng với các nước...

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ của nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn và gay gắt hơn so với dự báo.

Từ đầu năm đến nay, cả nước vẫn phải tiếp tục nỗ lực, quyết liệt chống dịch COVID-19; đợt bùng phát dịch lần thứ tư lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm, phức tạp, khó kiểm soát và có thể còn tiếp tục kéo dài; thậm chí vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới.

Trên cơ sở phân tích tình hình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện một số nhiệm vụ trong tâm trong năm học 2021-2022 và trong thời gian tới như: thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 để đạt được mục tiêu kép: Huấn luyện - đào tạo đạt kết quả tốt và phòng, chống dịch tốt.

Đặc biệt, phải quán triệt, thực hiện tốt Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa...”, toàn Học viện phải chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, quân đội và các cấp, các ngành ra sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, không để dịch bệnh lây lan vào Học viện.

Thủ tướng yêu cầu Học viện triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, "tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài".

Đồng thời, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, Học viện cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực, phù hợp với đối tượng người học; hướng đổi mới là phải “lấy nhà trường làm nền tảng”, “lấy giảng viên làm động lực”, “lấy học viên làm trung tâm”, phát huy cao độ khả năng tự học tập, tự nghiên cứu của học viên thông qua sự hướng dẫn, chỉ đạo của giảng viên; coi trọng sự “tương tác” giữa người dạy và người học, nhằm tạo được sự tác động tích cực trong quá trình dạy và học.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Quốc phòng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Học viện tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các học viện, các trường đại học, viện nghiên cứu quốc phòng các nước và nền giáo dục quốc phòng tiên tiến trên thế giới; chăm lo xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực tiêu biểu.

Học viện cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Học viện cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược, có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; coi trọng nâng cao phẩm chất, năng lực, đạo đức người thầy, ngang tầm với vị trí, vai trò của Học viện, phấn đấu phải có các chuyên gia đầu ngành có uy tín trong nước, khu vực.

Học viện cần đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa, thực hiện tốt đề án xây dựng Học viện thông minh, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong huấn luyện, đào tạo, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Đồng thời, Học viện cần chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để những biểu hiện tiêu cực xâm nhập.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Học viện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng Học viện Quốc phòng là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hàng đầu của nước ta.

Thủ tưởng Phạm Minh Chính tin tưởng, với truyền thống của Học viện anh hùng, với bề dày kinh nghiệm tích lũy trong hơn 44 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; cùng với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, Học viện Quốc phòng nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, xứng đáng là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về quốc phòng.

Theo Phạm Tiếp - Dương Giang (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều