Thúc đẩy hệ thống sản xuất và tiêu thụ hàng Việt

(Mặt trận) - Sáng 15/1, phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, mục tiêu cuối cùng của CVĐ là phải thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, phải để sản phẩm, thương hiệu Việt Nam chinh phục được người Việt.

Tham dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động; ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động; ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan và đại diện 14 ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

Để hàng Việt chinh phục được người Việt

Báo cáo kết quả triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, năm 2018 là năm thứ ba Ban Chỉ đạo phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách, theo dõi địa bàn các tỉnh, thành phố. Từ thông báo này, thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, nắm tình hình triển khai cuộc vận động tại các địa phương được phân công.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo đó, năm 2018, có 13 tỉnh, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh, thành phố. Tính đến nay, có 100% ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập; 470/712 ban chỉ đạo cấp huyện được thành lập (đạt 66%). Ban Chỉ đạo cuộc vận động 55/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức tuyên truyền được 149.161 cuộc với 6.365.103 người tham dự; đăng tải trên 21.685 tin, bài, phóng sự; tổ chức được 112 hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu; 361 hội chợ, triển lãm, 2.010 chuyến đưa hàng Việt về nông thôn; 38 cuộc kiểm tra, giám sát liên ngành. Đồng thời xây dựng và thực hiện nhiều mô hình, chương trình phong phú như: tổ chức Chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”, khảo sát lấy ý kiến về cuộc vận động; mô hình “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt”, “Khu dân cư cam kết ưu tiên sử dụng hàng Việt”, “Phiên chợ hàng Việt”; chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP); chuyên mục “Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng”; “Người dân nói không với hàng lậu”, “Xây dựng nền văn hóa tiêu dùng với sản phẩm trong nước”...

“Thông qua cuộc vận động, các hội chợ và phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn đã giúp người tiêu dùng có cơ hội tìm hiểu, nhận biết các mặt hàng sản xuất trong nước, các sản phẩm của địa phương, của vùng miền. Các doanh nghiệp, được tạo điều kiện, môi trường kinh doanh mang lại tâm lý tích cực, kích thích việc phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều địa phương, doanh nghiệp, người sản xuất đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng vùng, hình thành vùng sản xuất tập trung, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế khi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn còn khó kiểm soát trên thị trường; một số hàng hóa Việt Nam chưa thực sự thu hút người tiêu dùng về mẫu mã, chất lượng và giá cả… Công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát của các Ban Chỉ đạo chủ yếu thực hiện lồng ghép với các nội dung có liên quan hoặc các ngành tự giám sát, quản lý theo cấp quản lý trực thuộc…

Tăng tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống bán lẻ

Xuất phát từ những tồn tại này, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng tầm hàng Việt và đưa hàng Việt đến tận tay người tiêu dùng; từ đó phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát khẳng định, để cuộc vận có hiệu quả cao hơn, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng CVĐ.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện, hỗ trợ cho DN Việt phát triển, tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng để bảo vệ uy tín của hàng Việt. Đặc biệt cần xây dựng các chuỗi liên kết giữa sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng.

“Năm 2019 là năm quan trọng khi Hiệp định CPTPP đã có hiệu lực và 60% dòng thuế đã bị xóa bỏ, theo cam kết 3 năm tới sẽ có 85% dòng thuế bị xóa. Đây là áp lực đối với hàng hóa Việt, chính vì vậy cần có sự chung tay hỗ trợ doanh nghiệp Việt để góp phần phát triển kinh tế - xã hội”, ông Cao Đức Phát đề nghị.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, bước vào năm thứ 10, cuộc vận động không chỉ là khẩu hiệu người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam mà cần phải hướng tới mục tiêu hàng Việt chinh phục người Việt.

Về phía Bộ Công Thương, sẽ có những biện pháp phù hợp để bảo vệ thị trường trong nước, quan tâm đến phát triển hệ thống phân phối nhằm tăng tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống bán lẻ và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Nhân rộng các mô hình tiêu thụ hàng Việt

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh khẳng định, năm 2018, Ban Chỉ đạo CVĐ từ Trung ương đến các địa phương đã bám sát Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kết luận của Ban Bí thư, các chỉ thị, đề án của Chính phủ để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình và triển khai có hiệu quả CVĐ. Đến nay, các địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, có quy chế phối hợp với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, có nhiều mô hình, chương trình, hoạt động phong phú được triển khai rộng khắp.

"Cuộc vận động đã theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với nguyện vọng, mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp và người dân", Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ năm 2019, theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, trọng tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ là chuẩn bị tốt các điều kiện để tổng kết 10 năm CVĐ để từ đó đề nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ có những quyết sách mới phù hợp với cuộc vận động trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo các địa phương, tiếp tục quán triệt những chủ trương của Đảng, Nhà nước, các nội dung của CVĐ để triển khai nhiệm vụ năm 2019 có hiệu quả hơn. Trong đó tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương, xây dựng quy chế hoạt động đảm bảo tính liên thông để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng DN của các thành phần trong xã hội, của kiều bào ở nước ngoài về các chủ trương, ý nghĩa của CVĐ để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao.

“Cần có sự đánh giá, nhân rộng thường xuyên, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các mô hình có hiệu quả, tổ chức thường xuyên các hoạt động tôn vinh, biểu dương, thi đua khen thưởng để cổ vũ, khơi dậy lòng tự hào của cộng đồng DN, của người dân khi sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước chính là đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn các các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo CVĐ có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ với hệ thống Mặt trận các cấp để có những giải pháp căn cơ trong triển khai cuộc vận động.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các cơ quan thành viên Chính phủ triển khai đầy đủ các chương trình, thực hiện các Chỉ thị, Đề án, các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến CVĐ, nhất là chương trình về truyền thông, tôn vinh, biểu dương, hỗ trợ doanh nghiệp.

Đối với Ban Chỉ đạo các địa phương, bên cạnh việc kiện toàn tổ chức, cần tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ có hiệu quả; đồng thời xây dựng kế hoạch, có giải pháp thực hiện hiệu quả CVĐ trong năm 2019.

"Ban Chỉ đạo CVĐ các cấp cần có những diễn đàn để trao đổi với DN, lắng nghe ý kiến nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để có những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ điều chỉnh, thay thế những cơ chế, chính sách chưa phù hợp. Mục tiêu cuối cùng của CVĐ là phải thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, để sản phẩm, thương hiệu Việt Nam phải chinh phục người tiêu dùng", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh gợi mở.

Hương Diệp - Ảnh: Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều