Xây dựng Bình Dương xứng tầm tỉnh trọng điểm Đông Nam Bộ

(Mặt trận) - Ngày 28/6, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2014 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương. Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có ông Lý Ngọc Minh, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dươg; ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HDND tỉnh Bình Dương; các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh qua các nhiệm kỳ; lãnh đạo các sở, ban ngành; lãnh đạo UB.MTTQ Việt Nam các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Tây Ninh cùng khoảng trên 500 đại biểu tham dự Đại hội. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh triết gửi lẵng hoa chúc mừng.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; vị thế quốc tế của tỉnh ngày càng được khẳng định qua hoạt động đăng cai tổ chức nhiều sự kiện lớn về chính trị, đối ngoại - kinh tế mang tầm quốc tế; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Những thành tựu trên đều có sự đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước.

MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương là tập hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh, với 31 tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Bình Dương định cư ở nước ngoài. Đồng thời, trước những nhu cầu phong phú và những lợi ích thiết thực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhiều tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, hội quần chúng, câu lạc bộ đã hình thành và phát triển đa dạng, luôn đồng hành cùng MTTQ các cấp có nhiều đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

MTTQ cùng chính quyền các cấp và xã hội luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức này hoạt động đúng theo tôn chỉ, mục đích, từng bước đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của hội viên và nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, cùng nhau đoàn kết, khắc phục khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Từ những thuận lợi và thách thức về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới sẽ đặt ra cho MTTQ các cấp nhiệm vụ tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới là hết sức khó khăn và nặng nề, đồng thời phải thay đổi cách tiếp cận và phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng thuận xã hội, nhất là các chủ trương về thu hồi đất để giải phóng mặt bằng phục vụ cho các công trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh cũng như tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và của đất nước.

 

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại Đại hội.

Vì vậy, MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy nhân dân sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, góp phần xây dựng Bình Dương trở thành đô thị loại I trước năm 2020, thành phố thông minh với mục tiêu nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho người dân, tiến tới đô thị văn minh, giàu đẹp.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thanh Liêm Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, công tác phối hợp hoạt động giữa UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực đảm bảo sự gắn kết hài hòa giữa các bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; thành nề nếp và đảm bảo nội dung phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt đã thể hiện sự gắn bó trách nhiệm; tin cậy, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong quá trình thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp được nâng lên, tạo ra sự chuyển biến mới cả về lượng và chất trong các hoạt động; đây là một yếu tố rất quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Ông Liêm đề nghị, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua việc thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xa hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ với nhau trên các lĩnh vực công tác trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tập hợp, vận động các tổ chức chính trị, xã hội, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng biểu dương những nỗ lực to lớn của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở và Ban Công tác Mặt trận trên các địa bàn khu dân cư trong nhiệm kỳ qua đã luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc, bám sát cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động, đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương và đất nước.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương cần phát huy vai trò liên minh chính trị, phối hợp, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi, Nghị quyết Đại hội XII Đảng, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Chủ động nắm tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện những khó khăn, bức xúc để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, không để phát sinh những tình huống bị động, bất ngờ trong đời sống nhân dân mà Mặt trận và các đoàn thể năm được.

“Công tác dân tộc, tôn giáo không chỉ dừng lại ở những hoạt động hỏi thăm, động viên mà phải nắm chắc tình hình, tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Chú trọng đổi mới, tổ chức tốt hơn nữa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, để ngày hội thực sự là của nhân dân”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng lưu ý việc phối hợp thống nhất với các tổ chức thành viên, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng biểu dương các điển hình tiêu biểu, nhân rộng, phát huy các mô hình hiệu quả ở khu dân cư trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đề xuất cấp ủy các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đặc biệt sau khi tổng kết 10 năm cuộc vận động.

Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đến các địa bàn dân cư trong tỉnh Bình Dương. Ưu tiên lựa chọn những vấn đề cấp bách, liên quan mất thiết đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân để tổ chức giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham những, lãng phí.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ của Đại hội, để đề nghị chuẩn y các chức danh ngay sau khi kết thúc Đại hội; xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các nhiệm vụ để các chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội Mặt trận tỉnh sớm cụ thể hóa và triển khai đến cơ sở, đi vào cuộc sống của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị các cấp uỷ của Đảng bộ tỉnh quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận; các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện thật tốt Luật MTTQ Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh nhà hoạt động hiệu quả hơn.

 

Ra mắt các vị ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2019-2014.

Trước đó, các đại biểu cũng đã hiệp thương thống nhất cử ông Nguyễn Văn Lộc tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Nguyễn Huỳnh Đình giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực; 2 Phó Chủ tịch là bà Trần Thị Kim Lan và bà Trần Thị Hồng Hạnh. 5 Ủy viên Thường trực gồm: ông Nguyễn Thành Thành Đạt, ông Phan Hồng Ân, ông Bùi Thành Đô, bà Lê Thị Hòa, ông Phan Trung Toàn.
Đại hội thống nhất cử ra 95 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX; hiệp thương cử 9 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo Quốc Định/Đại Đoàn Kết

()

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều