Xác định vai trò của Đoàn trong giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) - Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đánh giá cao hoạt động giám sát, phản biện của Đoàn Thanh niên trong thời gian qua, đặc biệt là trong nội dung giám sát về các chính sách liên quan đến khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chính sách giảm nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa...

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tại buổi nói chuyện.

Chiều 25/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực có buổi nói chuyện chuyên đề Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức kiểm tra năm 2018 dành cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh của 30 tỉnh thành trên cả nước.

Tại buổi nói chuyện, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đã chia sẻ khái lược về các nội dung trong Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Phó Chủ tịch khẳng định, giám sát góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các chương trình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Phản biện xã hội nhằm phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Tại buổi nói chuyện, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đánh giá cao hoạt động giám sát, phản biện của Đoàn Thanh niên trong thời gian qua, đặc biệt là các nội dung giám sát về các chính sách liên quan đến khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chính sách giảm nghèo ở miền núi, vùng sâu vùng xa...

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, thông qua công tác giám sát và phản biện đã góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nhất là qua giám sát, phản biện đã phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về việc thực hiện các cơ chế, chính sách về công tác thanh niên và những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Cán bộ Đoàn các tỉnh, thành phố lắng nghe Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chia sẻ về hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, thời gian tới, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên các cấp cần có trọng điểm, chọn vấn đề phù hợp với điều kiện của địa phương. Mỗi nơi phải có cách làm riêng để giám sát, phản biện đạt kết quả tốt. Phải nêu được những vấn đề người dân đang quan tâm. Giám sát rồi cần đeo bám kiến nghị, đề xuất của phía đi giám sát. Ngoài ra, hoạt động giám sát, phản biện của các bên có liên quan, công tác giám sát cũng cần tăng cường tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia, có như vậy thì hiệu quả mới cao và toàn diện.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong muốn, Đoàn Thanh niên phối hợp với MTTQ trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong việc tham gia quản lý và phát triển xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Đoàn, Nhà nước với thanh niên.

Hải Nhi

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều