Vĩnh Phúc: Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa XVII sẽ xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

(Mặt trận) - Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2023; Xem xét và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách năm 2024; Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2024… Đồng thời, tiến hành giám sát chuyên đề “về việc triển khai thực hiện xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” theo nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; Tập trung thảo luận, xem xét, quyết định thông qua các Nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình;

Lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND tỉnh bầu

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thuý Lan nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 13 có ý nghĩa rất quan trọng để HĐND tỉnh xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được trong năm 2023; Chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; Dự báo tình hình, những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức. Từ đó, đề ra những cơ chế, chính sách, biện pháp để các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2024 và từ nay đến cuối của nhiệm kỳ.

Chủ toạ của kỳ họp 

Theo đó, để kỳ họp có chất lượng, hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thuý Lan đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế; Đề xuất, quyết định đúng đắn, kịp thời các cơ chế, chính sách để thực hiện được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của HĐND tỉnh đã đề ra.

Bà Hoàng Thị Thuý Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh  phát biểu khai mạc kỳ họp 

Đặc biệt, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với  các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Do đó, đề nghị mỗi đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao đối với cử tri, đối với tổ chức, hoạt động của HĐND tỉnh và bộ máy chính quyền của tỉnh, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh do HĐND tỉnh bầu.

 Quang cảnh kỳ họp

Công tác Mặt trận có nhiều kết quả tích cực

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2023. Thông báo nêu rõ, cử tri và các tầng lớp Nhân dân tin tưởng vào các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái lao động sản xuất. Đặc biệt, cử tri, Nhân dân đồng tình ủng hộ và phấn khởi về thành công bước đầu xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, khẳng định đây là chủ trương mới, hợp lòng dân của Vĩnh Phúc về xây dựng nông thôn theo hướng nông thông minh, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh phát biểu

Trong năm, MTTQ các cấp đã duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 146 Tổ tuyên truyên, vận động Nhân dân và 1.283 Tổ nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân; tổ chức 398 hội nghị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, ban hành 632 báo cáo phản ánh tới các cơ quan xem xét, giải quyết; tiếp 619 lượt công dân, tiếp nhận 1.362 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Thu nội địa ước đạt 25.998 tỷ đồng 

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho biết: Với sự quyết tâm cao độ của các cấp, các ngành và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đã phục hồi, ước cả năm tăng 2,37%; Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 31.218 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa ước đạt 25.998 tỷ đồng (nằm trong top 8 tỉnh thu ngân sách nội địa cao nhất cả nước).

 

Công tác xúc tiến đầu tư cũng là điểm sáng, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch bổ sung thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 -2030; Đề án thu hút nhà đầu tư chiến lược đến đầu tư tại tỉnh đến năm 2030... làm cơ sở để cụ thể hóa triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư. Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công chuyến xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ; Thăm hữu nghị và tham dự Lễ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc); Tổ chức hội nghị xúc tiến thu hút các nhà đầu tư chiến lược Việt Nam - Nhật Bản… Nhờ đó, kết quả thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, ước năm 2023 tỉnh đã thu hút đầu tư đạt hơn 560 triệu USD vốn đầu tư FDI, tăng 21% so với năm 2022 và đạt 140% kế hoạch; Thu hút hơn 21.650 tỷ đồng vốn DDI, tăng 67% so với năm 2022 và vượt 4,13 lần so với kế hoạch.

Các Đại biểu Trung ương tham dự kỳ họp 

 Bên cạnh đó, dịch vụ du lịch của tỉnh đặt hái được nhiều thành quả. Hàng loạt các chương trình, sự kiện văn hóa, du lịch để kích cầu du lịch đã được triển khai, tiêu biểu như: Các hoạt động du lịch xuân 2023; Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vĩnh Phúc bốn mùa tình yêu” tại thị trấn Tam Đảo; vận hành Cổng Thông tin điện tử App du lịch thông minh; Hướng dẫn triển khai 14 mô hình Farmstay, Homestay, 3 điểm du lịch cộng đồng tại các làng văn hóa kiểu mẫu năm 2023… Kết quả, số lượng khách tham quan du lịch đến tỉnh tăng rất cao, ước đạt gần 9,3 triệu lượt khách, tăng 13% so với năm 2022; Doanh thu du lịch ước đạt 3.610 tỷ đồng.

 Lãnh đạo Tỉnh Vĩnh Phúc và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy tham dự kỳ họp

Phấn đấu năm 2024, GRDP  tăng 7,5 – 8,5%

Năm 2024, với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8,5%, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội XVII của tỉnh. Tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn để khơi thông các nguồn lực cho phát triển kinh tế. Đồng thời, quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế; Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế…

 Cũng tại kỳ họp, thừa ủy quyền Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan và một số lãnh đạo, cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Hoàng Dương

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều