Ưu tiên bố trí sắp xếp cán bộ có năng lực về công tác tại cơ quan Mặt trận

(Mặt trận) - Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, MTTQ thành phố Hà Nội ưu tiên bố trí sắp xếp cán bộ có năng lực về công tác tại cơ quan Mặt trận; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện luân chuyển cán bộ giữa MTTQ và các lĩnh vực khác của địa phương và ngược lại…

Chiều ngày 4/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự Hội nghị.

 Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị. 
Chủ động, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận TP Hà Nội nêu rõ, năm 2022, bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; lựa chọn, triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, chủ động, quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đồng thời, chú trọng quan tâm, thúc đẩy các nội dung công tác liên quan vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong tình hình mới; nỗ lực đồng hành chính quyền tham gia hoàn thiện các chính sách phát triển KT-XH của Thủ đô; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên... góp phần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, được các tầng lớp nhân dân đánh giá cao.

Nổi bật, công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận được triển khai nghiêm túc, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, công tác thi đua và xây dựng các mô hình mới trong công tác Mặt trận. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, tăng cường ứng dụng CNTT, vận hành trang cộng đồng Fanpage nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền các hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp và tiếp thu ý kiến, phản ánh của nhân dân. Cùng với đó, tích cực vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo, đồng bào dân tộc tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ). Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội; các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Hội nghị. 
Nhất là công tác vận động phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động “Vì người nghèo”, an sinh xã hội, tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, 50 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” được triển khai tích cực, với nhiều hoạt động thiết thực, có tính lan toả cao; nêu cao tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, cứu trợ, giúp đỡ Nhân dân và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Mặt trận các cấp thành phố cũng đã thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch. Việc tập hợp kiến nghị của nhân dân để phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng cụ thể, sâu sát; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh tại kỳ họp HĐND theo hướng trọng tâm, trọng điểm, trực diện theo nhóm vấn đề; chủ động lựa chọn vấn đề mới, khó, phức tạp kéo dài để giám sát. Hoạt động đối ngoại nhân dân cũng được mở rộng, nâng cao chất lượng...

Nhấn mạnh năm 2023, nhiệm vụ của Mặt trận sẽ nhiều hơn, yêu cầu cao hơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân; tích cực, chủ động tham gia thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của Thành phố. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp sẽ mạnh dạn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý các loại Quỹ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế trong xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội đảm bảo hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; phối hợp tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân để tháo gỡ, giải quyết thấu đáo các vấn đề dân sinh bức xúc ngay tại địa phương, cơ sở.

  Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, trao Cờ thi đua của UBND TP cho 6 tập thể. Ảnh: Phạm Hùng.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định: Năm 2022 dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức song KT-XH, AN-QP của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, với 22/22 chỉ tiêu phát triển đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kết quả đó khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Thành ủy, các cấp ủy, chính quyền; sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đóng góp rất lớn của MTTQ các cấp của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, thời gian tới, Mặt trận các cấp thành phố cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò trong các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện QCDC ở cơ sở, hướng dẫn người dân xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy ước, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư phù hợp quy định pháp luật, góp phần tham gia xây dựng chính quyền. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tiếp tục kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng thu hút nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách ổn định, có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tâm huyết, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

“Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán, Thường trực Thành ủy yêu cầu MTTQ và các tổ chức CT-XH tổ chức tốt việc chăm lo, phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết Quý Mão chu đáo, an toàn, tiết kiệm; đặc biệt quan tâm gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh; chăm lo chu đáo người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn”, bà Nguyễn Thị Tuyến nêu rõ.

Tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu trao Bằng khen của Trung ương cho 6 tập thể. 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, thành phố Hà Nội đã đạt được những thành tích ấn tượng, toàn diện trên các mặt từ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong thành tích chung đó, hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố đã đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu, năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam. Đối với hệ thống MTTQ các cấp, đây là năm bản lề, là giao điểm có tính chất quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chuẩn bị tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X. Đây cũng là thời điểm quan trọng, để Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, thành phố Hà Nội cần quan tâm thực hiện thật tốt Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đó tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

“Luật Thủ đô là văn bản pháp lý rất quan trọng, là động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới, sự phát triển của Hà Nội cũng là sự phát triển của đất nước, MTTQ Việt Nam thành phố cần đặc biệt quan tâm, bám sát Kế hoạch sửa đổi Luật Thủ đô để phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phản biện xã hội dự thảo Luật”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu gợi mở.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, theo Kế hoạch giám sát năm 2023, Mặt trận Trung ương sẽ triển khai giám sát chuyên đề trên phạm vi cả nước việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với một số dự án trọng điểm, dự án chậm tiến độ, đầu tư dở dang ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đề nghị thành phố Hà Nội quan tâm triển khai thực hiện, nhất là giám sát triển khai dự án Vành đai 4, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho nhân dân, tránh sai sót trong áp dụng chính sách, dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện, điểm nóng về an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, chủ động thực hiện việc tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ Vì người nghèo, nguồn cứu trợ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; phát huy kết quả đạt được và triển khai hiệu quả các phong trào, CVĐ hiện nay...

 
  Khen thưởng tại Hội nghị.
Nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, mà còn là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị lịch sử, tinh hoa văn hóa của đất nước, do đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đề nghị, thành phố cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề chấn hưng văn hóa Việt, trong đó, hưởng ứng phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ (2020-2025), MTTQ Việt Nam thành phố cần phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân Thủ đô bảo tồn, thực hành, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, với phương châm văn hóa là nguồn lực quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và hệ điều tiết cho sự phát triển của đất nước.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Lê Tiến Châu cũng đề nghị, MTTQ thành phố Hà Nội cần ưu tiên bố trí sắp xếp cán bộ có năng lực về công tác tại cơ quan Mặt trận; đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện luân chuyển cán bộ giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sang các lĩnh vực khác của địa phương và ngược lại theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị…

 
Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao các phần thưởng cao quý cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc hệ thống Mặt trận thành phố vì những thành tích trong công tác mặt trận: Trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và 5 Mặt trận cấp huyện; trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 6 tập thể và 13 cá nhân; trao Bằng khen của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội cho 12 tập thể và 13 cá nhân; trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho 11 tập thể và 15 cá nhân.  

Hương Diệp

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều