Vinh danh 79 công trình tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

(Mặt trận) - Nhằm tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có công trình, giải pháp sáng tạo đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học và công nghệ; hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, ngày 6/12/2023, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
 
Đại biểu tham dự Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 
Dự Lễ công bố có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023; ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023; ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội Chính Trung ương; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các bộ ban ngành cùng 79 tác giả, nhóm tác giả có công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Quang cảnh Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023  

Đồng lòng, chung sức, cống hiến sức lực, trí tuệ để sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, thời gian qua, hưởng ứng Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ được đông đảo các cá nhân, tổ chức tham gia hưởng ứng tích cực.

Kể từ năm 2016 đến nay, kế thừa, phát huy kết quả từ 6 lần công bố trước, năm nay Sách vàng Sáng tạo Việt Nam công bố, giới thiệu 79 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 162 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, đề nghị.

“Đây là những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu trong cả nước, có giá trị hỗ trợ cộng đồng, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phục vụ đời sống xã hội”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

 

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà, việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiếp tục cổ vũ, tôn vinh, ghi nhận đối với các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ; đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, kết nối và đưa các sản phẩm sáng tạo khoa học vào thực tiễn cuộc sống; đặc biệt là khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, qua đó nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, trong những năm gần đây, kết quả nghiên cứu khoa học, tiềm lực và trình độ khoa học và công nghệ của Việt Nam từng bước được nâng lên; số lượng bài báo, công trình khoa học công bố quốc tế, các sáng chế của người Việt Nam tuy còn khiêm tốn nhưng đã được gia tăng hằng năm; tốc độ đổi mới công nghệ, năng lực công nghệ của quốc gia và doanh nghiệp được tăng cường; khoảng cách giữa Việt Nam và các nước trong khu vực được rút ngắn đáng kể trong xếp hạng năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo toàn cầu và một số lĩnh vực khoa học có thế mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí Lãnh đạo thực hiện nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023  

Cùng với đó, các phong trào, hoạt động, các cuộc thi về đổi mới sáng tạo khởi nghiệp hết sức đa dạng, thường xuyên do các cấp, các ngành, các đoàn thể, các địa phương tổ chức trong nhiều năm qua đã vinh danh nhiều công trình. Đặc biệt, các công trình được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã góp phần quan trọng để khơi dậy ý chí, tinh thần sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.

Nhấn mạnh với truyền thống đoàn kết, hiếu học, trọng đức, trọng tài, đức tính thông minh, sáng tạo, cần cù của người Việt Nam; cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan phối hợp tổ chức, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên, đồng bào ở trong và ngoài nước sẽ tiếp tục khơi dậy và phát huy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng vươn lên, đồng lòng, chung sức, cống hiến sức lực, trí tuệ, thi đua lao động, sản xuất, sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời sống, tạo ra nhiều sản phẩm sản xuất tại Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 

Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa sự “dấn thân” của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học

Phát biểu tại Lễ công bố, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, chúc mừng và biểu dương nỗ lực của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã hoàn thành việc tuyển chọn, biên tập cuốn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 một cách bài bản, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan, đã lựa chọn 79 công trình khoa học tiêu biểu trong cả nước để công bố tại buổi lễ trọng thể này.

Khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các địa phương tổ chức xét chọn và trao nhiều giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ như: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc… Qua đó, đã thu hút được đông đảo các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân quan tâm hưởng ứng. Hàng nghìn công trình khoa học được trao giải đã và đang được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực, nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao giấy chứng nhận và Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 cho các tác giả, nhóm tác giả

Bày tỏ niềm vui mừng khi 79 công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 thuộc nhiều lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đang được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm như: năng lượng, tự động hóa, vật liệu mới, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, y học, giáo dục đào tạo, nông nghiệp…, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, năm 2023 cũng là năm Hội đồng tuyển chọn đã dành sự quan tâm đúng mức để vinh danh các công trình tiêu biểu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

“Tác giả của các công trình được vinh danh hôm nay là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhiều người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, là chủ doanh nghiệp và có cả những sinh viên, học sinh tham gia. Nhiệt huyết và công sức của các nhà khoa học, các tác giả thật đáng trân trọng”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, việc tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 đúng vào dịp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII vừa ban hành Nghị quyết “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết này chắc chắn sẽ tạo ra xung lực, cơ chế, chính sách mới, môi trường thuận lợi hơn để các nhà khoa học cống hiến tài năng, trí tuệ phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao giấy chứng nhận và Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 cho các tác giả, nhóm tác giả

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kỳ vọng, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực sáng tạo của người Việt Nam sẽ được phát huy mạnh mẽ hơn trong thời gian tới và sẽ có nhiều công trình, giải pháp sáng tạo được tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam trong những năm tiếp theo. Qua đó khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa sự “dấn thân” của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong công tác nghiên cứu, giải quyết những vấn đề khó, vấn đề mới được đặt ra trong thực tiễn; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế”; Đồng lòng, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam sẽ ngày càng có uy tín, trở thành nơi hội tụ và tỏa sáng nhiệt huyết, đam mê nghiên cứu khoa học của con người Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nêu rõ, những nội dung trong bài phát biểu một lần nữa khẳng định sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí đối với sự nghiệp phát triển khoa học- công nghệ nước nhà, để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách, khâu đột phát chiến lược, động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan tổ chức nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

“Sự quan tâm của đồng chí là nguồn động viên, cổ vũ, tôn vinh đối với các nhà khoa học, nhà sáng chế, những người say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống, đặc biệt là 79 tác giả, nhóm tác giả có công trình sáng tạo khoa học – công nghệ được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng bày tỏ.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, với trách nhiệm của mình, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận ở Trung ương, các địa phương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo này với nhiệm vụ giải pháp cụ thể để khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Ban Nội chính Trung ương trao giấy chứng nhận và Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 cho các tác giả, nhóm tác giả

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành các tổ chức thành viên của Mặt trận và các địa phương đối với sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của nước nhà.

“Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt kêu gọi các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nghiệp, mọi người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài thi đua sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, đời sống tạo ra nhiều sản phẩm sản xuất tại Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.” Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng kêu gọi.

 

 Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Giảng viên cao cấp Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng - đại diện tác giả, nhóm tác giả phát biểu tại Lễ công bố

Là tác giả trong nhóm tác giả của công trình "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị chế áp phương tiện bay không người lái Flycam CA-18CL" được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023, Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng, Giảng viên cao cấp Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng khẳng định đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhóm tác giả đến từ Bộ Quốc phòng nói riêng và đối với các tác giả, nhóm tác giả được ghi danh nói chung.

PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng cho biết, trong thời gian qua công tác khoa học, công nghệ quân sự luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt của Đảng, Nhà nước trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhờ đó các công trình nghiên cứu khoa học trong quân đội đã có những bước phát triển toàn diện, thu được nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, đẩy nhanh quá trình tiến lên hiện đại của quân đội nói riêng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, kỹ thuật trong kỷ nguyên chuyển đổi số của đất nước nói chung.

"Nhóm tác giả sẽ tiếp tục nỗ lực, nghiên cứu, sáng tạo để chung tay cùng đất nước trong việc phát triển khoa học, công nghệ, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng vững mạnh hơn ở mọi lĩnh vực trên trường quốc tế", PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng khẳng định.

Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao giấy chứng nhận và Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 cho các tác giả, nhóm tác giả

Một số công trình tiêu biểu vinh danh trong Sáng vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 như: Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt hoàn thiện 5 mô hình xử lý, cấp nước sạch và nước uống trực tiếp (nước uống học đường) tại 5 nhà trường thuộc địa bàn khan hiếm nước sạch của tỉnh Hà Giang của tác giả Cao Hồng Kỳ; Mô hình nuôi tảo xoắn (Spirulina) hộ gia đình và đa dạng hóa sản phẩm của ThS. Huỳnh Thị Phương Thảo, Văn Hữu Tài; Hệ thống quản lý người bệnh, người nuôi bệnh bằng Face ID tăng hiệu quả phòng chống Covid - 19 của tác giả Đoàn Thanh Vũ và cộng sự Trần Trung Nguyên; Ứng dụng phát triển mô hình “Ngân hàng sữa mẹ” lan tỏa giúp nâng cao chất lượng, thể chất toàn diện cho thế hệ người Quảng Ninh từ khi sinh ra của ThS. Lê Thị Thùy Trang, Bùi Minh Cường, Nguyễn Thị Thu Hà và các cộng sự; Ứng dụng phương pháp nút mạch kết hợp phá hủy khối u bằng MWA (đốt nhiệt vi sóng) trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan tại bệnh viện Bãi Cháy của tác giả Lê Tiến Hưng, Đoàn Thị Huệ và các cộng sự; Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt, đưa hệ thống điều khiển tự động đóng mở ghi đường sắt phòng nổ vào sử dụng trong hầm lò của ThS.Phạm Văn Minh và các cộng sự; Hoàn thiện công nghệ, thiết bị tái chế rác thải nhựa phục vụ nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng của TS. Trương Ngọc Tuấn, Nguyễn Viết Thanh và các cộng sự; …

Qua 7 lần tổ chức, việc công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam 2023 không chỉ tiếp tục ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học công nghệ; đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, kết nối và đưa sản phẩm sáng tạo khoa học vào thực tiễn cuộc sống, nhất là lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, khát vọng lao động sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của đất nước của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học.

Hương Diệp - ảnh Kỳ Anh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều