Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết trong mỗi chi bộ

(Mặt trận) - Sáng 8/8, tại Hà Nội, Chi bộ Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đánh giá nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Ban Tuyên giáo đã lãnh đạo và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực chủ động của cán bộ, đảng viên, công chức trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như:

Tham mưu cho Đảng đoàn, Ban Thường trực tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII. Theo đó hàng tuần, Ban Tuyên giáo đã xây dựng Báo cáo nhanh tổng hợp về tình hình nhân dân và thông tin trên báo chí triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII thông qua phản ánh của báo chí, Mặt trận các cấp và các nguồn thông tin khác về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh cùng với Chi bộ Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ mới.

Tham mưu tuyên truyền về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận; tham mưu giúp Ban Thường trực phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, thông tấn, báo chí tuyên truyền về các chương trình hành động, các cuộc vận động, các phong trào do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phát động. Đồng thời, Ban Tuyên giáo đã thực hiện nhiệm vụ tham mưu tuyển chọn, biên tập, tổ chức Lễ công bố và phát hành “Sách vàng sáng tạo Việt Nam” năm 2016, 2017; triển khai Chương trình giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) và phát triển khoa học, công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ…

Chi ủy Chi bộ luôn duy trì đôn đốc, giám sát, nhắc nhở việc đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của cấp uỷ cấp trên và nhiệm vụ được Chi bộ phân công. Mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao trách nhiệm và tự rèn luyện tự, học tập để hoàn thiện bản thân theo 4 nhiệm vụ của người đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng; luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện đạo đức, lối sống; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, tham nhũng, lãng phí; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống “âm mưu diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới đã trở thành nền nếp và vẫn tiếp tục được tổ chức duy trì và phát huy.

Đảng viên trong Chi bộ luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định con đường đi lên CNXH của Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ.

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã tham luận, thảo luận về báo cáo chính trị. Các tham luận tập trung vào nâng cao vai trò của cấp ủy, đổi mới và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm nêu gương của đảng viên là cán bộ lãnh đạo…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả nổi bật mà Chi bộ Ban Tuyên giáo đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. “Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2017 và dự thảo nhiệm kỳ 2017-2020, các ý kiến phát biểu của đảng viên tại Đại hội đã thể hiện rõ những nỗ lực của đảng viên trong Chi bộ quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Chi bộ Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2017-2020 cần phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, vai trò lãnh đạo cấp ủy trong sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên, xây dựng tập thể Ban thành một khối thống nhất, không để mất đoàn kết trong nội bộ Ban và cơ quan. “Đảng bộ cơ quan muốn mạnh thì phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chi ủy các ban, đơn vị và phải phát huy tinh thần đại đoàn kết giữa đảng viên tại mỗi chi bộ”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Ban Tuyên giáo cần tập trung tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường trực hướng dẫn công tác tuyên giáo, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo cần thường xuyên và làm tốt việc nắm tình hình tư tưởng và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội để kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Phối hợp xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri với nhân dân tại phiên khai mạc mỗi kỳ họp Quốc hội; tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục tuyên truyền và tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Giải báo chí với công tác phòng chống tham nhũng; triển khai Chương trình giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ và Luật Khoa học và Công nghệ; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2019…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, Chi ủy nhiệm kỳ mới và đảng viên Ban Tuyên giáo tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết cùng các ban, đơn vị khác trong cơ quan thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra xứng đáng với niềm tin của Đảng đoàn, Ban Thường trực và Đảng ủy cơ quan.

 “Trong thời gian tới, công tác Mặt trận có nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi mỗi đảng viên cần phải nỗ lực hơn nữa và phát huy hơn nữa năng lực của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo thành công tốt đẹp.

Với tinh thần làm việc dân chủ, tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2020. Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ 03 đồng chí, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Chi bộ và đã biểu quyết nhất trí cao với Nghị quyết Đại hội. Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu làm Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2017-2020.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều