Vinh danh 45 công trình đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2020

(Mặt trận) - Tối 10/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Giải thưởng WIPO năm 2020.
 
 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. 
Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương...

Không ngừng nâng cao chất lượng của các Giải thưởng

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tặng Bằng khen cho 9 tác giả của 5 công trình đoạt giải Nhất. 
Phát biểu tại khai mạc, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng khẳng định, trong 26 năm qua Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã được tổ chức rất thành công và thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo các nhà khoa học, các nhà công nghệ trong cả nước. Các công trình đoạt giải đã và đang áp dụng trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước.

Trong 26 năm qua đã có 2.801 công trình tham dự giải và 939 công trình đoạt giải thưởng. Năm 2020, Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã quyết định trao giải thưởng cho 45 công trình trong đó có 5 giải nhất, 11 giải nhì, 13 giải ba, 16 giải khuyến khích.

 Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng Phan Xuân Dũng lên trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải.
Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu sáng tạo KH&CN trong đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng của Giải thưởng, trên nền tảng kế thừa và phát huy sự thành công tốt đẹp của Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 và những năm trước đây, thay mặt Ban Tổ chức, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã phát động “Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021”.

Giải thưởng năm 2021 sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như: cơ khí tự động hoá; vật liệu; thông tin, điện tử và viễn thông; sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới…

“Ban Tổ chức rất mong và tin tưởng rằng Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021 sẽ tiếp tục được các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong cả nước nhiệt tình ủng hộ và tham gia, qua đó, đóng góp trí tuệ và tài năng của mình vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.” Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tiến quân vào khoa học kỹ thuật

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ. 
Phát biểu tại Lễ trao giải, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ là một hoạt động có nhiều ý nghĩa, là việc làm thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tiến quân vào khoa học kỹ thuật, nhất là khích lệ các nhà khoa học, đội ngũ trí thức tham gia nghiên cứu, sáng tạo, kịp thời giải quyết những vấn đề bức thiết đặt ra trong cuộc sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhắc tới thành công của 26 lần tổ chức Giải (1995 – 2020), Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, Giải thưởng Vifotec đã từng bước khẳng định uy tín trong lĩnh vực sáng tạo khoa học kỹ thuật, được các nhà khoa học trong nước và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Nhiều công trình đoạt Giải đã được ứng dụng trong thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn cho mọi hoạt động của đời sống xã hội. Qua đó cũng khẳng định tài năng, trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Để tiếp tục tạo sức lan tỏa của Giải, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW cuả Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại háo đất nước, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

“Căn cứ vào các nghị định, quyết định của Chính phủ, hướng dẫn của các ban, bộ, nghành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành sứ mệnh cao cả Đảng, Nhà nước, Nhân dân đặt niềm tin và kỳ vọng vào đội ngũ trí thức và các nhà khoa học cống hiến cho sự nghiệp phát triển của đất nước”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kỳ vọng, Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp để tổ chức Giải lần thứ 27 thành công hơn nữa. Đặc biệt là kỳ vọng vào các nhà khoa học, các tác giả có công trình sáng tạo đoạt Giải thưởng, để những nghiên cứu, sáng tạo của các công trình này sẽ được ứng dụng trong thực tiễn, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tặng Bằng khen cho 9 tác giả của 5 công trình đoạt giải nhất.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:

 
 
 
 
 

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều