Tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân của người có uy tín, người DTTS tiêu biểu trong cộng đồng

(Mặt trận) - Ngày 27/4, tại Hội nghị biểu dương người có uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu lần thứ nhất tỉnh Tuyên Quang, thay mặt Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo Trung ương”, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao hỗ trợ nhân dân tỉnh Tuyên Quang 70 căn nhà Đại đoàn kết với mong muốn giúp bà con trong tỉnh an cư lạc nghiệp, tạo động lực để vươn lên thoát nghèo bền vững.
  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại Hội nghị  
 Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tại Hội nghị 
Tham dự Hội nghị có bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và 150 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho trên 480 nghìn người dân tộc thiểu số và 1.116 người có uy tín trên địa bàn tỉnh về dự Hội nghị.

Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm bình quân trên 5%/năm

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi, có nhiều dân tộc cùng chung sống, hiện đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 56,78% tổng dân số toàn tỉnh với 46 thành phần dân tộc. Trong đó, dân tộc Tày chiếm tỷ lệ 46,2%, sinh sống chủ yếu ở các huyện Chiêm Hóa, Lâm Bình, Na Hang; dân tộc Dao chiếm tỷ lệ 23,7%, sinh sống tập trung đông nhất ở huyện Yên Sơn, Na Hang, Lâm Bình; dân tộc Sán Chay chiếm tỷ lệ 15,9%, sinh sống tập trung tại huyện Yên Sơn, Sơn Dương; dân tộc Mông chiếm tỷ lệ 4,8%, sinh sống tập trung ở huyện Yên Sơn, Na Hang, Lâm Bình, Hàm Yên; dân tộc Sán Dìu chiếm tỷ lệ 3,5%, sinh sống tập trung đông nhất ở huyện Sơn Dương…

 Các đại biểu tại Hội nghị 
Báo cáo tại Hội nghị cho biết, thời gian qua, công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với đồng bào dân tộc luôn được quan tâm. Các chính sách dân tộc được cụ thể hóa, thể chế hóa bằng các chương trình, dự án triển khai thực hiện có hiệu quả thông qua việc tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ cho vay vốn, hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

Với phương châm “nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, từ năm 2011 đến năm 2015, toàn tỉnh đã bê tông hóa trên 2.700 km đường giao thông nông thôn; giai đoạn 2016-2020 đã kiên cố hóa 1.004 km kênh mương, bê tông hóa 633 km đường giao thông nội đồng; tỷ lệ thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm đạt 99,76%; 1.721/1.733 thôn có điện lưới quốc gia. Đến hết năm 2020, tỷ lệ lao động đồng bào DTTS qua đào tạo đạt trên 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 37%.

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm bình quân trên 5%/năm; đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 9,03%, trong đó tỉ lệ hộ nghèo DTTS giảm từ 43,45% năm 2016 xuống còn 15,03% năm 2020.

 Đại biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị 
Cùng với đó, công tác phát huy vai trò người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu được triển khai có hiệu quả. Đội ngũ người có uy tín và đồng bào DTTS đã tham mưu, đóng góp ý kiến, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và đóng góp công sức, vật lực, tài sản cho công tác giảm nghèo và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Từ năm 2011-2020, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đóng góp 1.279,1 tỷ đồng, chiếm 8,68% tổng số vốn của cả giai đoạn để cùng với nguồn lực của Nhà nước, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới đã đề ra. Tiêu biểu trong phong trào này có các tấm gương như: ông Hoàng Văn Thông, dân tộc Dao tại huyện Yên Sơn đã vận động gia đình hiến 190m2 đất ruộng, 430m2 đất vườn, 120m2 rừng để làm đường giao thông nông thôn; ông Vương Văn Bình, người uy tín tiêu biểu tại thành phố Tuyên Quang đã tự nguyện hiến 50m2 đất vườn và 40m tường rào để phục vụ thi công đường trục liên xã…

Tại Hội nghị, những người có uy tín và người DTTS tiêu biểu đã chia sẻ những cách làm hay, những kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, những người có uy tín đã là hạt nhân nòng cốt để đưa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con vùng đồng bào DTTS.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ 70 căn nhà đại đoàn kết cho tỉnh Tuyên Quang
Ghi nhận nỗ lực của những người có uy tín và người DTTS tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong suốt thời gian qua, thay mặt Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo Trung ương”, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao hỗ trợ nhân dân tỉnh Tuyên Quang 70 căn nhà đại đoàn kết trị giá 3,5 tỷ đồng với mong muốn giúp bà con trong tỉnh an cư lạc nghiệp, có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Có chính sách phù hợp, phát huy vai trò của người uy tín, người DTTS tiêu biểu trong cộng đồng.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh bày tỏ vui mừng và xúc động trước những tấm gương tiêu biểu cùng những thành tích mà người có uy tín và người DTTS trong tỉnh thời gian qua; đồng thời khẳng định, trong suốt tiến trình cách mạng, việc triển khai các chính sách tại vùng đồng bào DTTS được đẩy mạnh và người có uy tín chính là những người đóng vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động và cùng với người dân thực hiện hiệu quả các chính sách.

Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín và người DTTS tiêu biểu, ông Hầu A Lềnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đồng bào dân tộc, nhất là Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó cần triển khai đầy đủ các chính sách đối với người có uy tín và người dân tộc thiểu số, và tạo điều kiện tốt nhất để người có uy tín phát huy vai trò cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân.

Ông Hầu A Lềnh cũng nhấn mạnh tới việc các cơ quan làm công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang cần triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc; đồng thời có cơ chế lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người có uy tín trên địa bàn để tham mưu với chính quyền các cấp có chính sách phù hợp, phát huy vai trò của người uy tín, người DTTS tiêu biểu trong cộng đồng.

“Cần triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, vận động nhân dân đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự thông qua phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từ đó tạo ra một môi trường lành mạnh, đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Đặc biệt cần giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc, trong đó tập trung vào phát huy tiếng nói, chữ viết, trang phục, tập quán sinh hoạt trong đồng bào” ông Hầu A Lềnh gợi mở và mong muốn với vai trò của mình những người uy tín và người DTTS tiêu biểu phát huy hơn nữa vai trò của mình để cùng với các cấp chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất kiến nghị của người dân đến các cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những điểm nóng phát sinh trên địa bàn.

Hướng tới ngày bẩu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, ông Hầu A Lềnh đề nghị, người có uy tín và người DTTS tiêu biểu sẽ tuyên truyền, vận động đồng bào nắm vững tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc bầu cử để bà con hăng hái đi bỏ phiếu vào ngày 23/5 tới đây, qua đó góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người có uy tín

Trân trọng cảm ơn những gợi mở của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cho rằng, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng này, trước tiên cần phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đó vai trò tiên phong gương mẫu của người có uy tín, người DTTS tiêu biểu.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang những người có uy tín, người DTTS tiêu biểu cần phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt để tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo sự đồng thuận tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương; kiên quyết đấu tranh và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc và tuyên truyền, vận động nhân dân, cử tri tham gia bầu cử đầy đủ.

 Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Bằng khen cho người uy tín và người dân tộc thiểu số tiêu biểu tại Hội nghị
Nhân dịp này, ông Chẩu Văn Lâm cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền cơ sở cần chăm lo, làm tốt hơn nữa đối với công tác dân tộc; quan tâm khen thưởng, động viên kịp thời, hỗ trợ về vật chất và tinh thần để người có uy tín, người DTTS tiêu biểu phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trên mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Đặc biệt cần thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác vận động quần chúng, tạo điều kiện cho người có uy tín, người DTTS tiêu biểu được tham gia phản biện, góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu cùng bắt nhịp bài ca kết đoàn 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Hương Diệp - Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều