Tổng Bí thư: Bố trí, sử dụng cán bộ có công tâm, khách quan không?

(Mặt trận) - “Phải xem từ việc đánh giá cán bộ đến bố trí, sử dụng cán bộ có công tâm, khách quan không. Tại sao người ta cứ nói là quan hệ, là tiền tệ, hậu duệ, rồi cuối cùng mới là trí tuệ?"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh VTC.VN)

Sáng 8/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho ý kiến về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận 24 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo Quyết định số 68 của Bộ Chính trị khóa X.


 

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của 5 đoàn công tác tại 10 địa phương và 5 cơ quan Trung ương, cho thấy, nhìn chung, công tác cán bộ đã từng bước được đổi mới về nội dung, phương pháp; công tác quy hoạch cán bộ đã đi dần vào nền nếp, căn bản đảm bảo phương châm “động” và “mở”, thực hiện đầy đủ 3 bước theo quy trình; việc rà soát, bổ sung quy hoạch được thực hiện nghiêm túc.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ gắn với thực hiện luân chuyển để rèn luyện cán bộ được quan tâm; việc kết hợp luân chuyển, điều động cán bộ với sắp xếp, bố trí các chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương bước đầu có sự chuyển biến. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, dân chủ, công khai gắn với quy hoạch, luân chuyển và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ…

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng có một số hạn chế, khuyết điểm như một số nơi, việc tổ chức thực hiện quán triệt các kết luận, quyết định và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ chưa sâu rộng, chưa kịp thời, một số cấp ủy, tổ chức Đảng nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc.

Công tác đánh giá cán bộ ở một số tổ chức Đảng chưa đúng thực chất, còn hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm, tinh thần phê bình và tự phê bình chưa cao, nhất là đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, bổ nhiệm.

Công tác quy hoạch cán bộ của một số địa phương, đơn vị, nhất là cấp xã còn hạn chế, chưa đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi, quy hoạch còn mang tính cục bộ, khép kín trong nội bộ, chưa đảm bảo phương châm “động” và “mở”. Công tác luân chuyển cán bộ chưa đồng bộ, số lượng cán bộ được luân chuyển chưa nhiều, chủ yếu luân chuyển từ tỉnh về huyện, từ huyện về tỉnh và giữa các ngành, việc luân chuyển từ huyện sang huyện, xã sang xã, từ khối Nhà nước sang khối Đảng, đoàn thể còn hạn chế; chưa có giải pháp theo dõi, đánh giá cán bộ luân chuyển.

Việc thu hút nhân tài để tạo nguồn cán bộ hiệu quả chưa cao; việc tuyển dụng cán bộ có trình độ chuyên môn cao, cán bộ trẻ có năng lực về công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị số lượng còn ít. Công tác tạo nguồn cán bộ, công chức từ sinh viên cử tuyển, các dự án trí thức trẻ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ chưa thực sự được đề cao, chưa xác định được trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu khi có vi phạm trong công tác cán bộ. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi còn có tư tưởng cục bộ, tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ chưa cao, ngại việc khó, thích nhận việc dễ, có lợi ích…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác cán bộ là rất quan trọng, là gốc của mọi công việc, qua thực tiễn ngày càng thấy rõ điều đó. Thời gian qua, Đảng ta đã ban hành một loạt văn bản cụ thể liên quan. Việc cử các đoàn đi kiểm tra về công tác cán bộ lần này cũng không nằm ngoài điều đó. Tổng Bí thư cho rằng, công tác cán bộ ngày càng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tốt hơn.

“Công tác cán bộ gồm nhiều khâu, qua kiểm tra tại 15 đơn vị, nên soi vào những điểm, nội dung mấu chốt nhất trong Kết luận số 24-KL/TW và Quyết định số 68-QĐ/TW. Đó là công tác quy hoạch, bồi dưỡng đào tạo, tạo nguồn; luân chuyển cán bộ; đánh giá cán bộ; bố trí, sử dụng, giới thiệu ứng cử, quy trình thủ tục; trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Đó là hệ thống những việc phải làm xung quanh công tác cán bộ, nó liên quan đến nhau, không thể tách ra được”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Về công tác quy hoạch, Tổng Bí thư cho biết, công tác quy hoạch là để có tầm nhìn xa, để có cái khung đào tạo, bố trí cán bộ, cho nên phải “động” và “mở”. Tổng Bí thư lưu ý, làm quy hoạch cán bộ không phải là làm công tác nhân sự. Quy hoạch cũng không phải là khuôn cứng, cần có mở rộng.

Về công tác luân chuyển cán bộ, Tổng Bí thư cho rằng, luân chuyển cán bộ khác với điều chuyển cán bộ. Cần uốn nắn để có nhận thức đúng đắn hơn về vấn đề này. Lâu nay cứ nói đến luân chuyển là nghĩ để lên cao hơn, mà không ý thức được đó là đi rèn luyện để trưởng thành trong thực tế.

“Vừa qua có lúng túng chỗ này không? Hình như cũng có lúng túng đấy. Phấn đấu để đi luân chuyển, thậm chí chạy để đi luân chuyển. Chạy về chỗ nào thuận, về làm cấp phó chưa thể hiện được gì. Về chưa đủ 3 năm đã ngấp nghé đòi về. Sau này quy định ít nhất là 36 tháng. Đi luân chuyển, cứ nghĩ để làm cán bộ, chứ không nghĩ để trưởng thành”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư lưu ý, công tác đánh giá cán bộ là rất khó, thông tin phải đầy đủ, nhiều kênh, nhiều chiều, thật sự trong sáng, công tâm, khách quan. Tuy nhiên, cần thận trọng tránh đi vào hình thức, hợp thức hóa để có phiếu cao và làm căn cứ để đánh giá, đề bạt cán bộ sau này.

“Phải xem từ việc đánh giá cán bộ đến bố trí, sử dụng cán bộ có công tâm, khách quan không. Tại sao người ta cứ nói là quan hệ, là tiền tệ, hậu duệ, rồi cuối cùng mới là trí tuệ? Thân quen, cánh hẩu. Thích anh này thì đưa vào, để tạo vây cánh cho mình. Cái này phức tạp, không ai đong đo được”, Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, công tác cán bộ rất nhiều việc, nhiều khâu, trên cơ sở kiểm tra thực tế tại 15 đơn vị, cần phát huy những mặt tốt, khắc phục những hạn chế, yếu kém, qua đó rút kinh nghiệm sửa chữa, góp phần tổng kết công tác cán bộ, chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương bàn chuyên đề về công tác cán bộ trong năm tới.

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị chỉ ra một số phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm tra, tiếp tục thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, luân chuyển, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ; giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo đúng quy định; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch, nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số, đổi mới phương pháp, nâng cao trách nhiệm trong công tác đánh giá cán bộ bảo đảm khoa học, dân chủ, khách quan..

Bộ Chính trị cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu; xây dựng chế độ kiểm tra cán bộ và công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Theo Xuân Dần/VOV.VN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều