Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

(Mặt trận) - Sáng 20/3, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) “về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” do ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm nắm bắt kết quả triển khai của MTTQ Việt Nam trong 10 năm qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu chủ trì cuộc làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc

Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” của UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội theo Kết luận số 100-KL/TW, từ đó kịp thời quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và báo cáo cấp trên.

Theo đó, ở Trung ương, nhiệm vụ nắm bắt, tổng hợp tình hình nhân dân và dư luận xã hội cho Ban Tuyên giáo cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cho Ban Dân chủ, Giám sát phản biện xã hội cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đảm nhiệm. Ở cấp tỉnh, huyện và cơ sở, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phân công Ban chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo thực hiện công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình nhân dân và dư luận xã hội do một Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phụ trách chỉ đạo.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì cuộc làm việc

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác liên quan thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban, tập hợp thông tin, mở chuyên mục thu thập ý kiến nhân dân trên Trang Thông tin điện tử, Fanpage của MTTQ để nắm bắt dư luận xã hội, đặc biệt là những thời điểm có tình hình nóng xảy ra cần phải tập hợp thông tin kịp thời.

Tháng 11/2021, hệ thống "Trang cộng đồng" (Fanpage Facebook) của Mặt trận các cấp được thành lập, quản lý, vận hành trang Fanpage. Tính đến nay, qua thống kê, rà soát, có 63/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng, vận hành trang cấp tỉnh; trên 80% đơn vị thành lập Fanpage Mặt trận cấp quận, huyện; 70,2% đơn vị thành lập Fanpage Mặt trận cấp xã, phường, thị trấn. Tại trang Fanpage của Trung ương, trung bình mỗi ngày có từ 10-20 tin, bài, video đăng lên trang nhằm phản ánh hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Mặt trận các tỉnh, thành phố đều đã áp dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ như: mạng zalo, Trang thông tin điện tử, Trang Fanpage MTTQ Việt Nam, Cổng thông tin điện tử địa phương. Đối với những vấn đề lớn, cần có điều tra về dư luận xã hội thì đặt hàng cho các đơn vị chuyên sâu thực hiện để lấy kết quả làm một kênh thông tin.

Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo ông Vũ Văn Tiến, việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội giúp cho MTTQ Việt Nam các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Nội dung nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các vụ việc có liên quan đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, tín đồ các tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài về những vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài, về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Phương thức nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội chủ yếu thông qua báo cáo phản ánh của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam, nhiều địa phương có cách làm sáng tạo và đã tổ chức duy trì giao ban công tác dư luận xã hội hằng tháng để tổng hợp và báo cáo lãnh đạo các cấp, các ngành, qua đó đề xuất ngành chức năng quan tâm giải quyết các vấn đề DLXH phản ánh và có thông tin phản hồi dư luận cho nhân dân như: Tp Hà Nội và Bến Tre. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã lập Hội đồng tư vấn tổng hợp và phân tích dư luận xã hội từ năm 2014, sau 10 năm hoạt động vừa làm vừa điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện và đã phát huy hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu mục đích đề ra. Đây là mô hình mới, đầu tiên trong cả nước rất đáng để MTTQ Việt Nam các địa phương học hỏi và áp dụng.

Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tại cuộc làm việc

"Thông qua tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội, những ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tổng hợp và phản ánh đến lãnh đạo cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam; đồng thời MTTQ Việt Nam các cấp kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, băn khoăn, bức xúc ngay từ cơ sở", ông Vũ Văn Tiến nói.

Tại cuộc làm việc, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận và đề xuất giải pháp để tiếp tục kịp thời nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền cùng cấp theo định kỳ hoặc đột xuất trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và những vụ việc nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm…

 

Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu khẳng định, từ việc triển khai nội dung Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” của UBTƯ MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác nắm bắt kịp thời thông tin, dư luận xã hội.

“Kết luận số 100-KL/TW thực sự là cơ sở quan trọng để MTTQ Việt Nam không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền”, Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

Với ý nghĩa đó, Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu cho rằng trong thời gian tới, việc quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW về "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội" cần được cụ thể hóa trong Đề án về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” trong hệ thống MTTQ Việt Nam. Trong đó cần chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo nói chung và công tác dư luận xã hội nói riêng nhằm đảm bảo thống nhất từ Trung ương đến địa phương; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp.

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu đề nghị cần tiếp tục tăng cường phối hợp thông tin dư luận xã hội giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các tổ chức thành viên, định kỳ tổ chức giao ban công tác thông tin dư luận xã hội để vừa tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân vừa thống nhất nội dung định hướng tuyên truyền, triển khai nhiều biện pháp cụ thể, sáng tạo, nâng cao tính định lượng về thông tin, làm sao để mọi thông tin phản ánh tới Mặt trận đều được "nói có sách, mách có chứng".

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu mong muốn, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm tới các kiến nghị của MTTQ Việt Nam, bổ sung hướng dẫn kinh phí đối với cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam theo Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá, trong những năm qua với tinh thần đổi mới, sáng tạo, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội của UBTƯ MTTQ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Triển khai Kết luận số Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa (XI), Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chủ động xây dựng Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT, ngày 5/5//2015 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” trong đó xác định rõ nội dung, phương thức tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, đề ra các giải pháp thu thập ý kiến nguyện vọng của nhân dân từ Trung ương đến cơ sở.

Công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh dư luận xã hội được duy trì nền nếp trong hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở thông qua Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, các hội đồng tư vấn, già làng trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, lực lượng cốt cán phong trào của Mặt trận các cấp.

Trong 10 năm qua Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổng hợp và ban hành 36 báo cáo định kỳ. Cùng với nguồn thông tin từ Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban Dân nguyện của Quốc hội, Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam xây dựng 18 báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội (khóa XIII, XIV, XV). MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và cơ sở đã xây dựng hàng ngàn báo cáo tổng hợp tình hình nhân dân và dư luận xã hội gửi cấp ủy và chính quyền, các ngành các cấp liên quan để phản ánh và đề nghị giải quyết những đề xuất, kiến nghị.

Nhấn mạnh cuộc khảo sát là tài liệu rất quan trọng, làm cơ sở cho báo cáo tổng kết của Trung ương, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục hoàn hiện báo cáo. Bên cạnh việc phân tích làm rõ những kết quả đạt được, cần phân tích làm rõ những hạn chế, tồn tại từ đó đề ra những giải pháp để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Trong thời gian tới, ông Thủy đề nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội. MTTQ các cấp cần bám vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đất nước, của thực tiễn cuộc sống, tâm tư, tình cảm của cán bộ đảng viên và nhân dân.

Để làm tốt nhiệm vụ này, ông Thủy cho rằng MTTQ cần xây dựng được lực lượng làm công tác điều tra dư luận xã hội trong đó có cộng tác viên dư luận xã hội phải chọn những người có chuyên môn thuộc các lĩnh vực, những người sát dân, gần dân. Việc nắm thông tin dư luận xã hội phải được thực hiện qua nhiều “kênh”, sử dụng lực lượng các tổ chức thành viên để kịp thời phản ánh luồng dư luận trong quá trình xây dựng triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, nắm bắt dư luận xã hội trong tình hình mới. Trong thời đại internet bùng nổ thông tin cần tận dụng những ưu thế của khoa học công nghệ để có thông tin, số liệu chính xác, đảm bảo độ tin cậy cao từ đó đảm bảo việc nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội thực sự khoa học và có những dự báo định hướng dư luận xã hội kịp thời.

Một số hình ảnh đại biểu thảo luận tại cuộc làm việc:


 Bà Phạm Thu Hà, Viện trưởng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc

Nguyễn Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ phát biểu tại cuộc làm việc.

Ông Nguyễn Gia Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội - Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc.

 Bà Phạm Thu Hương, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc

Hương Diệp - ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều