Tổng kết công tác Cụm thi đua khối Giáo dục - Văn hóa - Xã hội năm 2018

(Mặt trận) - Sáng 13/12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động Cụm thi đua các tổ chức thành viên khối Giáo dục - Văn hóa - Xã hội năm 2018. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phụ trách Cụm thi đua, cùng đại diện lãnh đạo 7 đơn vị trong Cụm thi đua.

Cụm thi đua các tổ chức thành viên của Mặt trận khối Giáo dục - Văn hóa - Xã hội gồm 7 đơn vị: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam - Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, trong năm 2018, nhìn chung công tác thi đua, khen thưởng trong khối đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt.

Các đơn vị đã bám sát định hướng hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, hoàn thành tốt các chương trình công tác đề ra. Từng tổ chức thành viên đã tích cực hoạt động theo các chương trình phối hợp, thống nhất hành động theo kế hoạch của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Các đơn vị trong cụm đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động thiết thực và đạt kết quả. Bên cạnh đó, các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh cũng được các đơn vị trong Cụm quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tiếp tục củng cố hệ thống MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh. 

Phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và với các phong trào thi đua chung. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn Cụm có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua của Cụm đã có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của các đơn vị, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Cụm ngày càng vững mạnh. Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã xây dựng được quỹ thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện để việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực hiện hiệu quả hơn. Đặc biệt, các đơn vị trong Cụm đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời với nhau và với các cơ quan, đơn vị, từ đó giúp các đơn vị trong Cụm thực hiện công tác chuyên môn có hiệu quả, đúng tiến độ và kế hoạch đề ra, nâng cao vai trò, vị thế của mình.

Góp ý kiến tại Hội nghị, đại diện các tổ chức trong Cụm thi đua đã nói rõ thêm về về những điểm đặc thù của của từng tổ chức, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động, các thành tựu đạt được và các kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng của đơn vị trong giai đoạn tới.

Cụ thể, về ưu điểm, các đại biểu thống nhất với Báo cáo cho rằng, thông qua hoạt động thi đua của Cụm, các đơn vị thành viên đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua của Cụm đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, như một số đơn vị còn chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua; công tác thi đua, khen thưởng đột xuất thực hiện chưa được thường xuyên; việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong công tác để kịp thời khuyến khích và động viên phong trào còn hạn chế... Nội dung, biện pháp tổ chức phong trào thi đua chưa linh hoạt; một số thủ trưởng đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác thi đua - khen thưởng; một số đơn vị trong Cụm còn thiếu quan tâm đến việc tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà các tổ chức thành viên trong Cụm đạt được. Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh: Trong quá trình triển khai, các đơn vị trong cụm đã bám sát các phong trào thi đua, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, có sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong cụm và với các tổ chức liên quan. Mỗi đơn vị đã đầu tư thời gian, nghiên cứu, có cách làm phù hợp, mới mẻ để mang lại những kết quả thi đua thiết thực. Mặc dù thời gian ngắn, hoạt động của Cụm hết sức bài bản, có trọng tâm.

Để phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các đơn vị thành viên trong Cụm thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Trong năm 2019, Đại hội Mặt trận các cấp diễn ra, bằng các hoạt động cụ thể, từng đơn vị hưởng ứng các phong trào thi đua hướng về Đại hội. Sau Đại hội, các tổ chức tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chương trình hành động của Mặt trận phù hợp với đặc thù của tổ chức mình. Bên cạnh đó, luôn coi trọng công tác thi đua, sơ kết, tổng kết, kiểm tra để đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, từ đó rút ra bài học nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Trong năm 2019, các thành viên cũng cố gắng nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay để các đơn vị tham khảo. Cùng với đó, các phong trào thi đua cần có sự linh hoạt để phát huy thế mạnh, điều kiện đặc thù của từng đơn vị.  


Hội nghị đã thực hiện việc bình xét các danh hiệu khen thưởng để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định: 1 đơn vị nhận danh hiệu Lá cờ đầu, 3 đơn vị nhận Bằng khen. Hội nghị cũng đã thống nhất giới thiệu Hội Khuyến học Việt Nam là Cụm trưởng luân phiên Cụm thi đua các tổ chức thành viên của Mặt trận khối Giáo dục - Văn hóa - Xã hội năm 2019.

Đỗ Đông

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều