Tỉnh Lạng Sơn cần đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới

(Mặt trận) - Chiều 28/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã chủ trì cuộc làm việc cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Tiến Đạt.

Trình bày báo cáo về các công việc liên quan tới công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hoàng Tùng cho biết, đối với công tác nhân sự, dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 là 77 vị (tăng 2 người so với nhiệm kỳ trước) với cơ cấu kết hợp tỷ lệ người ngoài Đảng chiếm 24%; tỷ lệ nữ chiếm 32%; tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 65,3%; tỷ lệ tôn giáo chiếm 5,3%; tỷ lệ trình độ đại học trở lên chiếm 80%; tỷ lệ tái cử chiếm 58%. Số lượng, cơ cấu tham gia Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029 là 8 người, gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 4 Ủy viên Thường trực.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 15-16/7.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hoàng Tùng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Tiến Đạt.

Theo ông Nguyễn Hoàng Tùng, nhiệm kỳ 2019-2024, hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên luôn bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả với các cấp chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò, sức sáng tạo ở các mặt của đời sống xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt các hoạt động tự quản cộng đồng, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá, khát vọng phát triển, đưa Lạng Sơn trở thành tỉnh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, ổn định về xã hội, phát triển về văn hóa trong khu vực miền núi Bắc Bộ.

Trong đó, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: hằng năm MTTQ tỉnh chủ trì giám sát ít nhất 3 chương trình, nội dung; huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, phấn đấu hết năm 2025 hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 100% hộ nghèo; hằng năm 95% khu dân cư triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động; hằng năm mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng; mỗi năm 100% cán bộ Mặt trận cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận...

Đại hội cũng đề ra các nhiệm vụ đột phá gồm: Nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, xứng đáng với vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng cao chất lượng công tác giám sát và mở rộng phạm vi, đối tượng được giám sát, tập trung vào Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội, tập trung vào các chủ trương, chính sách, các dự án trọng điểm của tỉnh có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội và đời sống của nhân dân; Tập trung huy động các nguồn lực để triển khai, thực hiện hiệu quả rõ nét cuộc vận động "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cùng lãnh đạo các Ban, đơn vị Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tại cuộc làm việc. Ảnh: Tiến Đạt.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã bám sát Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; các văn bản hướng dẫn của Trung ương cũng như chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, từ đó chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 đầy đủ, chi tiết, đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức Đại hội.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các Ban, đơn vị Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện của Đại hội, đề án nhân sự, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đánh giá cao Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã xác định được các nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ mới trong nội dung Báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn cần nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn thêm trong 6 chương trình hành động đã đề ra những nội dung cụ thể, thiết thực để làm mục tiêu đột phá.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cũng đề nghị, MTTQ tỉnh Lạng Sơn cần làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, gắn công tác tuyên truyền với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua để tạo không khí vui tươi, đoàn kết ở cộng đồng dân cư.

Tiến Đạt

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều