TP.HCM: Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 10, khoá XI

(Mặt trận) - Sáng 28/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ 10, khóa XI (2019 - 2024). Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng. Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Thị Kim Yến chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến cho biết, trong 6 tháng qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung ương, TP; sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo của Thường trực Thành ủy, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền và các tổ chức thành viên. Qua đó, MTTQ Việt Nam TPHCM đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng đó, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, TP phát động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch, xanh và thân thiện môi trường”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục có nhiều hoạt động thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2026, vận động các nguồn quỹ để hỗ trợ chăm lo đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP nhân dịp lễ,Tết.

Ngoài ra, tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”; tuyên truyền về biển, đảo, về phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới đất liền, vận động Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP, động ủng hộ chương trình “Vì Trường Sa xanh”…

Đại biểu tham dự Hội nghị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, hệ thống MTTQ các cấp đã chú trọng việc triển khai sâu rộng, có chất lượng các nội dung giám sát, phản biện xã hội; nhất là việc nâng chất thực hiện giám sát theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án giám sát số 06-ĐA/TU về “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021 - 2030”.

Bên cạnh đó, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác dân tộc, tôn giáo ngày càng được đầu tư, nâng chất với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết với các tổ chức và Nhân dân các nước. Công tác tổ chức ngày càng được chú trọng, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, bộ máy tổ chức được sắp xếp, kiện toàn phù hợp, theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp ngày càng được chuẩn hóa, thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn về công tác mặt trận, công tác dân vận, đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới. Công tác phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường theo hướng nêu cao vai trò chủ trì của Mặt trận và phối hợp phát huy tốt vai trò của các tổ chức thành viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác giám sát, phản biện xã hội, công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động...

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, UBND TPHCM chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể ngay từ những ngày cuối năm 2022. TP đã nỗ lực nghiên cứu, đề xuất, phối hợp, đeo bám và được Trung ương ban hành nhiều chính sách, cơ chế đặc thù giúp cho TPHCM khắc phục kịp thời những khó khăn, điểm nghẽn.

UBND TPHCM tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến và đạt một số kết quả tích cực, thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng, nhất là từ đầu quý 2; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn TP (GRDP) ước tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó quý 2 (5,78%) tăng hơn 7 lần so với quý 1 (0,7%). Sản xuất công nghiệp của TPHCM từng bước ổn định. Ngành du lịch tiếp tục duy trì phát triển và đạt mức tăng trưởng cao cả về doanh thu và số lượng khách, khách quốc tế ước tăng 306%.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cũng cho biết, TP tiếp  tục tập trung cập nhật, triển khai các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các Nghị quyết, kết luận của Thành ủy, HĐND TP; Tập trung tổ chức triển khai hiệu quả Quyết định 2531/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, tập trung các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Công tác thông tin, tuyên truyền; Hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh liên kết vùng; Cơ cấu lại tổng thể kinh tế TP; Phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế; Phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; Thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; Phát triển hạ tầng đô thị; bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu; Phát triển văn hóa, xây dựng con người TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Xây dựng TP thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo; Tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao phủ toàn dân; Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; Xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch, vững mạnh và nền công vụ ưu tú; Xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật vượt trội được Bộ Chính trị đồng thuận, Quốc hội thông qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu phát triển TP trong giai đoạn mới…

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã lưu ý MTTQ Việt Nam TP cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài… Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc ngay ở cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia xây dựng, phát triển thành phố. Trong đó, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp cần phát huy, làm tốt vai trò nòng cốt để Nhân dân làm chủ; triển khai sâu rộng Luật thực hiện dân chủ. Làm tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Hiến pháp Luật MTTQ Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước; đề xuất các cơ chế, phương thức phù hợp, phản ánh tới cấp ủy, chính quyền và có các giải pháp để huy động, động viên Nhân dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trách nhiệm và chất lượng của đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Coi trọng việc nhân rộng các điển hình tốt, phê phán các việc làm chưa tốt, khắc phục bệnh hình thức.

Phát huy hiệu quả vai trò chủ trì hiệp thương của MTTQ trong việc phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên. Với 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu cần tập trung công tác tổ chức đại hội điểm tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Mặt trận TP tập trung hướng dẫn Mặt trận TP.Thủ Đức, 21 quận huyện, các phường xã và thị trấn về dự thảo báo cáo chính trị, công tác nhân sự và công tác tuyên truyền đại hội… Đồng thời, tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân, các giới về mục đích, ý nghĩa của đại hội, xem nội dung công tác này như là đợt sinh hoạt sâu rộng, góp phần duy trì, phát huy khối đại đoàn kết toàn hệ thống Mặt trận…

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiến hành hiệp thương bổ sung nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khóa XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Đồng thời, trao tặng các khen thưởng bậc cao của Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm: Trao Huân chương lao động hạng Ba cho 3 tập thể và 1 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể.

Khen thưởng tại Hội nghị

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều